Văn bản và bảng

Thêm bảng

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo bảng để sắp xếp thông tin hoặc dữ liệu trên trang chiếu PowerPoint, sử dụng Kiểu Bảng để định dạng bảng, rồi thay đổi bố trí.

Thêm bảng

 1. Chọn Chèn > Bảng >Chèn Bảng.

 2. Trong hộp thoại Chèn Bảng, chọn số cột và hàng bạn muốn.

 3. Chọn OK.

Thêm kiểu bảng

 1. Chọn bảng.

 2. Chọn Thiết kế, rồi chọn từ Kiểu Bảng. Di chuột đến xem trước kiểu.

  Chọn Xem Nút Thêm xem thêm Kiểu Bảng.

Thay đổi bố trí bảng

 1. Chọn bảng.

 2. Chọn Bố trí.

 3. Chọn từ các nhóm khác nhau để thực hiện thay đổi:

  • Hàng & Cột

  • Phối

  • Kích cỡ Ô

  • Căn chỉnh

  • Kích cỡ Bảng

Bạn muốn xem thêm?

Thêm bảng vào bản chiếu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×