Thêm, chỉnh sửa hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn trên bố trí trang chiếu

Trong PowerPoint, chỗ dành sẵn là nơi chứa được định dạng trước trên trang chiếu cho nội dung (văn bản, đồ họa hoặc video). Định dạng đặt sẵn giúp định dạng trang chiếu một cách nhất quán dễ dàng hơn.

Bạn định dạng chỗ dành sẵn trong dạng xem Trang chiếu Cái. Sau đó, bạn sử dụng chỗ dành sẵn—thêm nội dung vào đó—ở dạng xem Thông thường.

Trang chiếu đã ảnh có hai chỗ dành sẵn hình chữ nhật:

 1. Chỗ dành sẵn cho Tiêu đề (phía trên) nhắc người dùng về văn bản và định dạng văn bản trong phông chữ, kích cỡ và màu mặc định của Đầu đề

 2. Chỗ dành sẵn cho nội dung (thấp hơn) chấp nhận văn bản hoặc bảng, biểu đồ, Đồ họa SmartArt, ảnh hoặc video, như được biểu thị bằng các biểu tượng có thể bấm vào ở giữa.

Trang chiếu Tiêu đề và Nội dung có hai chỗ dành sẵn
 • Bạn đang sử dụng phiên bản Office nào?
 • Các phiên bản mới hơn
 • Office 2007-2010

Thay đổi văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Bạn có thể thay đổi văn bản lời nhắc chung ("Bấm để chỉnh sửa ...") cho một chỗ dành sẵn.

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, chọn Trang chiếu Cái.

 2. Trong dạng xem trang chiếu cái, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn bố trí bạn muốn sửa đổi.

 3. Trong ngăn chính, trên bố trí, chọn văn bản lời nhắc hiện tại (chẳng hạn như Bấm để chỉnh sửa văn bản ,rồi nhập văn bản bạn muốn sử dụng thay vào đó.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Đóng dạng xem Bản cái để quay lại dạng xem Thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trong nhóm Chỉnh sửa chủ đề, bấm vào Chủ đề ,rồi bấm vào Lưu chủ đề hiện tại.

Đổi kích cỡ hoặc định vị lại chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trên bố trí bản chiếu mà bạn muốn thay đổi, hãy bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Để đổi kích cỡ cho ảnh, hãy trỏ đến một trong các núm điều khiển đổi cỡ của nó và khi con trỏ chuyển thành mũi tên hai Mũi tên hai đầu , hãy kéo núm điều khiển.

  • Để đặt lại vị trí, hãy trỏ đến một trong các đường viền của nó và khi con trỏ trở thành mũi tên bốn đầu Con trỏ màu trắng với mũi tên 4 đầu , hãy kéo chỗ dành sẵn đến vị trí mới.

 3. Trên tab Trang Chiếu cái, hãy bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

 4. Ở Dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn tất cả trang chiếu sử dụng bố trí trang chiếu bạn vừa chỉnh sửa.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy nhấn và giữ phím Ctrl rồi bấm vào từng trang chiếu.

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ
 5. Trên tab Trang đầu, bấm Bố trí, sau đó chọn bố trí có chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Bước này sẽ hoàn thiện thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách áp dụng lại bố trí trang chiếu đã thay đổi thành một trang chiếu thực tế.

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu

Chỉ có thể thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu, chứ không thể thêm từng trang chiếu riêng lẻ trong bản trình bày. Nếu bạn chưa làm việc với bố trí trang chiếu, hãy xem qua Bố trí trang chiếu là gì? và Trang chiếu cái là gì? để tìm hiểu thêm trước khi đọc tiếp.

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ bên trái, bấm vào bố trí trang chiếu mà bạn muốn thêm một hoặc nhiều chỗ dành sẵn.

 3. Trên tab Trang chiếu Cái, bấm vàoChèn Chỗ dành sẵn, rồi bấm vào kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn thêm.

  Hiện nút Chèn Chỗ dành sẵn trong Chế độ xem Trang chiếu Cái trong PowerPoint

 4. Bấm vào một vị trí trên bố trí trang chiếu, rồi kéo để vẽ chỗ dành sẵn. Bạn có thể thêm bao nhiêu chỗ dành sẵn như mong muốn.

