Bạn có thể bao gồm một nối kết email trả về ở phần nội dung của trong thông điệp email của bạn. Khi được bấm, nối kết sẽ mở ra một thư trống đã được gửi đến một người, công ty hoặc bất kỳ đích nào mà bạn chọn. Ví dụ: một liên kết chẳng hạn như mailto: someone@example.com được đề địa chỉ đến đại diện dịch vụ khách hàng của công ty bạn.

Ví dụ về nối kết địa chỉ phúc đáp


Như bạn có thể thấy, bạn có thể định dạng văn bản liên kết (từ mà mọi người nhìn thấy và bấm vào) để nói bất kỳ điều gì bạn muốn.

Thêm liên kết email trả về

  1. Trong thông báo, hãy chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng liên kết.

  2. Trên tab Chèn, bấm vào Liên kết hoặcSiêu kết nối.

  3. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

  4. Nhập địa chỉ email bạn muốn trong hộp Địa chỉ email hoặc chọn một địa chỉ email trong danh sách Địa chỉ email được sử dụng gần đây.

  5. Nếu bạn muốn thay đổi văn bản liên kết, trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản.

  6. Để tùy chỉnh Mip Màn hình xuất hiện khi bạn hiển thị con trỏ trên nối kết, hãy bấm Mip Màn hình rồi nhập văn bản mà bạn muốn. Nếu bạn không xác định mách nước, thì Outlook dùng "mailto" theo sau là địa chỉ email và dòng chủ đề làm mách nước.

  7. Bấm OK.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo một liên kết email trả về đơn giản bằng cách nhập địa chỉ vào thư, rồi nhấn ENTER hoặc PHÍM CÁCH — trừ khi bạn đã tắt định dạng tự động của siêu kết nối.

Nếu bạn muốn tự động bao gồm một nối kết email trả về trong tất cả các thư đi của bạn, hãy thêm nó vào một Outlook ký. Chữ ký chỉ có thể bao gồm liên kết hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào khác mà bạn chọn. Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo và thêm chữ ký cho thư.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×