Thêm chữ cái bị bỏ

Định dạng chữ hoa đầu đoạn là kiểu định dạng thường dùng để đánh dấu đoạn mở đầu của một ấn phẩm.

 1. Hãy bấm vào bất kỳ đâu trong đoạn bạn muốn thay đổi.

 2. Trong thẻ Định dạng Công cụ Hộp Văn bản, bấm Chữ to Đầu đoạn, rồi chọn định dạng chữ hoa đầu đoạn bạn muốn.

Để tạo chữ hoa đầu đoạn tùy chỉnh:

 1. Hãy bấm vào bất kỳ đâu trong đoạn bạn muốn thay đổi.

 2. Trong thẻ Định dạng Công cụ Hộp Văn bản, bấm Chữ to Đầu đoạn.

 3. Chọn Chữ to Đầu đoạn Tùy chỉnh.

 4. Trong mục Chọn kích cỡ và vị trí của ký tự:

  1. Chọn Hạ xuống để chữ hoa đầu đoạn hạ xuống thấp hơn dòng đầu tiên trong đoạn văn bản, Cao lên để chữ hoa đầu đoạn nâng cao hơn dòng đầu tiên của đoạn văn bản, hoặc Dòng để chỉ định chữ hoa đầu đoạn sẽ được nâng lên hoặc hạ xuống bao nhiêu dòng.

  2. Trong Kích cỡ ký tự, hãy chọn chữ hoa đầu đoạn sẽ cao bao nhiêu dòng đối với bất kỳ tùy chọn thay thế nào trong số ba tùy chọn.

  3. Trong Số ký tự, hãy chọn có bao nhiêu chữ cái đầu tiên của đoạn này sẽ được định dạng là chữ hoa đầu đoạn.

 5. Trong mục Chọn ký tự hiển thị:

  1. Xóa hộp kiểm Dùng phông hiện tại để chọn một phông khác cho chữ hoa đầu đoạn.

  2. Xóa hộp kiểm Dùng kiểu phông hiện tại để chọn một kiểu phông khác cho chữ hoa đầu đoạn, chẳng hạn như đậm hoặc nghiêng.

  3. Xóa hộp kiểm Dùng màu hiện tại để chọn một màu khác cho chữ hoa đầu đoạn.

Lưu ý: Khi bạn tạo một chữ hoa đầu đoạn tùy chỉnh, thì kiểu tùy chỉnh đó sẽ được thêm vào danh sách các chữ hoa đầu đoạn sẵn dùng và bạn có thể dùng kiểu chữ này để tạo các chữ hoa đầu đoạn khác trong ấn phẩm hiện thời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×