Tạo sơ đồ tổ chức

Nếu bạn muốn minh họa những mối quan hệ báo cáo trong công ty hay tổ chức của mình, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt bằng bố trí sơ đồ tổ chức, như Sơ đồ Tổ chức hoặc sử dụng Microsoft Visio để tạo sơ đồ tổ chức. Nếu bạn có Visio, bạn có thể đọc thêm về khi Visio là cách tốt nhất để tạo sơ đồ tổ chức của bạn. Để biết hướng dẫn, hãy xem mục Tạo sơ đồ tổ chức Visio.

Tổng quan về tạo sơ đồ tổ chức

Sử dụng đồ họa SmartArt để tạo sơ đồ tổ chức trong Excel, Outlook, PowerPoint hoặc Word để biểu thị quan hệ báo cáo trong một tổ chức, như giữa quản lý phòng ban và nhân viên không thuộc ban quản lý.

Hiện một ví dụ về một đồ họa Sơ đồ Tổ chức SmartArt

Nếu bạn chưa quen với việc sử dụng đồ họa SmartArt, có thể bạn sẽ muốn đọc bài viết sau đây trước khi bắt đầu trên sơ đồ tổ chức:

Tạo sơ đồ tổ chức

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, bấm SmartArt.

  Hiển thị nút đồ họa SmartArt trong tab Chèn
  Ví dụ về nhóm Hình minh họa trên tab Chèn trong PowerPoint 2016

 2. Trong bộ sưu tập Chọn Đồ họa SmartArt, bấm Cấu trúc phân cấp, bấm bố trí sơ đồ tổ chức (ví dụ như Sơ đồ Tổ chức), rồi bấm OK.

  Hiển thị hộp thoại SmartArt với Cấu trúc phân cấp đã chọn

 3. Để nhập văn bản của bạn, hãy thực hiện một trong các việc sau:

  • Bấm trong hộp trong đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn.

   Nhập vào một hộp trong đồ họa SmartArt

   Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các hộp mình muốn.

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

   Nhập vào ngăn Văn bản
  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: 

   • Nếu ngăn Văn bản không hiển thị, hãy bấm vào điều khiển trên lề của đồ họa SmartArt.

   • Điều khiển ngăn văn bản

Bạn có muốn thực hiện thêm thao tác nào không?

Quan trọng:  Tính năng này không sẵn dùng trong Outlook hoặc trong Office 2007.

 1. Trong tài liệu, bản trình bày hay bảng tính của bạn, trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, hãy bấm SmartArt.

  Hiển thị nút đồ họa SmartArt trong tab Chèn
  Ví dụ về nhóm Hình minh họa trên tab Chèn trong PowerPoint 2016

 2. Trong bộ sưu tập Chọn một Đồ họa SmartArt, bấm vào Cấu trúc phân cấp, bấm Sơ đồ Tổ chức có Ảnh hoặc Cấu trúc phân cấp có Ảnh Tròn, rồi bấm OK.

  Chọn một sơ đồ tổ chức có Ảnh

 3. Để thêm ảnh, trong hộp nơi bạn muốn thêm ảnh, hãy bấm biểu tượng ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh, rồi bấm Chèn.

 4. Để nhập văn bản, hãy làm theo các hướng dẫn trong bước 3 của mục Tạo sơ đồ tổ chức.

Thêm hộp

 1. Hãy bấm hộp hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm hộp mới.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm vào mũi tên bên cạnh Thêm Hình, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  Hiện nút Thêm Hình trong công cụ SmartArt

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể bấm đúp vào đồ họa SmartArt để chọn nó và mở tab Thiết kế.

  • Để chèn hộp ở cùng mức như hộp đã chọn nhưng ở sau nó, hãy bấm Thêm Hình dạng Sau.

  • Để chèn hộp ở cùng mức như hộp đã chọn nhưng ở sau nó, hãy bấm Thêm Hình dạng Trước.

  • Để chèn hộp ở trên một mức so với hộp đã chọn, bấm Thêm Hình dạng Trên.

   Hộp mới chiếm vị trí của hộp đã chọn và hộp đã chọn cũng như tất cả các hộp ngay bên dưới nó đều bị giảm xuống một mức.

  • Để chèn hộp ở trên một mức so với hộp đã chọn, bấm Thêm Hình dạng Dưới.

  • Để thêm hộp trợ giúp, hãy bấm Thêm Hỗ trợ.

   Hộp trợ giúp được thêm vào trên hộp khác ở cùng một mức trong đồ họa SmartArt, nhưng hiển thị trong ngăn Văn bản sau các hộp khác ở cùng một mức.

   Thêm Hỗ trợ chỉ sẵn dùng đối với bố trí sơ đồ tổ chức. Nó không có sẵn cho bố trí cấu trúc phân cấp, ví dụ như Cấu trúc phân cấp.

Xóa hộp

Để xóa bỏ hộp, hãy bấm viền của hộp bạn muốn xóa bỏ, rồi nhấn Delete.