 5. Nếu bạn thêm chỗ dành sẵn cho văn bản, bạn có thể tùy chỉnh văn bản lời nhắc ("Bấm để chỉnh sửa ...") xuất hiện trong đó:

  Chọn văn bản mặc định trong chỗ dành sẵn, rồi thay thế bằng văn bản lời nhắc của riêng bạn.

  Chuyển sang tab Trang đầu để định dạng văn bản lời nhắc khi bạn muốn văn bản xuất hiện.

  Với văn bản đã chọn, bạn có thể thay đổi Phông chữ hoặc Cỡ phông. Nếu xuất hiện dấu đầu dòng không mong muốn trước văn bản lời nhắc tùy chỉnh của bạn, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Dấu đầu dòng, rồi bấm vào Không có.

 6. Khi thực hiện xong, trên tab Bản cái trang chiếu, bấm vào Đóng dạng xem bản cái.

 7. Ở Dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn tất cả trang chiếu sử dụng bố trí trang chiếu bạn vừa chỉnh sửa.

  (Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ phím Ctrl, rồi bấm vào từng trang chiếu.)

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ
 8. Trên tab Trang đầu, bấm Bố trí, sau đó chọn bố trí có chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Bước này sẽ hoàn thiện thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách áp dụng lại bố trí trang chiếu đã thay đổi thành một trang chiếu thực tế.

Loại bỏ chỗ dành sẵn

Chúng tôi khuyên bạn không nên loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi bố trí trang chiếu tích hợp sẵn. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi như vậy, hãy nhân đôi bố trí đó, đặt tên riêng cho bố trí đó, rồi chỉnh sửa bản sao đó.

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ bên trái, bấm vào bố trí trang chiếu mà bạn muốn sửa lại.

 3. Chọn chỗ dành sẵn trên bố trí, rồi nhấn phím Delete.

Sau đây là ví dụ về bố trí trang chiếu tích hợp sẵn có chứa chỗ dành sẵn cho văn bản tiêu đề, hai chỗ dành sẵn cho văn bản tiêu đề và hai chỗ dành sẵn mà bạn có thể thêm nội dung văn bản, bảng, biểu đồ, Đồ họa SmartArt, ảnh hoặc clip phim hoặc âm thanh.

Chỗ dành sẵn trên một bố trí

Bạn có thể thêm chỗ dành sẵn vào bất kỳ chỗ nào trên bố trí trang chiếu và thêm văn bản lời nhắc tùy chỉnh để nhắc người dùng nhập một kiểu nội dung nhất định. Bạn cũng có thể tùy chỉnh văn bản để có lời nhắc cụ thể hơn.

Quan trọng: Nếu bạn sửa đổi bố trí trang chiếu sau khi đã tạo một số trang chiếu sử dụng bố trí đó, bạn phải áp dụng lại bố trí cho các trang chiếu. Hãy xem mục "Áp dụng cập nhật để chúng xuất hiện trên trang chiếu của bạn" trong bài viết Chỉnh sửa, rồi áp dụng lại bố trí trang chiếu.

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Trang chiếu cái.

 2. Trong ngăn có chứa trang chiếu cái và bố trí, bấm vào bố trí mà bạn muốn thêm một hoặc nhiều chỗ dành sẵn.

 3. Trên tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Bố trí Bản cái, bấm vào Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn.

  Chèn chỗ dành sẵn

 4. Bấm vào một vị trí trên bố trí rồi kéo để vẽ chỗ dành sẵn.

 5. Nếu bạn thêm chỗ dành sẵn cho văn bản, bạn có thể thêm văn bản tùy chỉnh.

  Tô sáng văn bản mặc định trong chỗ dành sẵn, rồi thay thế bằng văn bản lời nhắc của riêng bạn.

  Lưu ý: Nếu xuất hiện dấu đầu dòng không mong muốn trước văn bản lời nhắc tùy chỉnh của bạn, hãy bấm vào tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Dấu đầu dòng ,rồi bấm vào Không có.

 6. Để thêm nhiều chỗ dành sẵn hơn cho một bố trí, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 4.

