Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TANH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tang hyperbolic của một số.

Cú pháp

TANH(number)

Cú pháp hàm TANH có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào.

Chú thích

Công thức cho tang hyperbolic là:

Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=TANH(-2)

Hàm tang hyperbolic của -2 (-0,96403)

-0,964028

=TANH(0)

Hàm tang hyperbolic của 0 (0)

0

=TANH(0.5)

Hàm tang hyperbolic của 0,5 (0,462117)

0,462117

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×