Lưu ý: 

 • Khi bạn cần thêm hộp vào đồ họa mối quan hệ của mình, hãy thử nghiệm với việc thêm hình dạng trước hoặc sau hình dạng đã chọn để lấy vị trí đặt bạn muốn cho hình dạng mới.

 • Để thêm hình dạng từ ngăn Văn bản:

  1. Tại mức hình dạng, hãy đặt con trỏ ở cuối văn bản, nơi bạn muốn thêm hình dạng mới.

  2. Nhấn Enter, rồi nhập văn bản bạn muốn trong hình dạng mới.

  3. Để thêm hộp trợ giúp, hãy nhấn Enter trong khi chọn hộp trợ giúp ở ngăn Văn bản.

 • Mặc dù bạn không thể tự động kết nối hai hộp ở mức đầu bằng đường thẳng trong bố trí sơ đồ tổ chức, như Sơ đồ Tổ chức, bạn vẫn có thể bắt chước giao diện này bằng cách thêm hộp vào mức đầu của đồ họa SmartArt, rồi vẽ đường thẳng để kết nối các hộp. (Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, chọn Hình, chọn một đường thẳng, rồi vẽ đường thẳng giữa hai hộp). Tìm hiểu thêm về cách vẽ đường thẳng bằng cách đọc mục Vẽ hoặc xóa đường thẳng hoặc đường kết nối.

 • Để di chuyển hộp, hãy bấm hộp bạn muốn di chuyển rồi kéo hộp đến vị trí mới của nó. Để di chuyển hay "nhích" hộp theo nấc tăng rất nhỏ, bạn nhấn giữ Ctrl trong khi nhấn phím mũi tên trên bàn phím.

Để hiện mối quan hệ báo cáo đường chấm chấm giữa hai hộp, hãy thay đổi kiểu đường thẳng giữa hai hộp.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có đường thẳng bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm chuột phải vào đường thẳng, rồi bấm Định dạng Hình dạng trên menu lối tắt.

 3. Bấm Đường thẳng hoặc Kiểu Đường thẳng, rồi bấm vào Kiểu nét đứt mà bạn muốn.

Bố trí treo ảnh hưởng đến bố trí của tất cả các hộp dưới hộp đã chọn. Mặc dù bạn có thể dùng bố trí cấu trúc phân cấp khác để tạo sơ đồ tổ chức, nhưng bố trí treo chỉ có sẵn với bố trí sơ đồ tổ chức.

 1. Hãy bấm hộp trong sơ đồ tổ chức bạn muốn áp dụng bố trí treo cho nó.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm Bố trí, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Hiện tùy chọn bố trí trong các công cụ SmartArt

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể bấm đúp vào đồ họa SmartArt để chọn nó và mở tab Thiết kế.

  • Để căn giữa tất cả các hộp dưới hộp đã chọn, bạn bấm Chuẩn.

   Sơ đồ tổ chức với bố trí treo Chuẩn

  • Để căn giữa hộp đã chọn ở trên các hộp dưới nó và sắp xếp các hộp dưới nó theo chiều ngang với hai hộp trong mỗi hàng, hãy bấm Cả hai.

   Sơ đồ tổ chức với bố trí treo Cả hai

  • Để sắp xếp hộp đã chọn sang phải của hộp dưới nó và căn trái hộp dưới nó theo chiều dọc, hãy bấm Kiểu Treo Trái.

   Sơ đồ tổ chức với bố trí Treo Trái

  • Để sắp xếp hộp đã chọn sang trái của hộp dưới nó và căn phải hộp dưới nó theo chiều dọc, hãy bấm Kiểu Treo Phải.

   Sơ đồ tổ chức với bố trí Treo Phải

Bạn có thể áp dụng bất kỳ tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề cho hộp trong đồ họa SmartArt của mình.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Nút Thay đổi Màu trên tab Thiết kế Công cụ SmartArt

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

 3. Bấm tổ hợp màu bạn muốn.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

 1. Bấm phải chuột vào viền hộp, rồi bấm Định dạng Hình trên menu lối tắt.

 2. Bên dưới Tô màu, hãy bấm vào Tô màu đồng nhất.

 3. Bấm vào Màu, rồi bấm vào màu bạn muốn.

 4. Để xác định mức độ bạn có thể xem xuyên qua màu nền, hãy di chuyển con trượt Trong suốt hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là tổ hợp nhiều hiệu ứng khác nhau, ví dụ như kiểu đường kẻ, góc xiên hay 3-D mà bạn có thể áp dụng cho hộp trong đồ họa SmartArt của mình, để tạo ra diện mạo độc đáo và trông như thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có Kiểu SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Để xem nhiều Kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút Thêm .

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

Mẹo: Để có thêm tùy chọn hiệu ứng, như đổ bóng, vầng sáng và phản chiếu, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình, bấm vào Hiệu ứng Hình, rồi chọn hiệu ứng bạn muốn.

Xem thêm

Tạo sơ đồ tổ chức (video)

Biểu đồ animate và SmartArt (video)

Hiển thị hoặc ẩn thông tin trong sơ đồ tổ chức Visio

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×