Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chuyển đổi một giá trị thành văn bản trong một định dạng số cụ thể.

Cú pháp

Văn bản (giá trị,format_text)

Giá trị    là một giá trị số, một công thức đánh giá là một giá trị số hoặc một tham chiếu cột có chứa một giá trị số.

Format_text    là định dạng số theo định dạng văn bản.

Chú thích

Sử dụng hàm TEXT chuyển đổi một giá trị để được định dạng văn bản, và kết quả được tính toán không còn là một số.

Ví dụ

Nhân viên bán hàng

Doanh số

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Buchanan

2800

= [Người bán hàng] & "đã bán" & TEXT ([doanh số], "$0.00;($0.00)") & "giá trị đơn vị."

Kết hợp nội dung vào một cụm từ (Buchanan đã bán $2,800.00 giá trị đơn vị.)

Dodsworth

.4

= [Người bán hàng] & "đã bán" & TEXT([Sales],"0.00%") & "trên tổng doanh số."

Kết hợp nội dung vào một cụm từ (Dodsworth bán 40,00% của tổng doanh thu.)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×