  Lưu ý: Khi bạn thêm chỗ dành sẵn vào một bố trí, nếu nội dung trong những chỗ dành sẵn đó thay đổi mục đích của bố trí, bạn cũng có thể muốn đổi tên bố trí. Để thực hiện, bấm chuột phải vào hình thu nhỏ bố trí trang chiếu, bấm vào Đổitên bố trí , nhập tên mới, rồi bấm vào Đổi tên.

 7. Trên tab Bản cái trang chiếu, trong nhóm Đóng, bấm vào Đóng dạng xem bản cái để quay lại dạng xem Thông thường.

 8. Trong danh sách hình thu nhỏ trang chiếu, chọn trang chiếu bạn muốn áp dụng lại bố trí với chỗ dành sẵn mới thêm vào.

 9. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Trang chiếu, bấm vào Bố trí, rồi bấm vào bố trí đã chỉnh sửa.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về bố trí, hãy xem Tạo bố trí tùy chỉnh mới.

 • Bạn đang sử dụng phiên bản PowerPoint for Mac nào?
 • Các phiên bản mới hơn
 • 2011

Thay đổi văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Bạn có thể thay thế văn bản lời nhắc chung ("Bấm để chỉnh sửa ...") cho chỗ dành sẵn.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Bản cái, rồi bấm vào Trang chiếu cái.

 2. Ở dạng xem bản cái trang chiếu, bấm vào bố trí trang chiếu đầu tiên bên dưới bản cái trang chiếu trong ngăn dẫn hướng. (Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, là mục đầu tiên trong ngăn dẫn hướng.)

 3. Chọn văn bản Bấm để sửa kiểu tiêu đề Bảncái, rồi nhập văn bản tùy chỉnh mà bạn muốn thay thế bằng.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem Bản cái Trang chiếu, trên tab Bản cái Trang chiếu, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem Thông thường (đang chỉnh sửa).

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trong nhóm Chỉnh sửa chủ đề, bấm vào Chủ đề ,rồi bấm vào Lưu chủ đề hiện tại.

Đổi kích cỡ hoặc định vị lại chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trên bố trí bản chiếu mà bạn muốn thay đổi, hãy bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Để đổi kích cỡ cho ảnh, hãy trỏ đến một trong các núm điều khiển đổi cỡ của nó và khi con trỏ chuyển thành mũi tên hai Mũi tên hai đầu , hãy kéo núm điều khiển.

  • Để đặt lại vị trí, hãy trỏ đến một trong các đường viền của nó và khi con trỏ trở thành mũi tên bốn đầu Con trỏ màu trắng với mũi tên 4 đầu , hãy kéo chỗ dành sẵn đến vị trí mới.

 3. Trên tab Trang Chiếu cái, hãy bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

 4. Ở Dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn tất cả trang chiếu sử dụng bố trí trang chiếu bạn vừa chỉnh sửa.

  Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ phím Command ⌘, rồi bấm vào từng trang chiếu.

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ
 5. Trên tab Trang đầu, bấm Bố trí, sau đó chọn bố trí có chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Bước này sẽ hoàn thiện thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách áp dụng lại bố trí trang chiếu đã thay đổi thành một trang chiếu thực tế.

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu

Chỗ dành sẵn là các hộp trên bố trí bản chiếu mà bạn bấm để thêm nội dung khi tạo trang chiếu. Ở dạng xem trang chiếu cái, bạn có thể thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu mới hoặc thay đổi giao diện của bố trí trang chiếu hiện có.

 1. Trên menu Xem, trong nhóm Dạng xem bản Cái, bấm Bản chiếu Cái.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trong nhóm Bố trí Bản cái, bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn chèn. Tùy chọn là cho Nội dung, Nội dung (Dọc),Vănbản , Văn bản (Dọc),Ảnh,Biểu đồ ,Bảng , SmartArt,Phương tiện và Hình ảnh Trực tuyến.

  văn bản thay thế

 4. Trên trang chiếu, kéo con trỏ để vẽ chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  Để

  Thực hiện như sau

  Đổi kích cỡ chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, đặt con trỏ trên núm điều khiển đổi cỡ, rồi kéo núm điều khiển cho đến khi chỗ dành sẵn có kích cỡ mong muốn.

