Trong tổ chức Teams rảnh (cổ điển), quản trị viên có thể mời mọi người trở thành thành viên hoặc khách của tổ chức. Người được mời vào tổ chức sẽ tự động được thêm vào nhóm toàn tổ chức.

Người quản trị cũng có thể:

  • Xóa thành viên.

  • Nâng cấp tổ chức lên phiên bản đầy đủ của Teams.

  • Bắt đầu yêu cầu GDPR.

  • Tạo thêm các nhóm trong toàn tổ chức.

Một thành viên có thể mời mọi người trở thành thành viên của tổ chức. Nếu họ là chủ sở hữu của nhóm trong tổ chức thì thành viên đó cũng có thể mời mọi người trở thành thành viên hoặc khách mời của nhóm đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×