Tự động tạo bản chép lại và chú thích 

Hiện tại, chủ sở hữu video có thể tự động tạo tệp bản chép lại và phụ đề cho video có ngôn ngữ nói là tiếng Anh (Mỹ). Chúng tôi sắp sớm hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung. Để tự động tạo bản chép lại và chú thích:

 1. Mở video của bạn.

 2. Chọn Cài đặt video ở góc trên bên phải.

 3. Bung rộng trường Bản chép lại và chú thích.

 4. Chọn Tạo tiếng Anh.

Video phát trong trình duyệt. Ngăn bên phải hiển thị tùy chọn thiết đặt Video.

Có thể mất một lúc để tạo một tệp bản chép lại và phụ đề. Đôi khi lên đến chiều dài của các phương tiện truyền thông chính nó.
 

Màn hình tiến độ cho biết rằng bản chép lại của video đang được tạo.

Sau khi tạo tệp, bạn sẽ muốn bật tính năng này cho tất cả người xem. Cách thực hiện:

 1. Đi tới Cài đặt video.

 2. Bật tính năng Bản chép lại và chúthích.

Tải lên tệp bản chép lại và chú thích của riêng bạn  

Stream hỗ trợ tệp bản chép lại và phụ đề ở định dạng WebVTT. Để tải lên tệp của riêng bạn:

 1. Mở video của bạn.

 2. Chọn Cài đặt video ở góc trên bên phải của video.

 3. Bung rộng trường Bản chép lại và chú thích.

 4. Chọn Tải lên.

 5. Chọn ngôn ngữ của tệp bạn đang tải lên.

 6. Chọn Chọn tệp để chọn tệp WebVTT từ máy tính của bạn.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×