Thêm hoặc loại bỏ cột trong Hộp thư đến

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ cột trong một số thư mục và dạng xem, chẳng hạn như thư mục Hộp thư đến và thư mục Thư khác, danh sách liên hệ hoặc danh sách tác vụ.

Quantrọng: Để sử dụng các hướng dẫn này, bạn phải chuyển sang dạng xem khác với dạng xem mặc định.

Thay đổi dạng xem của bạn để hiển thị cột

Để thêm và loại bỏ cột, bạn phải sử dụng dạng xem danh sách. Dạng xem mặc định của Hộp thư đến là Thu gọn , hiểnthị thư được nhóm theo cuộc hội thoại.

Để chuyển dạng xem của bạn sang dạng xem danh sách:

 1. Chọn menu Dạng xem, rồi Thay đổi Dạng xem.

  Chọn Thay đổi Dạng xem để chọn dạng xem mới.
 2. Chọn Đơn hoặc Xem trước.

Thêm hoặc loại bỏ cột trong dạng xem danh sách

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, bấm Thiết đặt Dạng xem.

  Lệnh Xem Thiết đặt trên ribbon

 2. Trong hộp thoại Cài đặt Chế độ xem Nâng cao, bấm Cột.

  Hộp thoại Thiết đặt Dạng xem Nâng cao

 3. Trong hộp thoại Hiển thị Cột, ở danh sách Cột có sẵn, bấm tên cột, rồi bấm Thêm.

  Hộp thoại Hiện Cột

  Nếu cột mà bạn muốn không có trong danh sách Cột có sẵn, hãy bấm vào hộp Chọn cột có sẵn từ để xem tập hợp các cột bổ sung.

  Để tạo một cột tùy chỉnh, bấm Cột Mới, nhập Tên cho cột, rồi bấm vào LoạiĐịnh dạng thông tin mà bạn muốn cột hiển thị.

  Để loại bỏ cột, trong danh sách Hiển thị các cột theo thứ tự này, bấm tên cột, sau đó bấm Loại bỏ.

 4. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn và áp dụng dạng xem mới.

  Quan trọng: Nếu bạn không thấy cột mới xuất hiện trong dạng xem, có thể bạn đang không sử dụng dạng xem danh sách. Hãy xem Thay đổi dạng xem của bạn để hiển thị cột để chuyển sang dạng xem danh sách trước, sau đó lặp lại các bước trong quy trình này.

  Bạn có thể thêm cột bổ sung vào dạng xem danh sách của mình.

Các cột trong Hộp thư đến và trong dạng xem bảng khác của danh sách thư được gọi là trường. Để khôi phục cột trong những dạng xem này, bạn cần thêm cột hoặc trường trở lại dạng xem.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Tùy chỉnh Dạng xem Hiện tại.

 2. Bấm vào Trường.

 3. Trong danh sách Trường có sẵn, bấm vào trường mà bạn muốn thêm.

  Nếu trường bạn muốn không có trong danh sách Trường có sẵn, hãy bấm vào một tập hợp trường khác trong hộp Chọn trường có sẵn từ, rồi bấm vào một trường trong danh sách Trường có sẵn.

 4. Bấm vào Thêm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×