  Di chuyển chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, rồi kéo nó đến vị trí mới.

  Định dạng chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, bấm vào tab Định dạng hình dạng, rồi thực hiện thay đổi bạn muốn. Ví dụ: để thay đổi màu tô của chỗ dành sẵn, trong Kiểu Hình dạng,bấm vào Tô Hình dạng.

 6. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên tab Bản cái trang chiếu, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trong nhóm Chỉnh sửa chủ đề, bấm vào Chủ đề ,rồi bấm vào Lưu chủ đề hiện tại.

 7. Ở Dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn tất cả trang chiếu sử dụng bố trí trang chiếu bạn vừa chỉnh sửa.

  (Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ phím Command ⌘, rồi bấm vào từng trang chiếu.)

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ
 8. Trên tab Trang đầu, bấm Bố trí, sau đó chọn bố trí có chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Bước này sẽ hoàn thiện thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách áp dụng lại bố trí trang chiếu đã thay đổi thành một trang chiếu thực tế.

Loại bỏ thành phần chân trang khỏi bố trí trang chiếu

Chỗ dành sẵn cho chân trang được bao gồm theo mặc định khi bạn thêm một bố trí trang chiếu mới. Chân trang được tạo thành từ ba thành phần: ngày và giờ, văn bản chân trang và số trang chiếu. Định dạng, kích cỡ và vị trí của chỗ dành sẵn cho chân trang được thừa kế từ các thành phần chân trang trên trang chiếu cái, ngoại trừ việc nếu bạn chỉnh sửa chỗ dành sẵn chân trang trực tiếp trên bố trí trang chiếu.

Quan trọng: Ngay cả khi các thành phần chân trang được thể hiện trên trang chiếu cái và bố trí trang chiếu ở dạng xem bản cái trang chiếu, bạn vẫn phải bật các thành phần đó trước khi chúng có thể xuất hiện trên các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Để bật đầu trang và chân trang, bấm vào menu Chèn, rồi bấm vào Đầu trang và Chân trang.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Bản cái, rồi bấm vào Trang chiếu cái.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trong tab Trang chiếu Cái, trong Bố trí Bản cái, bỏ chọn hộp kiểm Chân trang.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn Tiêu đề và Chân trang sẵn dùng trong nhóm Bố trí Bản cái.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trong nhóm Chỉnh sửa chủ đề, bấm vào Chủ đề ,rồi bấm vào Lưu chủ đề hiện tại.

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu

Chỗ dành sẵn là các hộp trên bố trí bản chiếu mà bạn bấm để thêm nội dung khi tạo bản trình bày. Ở dạng xem trang chiếu cái, bạn có thể thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu mới hoặc thay đổi giao diện của bố trí trang chiếu hiện có.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Bấm vào tab Bản cái trang chiếu, rồi dưới mục Chỉnh sửa bố trí , thựchiện bất kỳ bước nào sau đây:

  Tab Trang chiếu Cái, nhóm Sửa Bố trí

  Để chèn chỗ dành sẵn cho

  Thực hiện như sau

  Tiêu đề

  Lưu ý: Chỉ cho phép một chỗ dành sẵn tiêu đề "chính thức" trên mỗi trang chiếu vì văn bản mà bạn thêm vào chỗ dành sẵn cho tiêu đề ở dạng xem thông thường sẽ trở thành tiêu đề trang chiếu trong đại cương.

  Chọn hộp kiểm Tiêu đề.

  Tiêu đề Dọc

  Lưu ý: Chỉ cho phép một chỗ dành sẵn tiêu đề "chính thức" trên mỗi trang chiếu vì văn bản mà bạn thêm vào chỗ dành sẵn cho tiêu đề ở dạng xem thông thường sẽ trở thành tiêu đề trang chiếu trong đại cương.

  Chọn hộp kiểm Tiêu đề Dọc.

  chỗ dành sẵn cho nội dung

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào Tùy chọn Chỗ dành sẵn cho Nội dung .

