Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Tạo và chia sẻ album ảnh

An-bum ảnh PowerPoint là bản trình bày mà bạn có thể tạo để hiển thị các bức ảnh cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình. Bạn có thể tải xuống các mẫu album ảnh PowerPoint từ Office.com, hoặc bạn có thể tạo riêng của bạn.

An-bum ảnh PowerPoint là bản trình bày mà bạn có thể tạo để hiển thị các bức ảnh cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình. Nếu bạn muốn tạo anbom ảnh của mình từ mẫu đã tạo sẵn, bạn có thể tìm kiếm một trong hộp tìm kiếm có nhãn Tìm kiếm các mẫu và chủ đề trực tuyến , rồi chọn một trong những tùy chọn mà bạn muốn.

An-bum ảnh mẫu

Hình: album ảnh mẫu có 4 ảnh trên một trang chiếu

Bắt đầu tạo album ảnh bằng cách thêm ảnh

 1. Đến tab Chèn và bấm vào mũi tên dưới Album Ảnh, rồi bấm Album Ảnh Mới.

 2. Trong hộp thoại Album Ảnh, dưới Chèn ảnh từ, hãy bấm vào Tệp/Đĩa.

 3. Trong hộp thoại Chèn Ảnh Mới, hãy định vị và bấm vào thư mục chứa ảnh mà bạn muốn chèn, rối bấm Chèn.

 4. Nếu bạn muốn đổi thứ tự hiển thị ảnh, tại mục Ảnh trong album, hãy bấm vào tên tệp của ảnh mà bạn muốn di chuyển, rồi dùng các nút mũi tên để chuyển ảnh lên hoặc xuống trong danh sách.

 5. Trong hộp thoại Album Ảnh, hãy bấm Tạo.

Những thao tác khác bạn có thể thực hiện với các album ảnh

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Khi thêm chú thích, bạn hãy nhập văn bản mô tả từng ảnh trong album ảnh của mình.

 1. Mở bản trình bày an-bum ảnh.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm hình ảnh (hìnhminh họa trong PowerPoint 2007 ), hãy bấm vào mũi tên bên dưới album ảnh, rồi bấm Sửa an- bum ảnh.

 3. Bên dưới tùy chọn ảnh, hãy chọn hộp kiểm chú thích bên dưới tất cả ảnh .

  Nếu các chú thích bên dưới tất cả các ảnh sẽ được tô xám hoặc không sẵn dùng, trước tiên bạn phải xác định bố trí cho ảnh trong an-bum ảnh.

  Để xác định một bố trí cho ảnh của bạn, dưới bố trí album, trong danh sách bố trí ảnh , hãy chọn bố trí mà bạn muốn.

  Thêm chú thích vào ảnh

 4. Bấm Cập nhật.

  Theo mặc định, PowerPoint sử dụng tên tệp ảnh làm chỗ dành sẵn cho văn bản chú thích.

 5. Ở dạng xem thông thường , bấm vào chỗ dành sẵn cho văn bản chú thích, rồi nhập một chú thích mô tả ảnh.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình ảnh, hãy bấm vào mũi tên dưới Album Ảnh, rồi bấm Sửa Album Ảnh.

 2. Trong hộp thoại Sửa album Ảnh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị tất cả hình ảnh trong album ở tông màu trắng đen, dưới Tùy chọn Ảnh, hãy chọn hộp kiểm TẤT CẢ ảnh trắng đen.

  • Để thay đổi bố trí của ảnh, dưới Bố trí album, trong danh sách Bố trí ảnh, hãy chọn bố trí mà bạn muốn.

  • Để tạo khung cho ảnh, tại mục Bố trí Album, trong danh sách Hình dạng Khung, hãy chọn dạng khung nhìn có vẻ phù hợp với tất cả ảnh trong album.

  • Để chọn chủ đề cho album ảnh, dưới Bố trí album, cạnh Chủ đề, hãy bấm Duyệt, rồi trong hộp thoại Chọn Chủ đề, hãy định vị chủ đề mà bạn muốn dùng.

 3. Để xoay, tăng hoặc giảm độ sáng, tăng hoặc giảm độ tương phản của ảnh, trong danh sách Ảnh trong album, hãy bấm vào ảnh mà bạn muốn rồi làm như sau:

  • Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ, bấm Ảnh nút .

  • Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ, bấm Ảnh nút

  • Để tăng độ tương phản của ảnh, bấm Ảnh nút .

  • Để giảm độ tương phản của ảnh, bấm Ảnh nút .

  • Để tăng độ sáng của ảnh, bấm Ảnh nút .

  • Để giảm độ sáng của ảnh, bấm Ảnh nút .

Có một vài cách khác nhau mà bạn có thể chia sẻ an-bum ảnh của bạn với người khác.

 1. Bấm vào chèn> album ảnh > sửa an- bum ảnh.

  Loại bỏ ảnh khỏi an-bum ảnh

 2. Bên dưới ảnh trong album, hãy chọn ảnh, rồi bấm loại bỏ.

Khi tạo an-bum ảnh của bạn trong PowerPoint, bạn có thể thêm các hiệu ứng bao gồm sự chú ý-bắt chuyển tiếp trang chiếu, nền và chủ đề đầy màu sắc, các bố trí cụ thể và nhiều hơn nữa vào các album ảnh của bạn.

