Bảng

Thêm hàng Tổng vào một bảng

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Bạn có thể thêm tổng vào bảng bằng cách chọn hộp kiểm tổng của hàng trên tab thiết kế . Bạn cũng có thể thêm một hàm từ trình đơn thả xuống Hàng Tổng.

 1. Chọn một ô trong bảng.

 2. Chọn> thiết kế hàng tổng.
  Hàng Tổng

 3. Hàng tổng sẽ được thêm vào dưới cùng của bảng.
  Hàng Tổng

  Lưu ý: Để thêm một hàng mới, hãy bỏ chọn hộp kiểm tổng của hàng , thêm hàng, rồi kiểm tra lại hộp kiểm tổng của hàng.

 4. Từ danh sách thả xuống tổng của hàng, bạn có thể chọn một hàm, chẳng hạn như Trung bình, đếm, đếm số, tối đa, phút, Sum, Stydev, varvà nhiều hơn nữa.
  hàm

Bạn muốn thêm nữa?

Chèn hàng tổng

Các tác vụ cơ bản trong Excel cho Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×