  Nội dung dọc

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào Định dạng Nội Chỗ dành sẵn cho Nội dung dạng Ngang .

  Văn bản

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào Tùy chọn văn Chỗ dành sẵn cho Văn bản .

  Văn bản Dọc

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào Văn bản dọc Chỗ dành sẵn cho Văn bản dạng Dọc .

  Biểu đồ

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào Biểu Chỗ dành sẵn cho Biểu đồ .

  Bảng

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào Mục Chỗ dành sẵn cho Bảng .

  Đồ họa SmartArt

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm đồ họa SmartArt Chỗ dành sẵn cho Đồ họa SmartArt .

  Phim

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào Tùy chọn Chỗ dành sẵn cho Phương tiện .

  Hình mẫu

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn,rồi bấm vào Nút Clip Art Chỗ dành sẵn cho Clip Art .

  Ảnh

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dànhsẵn, rồi bấm vào Ảnh Chỗ dành sẵn cho Ảnh .

 4. Trên trang chiếu, kéo con trỏ để vẽ chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  Để

  Thực hiện như sau

  Đổi kích cỡ chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, đặt con trỏ trên núm điều khiển đổi cỡ, rồi kéo núm điều khiển cho đến khi chỗ dành sẵn có kích cỡ mong muốn.

  Di chuyển chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, rồi kéo nó đến vị trí mới.

  Định dạng chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, bấm vào tab Định dạng, rồi thực hiện thay đổi bạn muốn. Ví dụ: để thay đổi màu tô của chỗ dành sẵn, bên dưới Kiểu Hình dạng,bấm vào Tô.

 6. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Thay thế văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Nếu bạn đang tạo mẫu và muốn cung cấp hướng dẫn cụ thể cho nội dung nào cần được thêm vào chỗ dành sẵn trên trang chiếu, bạn có thể thay thế văn bản lời nhắc ở dạng xem trang chiếu cái. Trong ví dụ sau đây, "Bấm để thêm tiêu đề dự án" sẽ thay thế văn bản lời nhắc mặc định trong chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Ở dạng xem bản cái trang chiếu, bấm vào bố trí trang chiếu đầu tiên bên dưới bản cái trang chiếu trong ngăn dẫn hướng. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Để thay thế văn bản chỗ dành sẵn, hãy chọn văn bản Bấm để sửa kiểu tiêu đề Bản cái ,rồi nhập hoặc dán văn bản tùy chỉnh, Bấm để thêm tiêu đề dự án.

  Văn bản chỗ dành sẵn thay đổi thành Bấm để thêm tiêu đề dự án và bạn sẽ thấy văn bản lời nhắc mới này trong chỗ dành sẵn khi bạn trở về dạng xem thông thường.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Loại bỏ thành phần chân trang khỏi bố trí trang chiếu

Chỗ dành sẵn cho chân trang được bao gồm theo mặc định khi bạn thêm một bố trí trang chiếu mới. Chân trang được tạo thành từ ba thành phần: ngày và giờ, văn bản chân trang và số trang chiếu. Định dạng, kích cỡ và vị trí của chỗ dành sẵn cho chân trang được thừa kế từ các thành phần chân trang trên trang chiếu cái, ngoại trừ việc nếu bạn chỉnh sửa chỗ dành sẵn chân trang trực tiếp trên bố trí trang chiếu.

Quan trọng: Ngay cả khi các thành phần chân trang được thể hiện trên trang chiếu cái và bố trí trang chiếu ở dạng xem bản cái trang chiếu, bạn vẫn phải bật các thành phần đó trước khi chúng có thể xuất hiện trên các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Để bật đầu trang và chân trang, bấm vào menu Chèn, rồi bấm vào Đầu trang và Chân trang.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Bấm vào tab Bản cái trang chiếu, rồi bên dưới mục Chỉnh sửa bố trí, bỏ chọn hộp kiểm Cho phép chân trang.

  Tab Trang chiếu Cái, nhóm Sửa Bố trí

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Xem Thêm

Tạo hoặc thay đổi bố trí trang chiếu

Sửa đổi bản cái trang chiếu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×