Sau khi đã thêm ảnh vào anbom của mình, bạn có thể thêm chú thích, điều chỉnh thứ tự và bố trí, thêm khung xung quanh ảnh, và thậm chí là áp dụng một chủ đề để tùy chỉnh việc giao diện anbom của bạn.

Mẫu album ảnh dựng sẵn trong PowerPoint

Hình: mẫu album ảnh có sẵn trong PowerPoint

Nếu bạn không muốn tạo an-bum ảnh của riêng bạn, bạn có thể tìm thấy các mẫu album ảnh miễn phí, sẵn có trong Office Online.

Thêm ảnh từ tệp hoặc đĩa

 1. Trên tab chèn , trong nhóm hình ảnh , bấm vào mũi tên bên dưới an- bum ảnh, rồi bấm vào an- bum ảnh mới.

 2. Trong hộp thoại Album Ảnh, dưới Chèn ảnh từ, hãy bấm vào Tệp/Đĩa.

 3. Trong hộp thoại chèn ảnh mới , hãy định vị thư mục chứa ảnh mà bạn muốn chèn, rồi bấm chèn.

 4. Nếu bạn muốn đổi thứ tự hiển thị ảnh, tại mục Ảnh trong album, hãy bấm vào tên tệp của ảnh mà bạn muốn di chuyển, rồi dùng các nút mũi tên để chuyển ảnh lên hoặc xuống trong danh sách.

 5. Trong hộp thoại Album Ảnh, hãy bấm Tạo.

Những thao tác khác bạn có thể thực hiện với các album ảnh

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Khi thêm chú thích, bạn hãy nhập văn bản mô tả từng ảnh trong album ảnh của mình.

 1. Mở bản trình bày an-bum ảnh.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm hình ảnh (hìnhminh họa trong PowerPoint 2007 ), hãy bấm vào mũi tên bên dưới album ảnh, rồi bấm Sửa an- bum ảnh.

 3. Bên dưới tùy chọn ảnh, hãy chọn hộp kiểm chú thích bên dưới tất cả ảnh .

  Nếu các chú thích bên dưới tất cả các ảnh sẽ được tô xám hoặc không sẵn dùng, trước tiên bạn phải xác định bố trí cho ảnh trong an-bum ảnh.

  Để xác định một bố trí cho ảnh của bạn, dưới bố trí album, trong danh sách bố trí ảnh , hãy chọn bố trí mà bạn muốn.

  Thêm chú thích vào ảnh

 4. Bấm Cập nhật.

  Theo mặc định, PowerPoint sử dụng tên tệp ảnh làm chỗ dành sẵn cho văn bản chú thích.

 5. Ở dạng xem thông thường , bấm vào chỗ dành sẵn cho văn bản chú thích, rồi nhập một chú thích mô tả ảnh.

 1. Mở bản trình bày album ảnh có chứa ảnh mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình ảnh, hãy bấm vào mũi tên dưới Album Ảnh, rồi bấm Sửa Album Ảnh.

 3. Trong hộp thoại Sửa album Ảnh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị tất cả hình ảnh trong album ở tông màu trắng đen, dưới Tùy chọn Ảnh, hãy chọn hộp kiểm TẤT CẢ ảnh trắng đen.

  • Để thay đổi bố trí của ảnh, dưới Bố trí album, trong danh sách Bố trí ảnh, hãy chọn bố trí mà bạn muốn.

  • Để tạo khung cho ảnh, tại mục Bố trí Album, trong danh sách Hình dạng Khung, hãy chọn dạng khung nhìn có vẻ phù hợp với tất cả ảnh trong album.

  • Để chọn chủ đề cho album ảnh, dưới Bố trí album, cạnh Chủ đề, hãy bấm Duyệt, rồi trong hộp thoại Chọn Chủ đề, hãy định vị chủ đề mà bạn muốn dùng.

   Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng chủ đề, hãy xem mục áp dụng chủ đề để thêm màu và kiểu vào bản trình bày của bạn.

  • Để thêm hộp văn bản (trong đó cung cấp khoảng cách giữa ảnh album ảnh của bạn), bên dưới ảnh trong album, hãy bấm vào ảnh mà bạn muốn thêm hộp văn bản, rồi bấm vào hộp văn bản mới.

  • Để xoay, tăng hoặc giảm độ sáng, hoặc tăng hoặc giảm độ tương phản của ảnh, trong danh sách album , hãy bấm vào ảnh mà bạn muốn xoay, rồi thực hiện các thao tác sau:

   • Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ, bấm Ảnh nút .

   • Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ, bấm Ảnh nút

   • Để tăng độ tương phản của ảnh, bấm Ảnh nút .

   • Để giảm độ tương phản của ảnh, bấm Ảnh nút .

   • Để tăng độ sáng của ảnh, bấm Ảnh nút .

   • Để giảm độ sáng của ảnh, bấm Ảnh nút .

 1. Bấm vào chèn> album ảnh > sửa an- bum ảnh.

  Loại bỏ ảnh khỏi an-bum ảnh

 2. Bên dưới ảnh trong album, hãy chọn ảnh, rồi bấm loại bỏ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×