Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bạn có thể hỗ trợ các tập hợp tiêu chí thay thế trong một truy vấn bằng cách sử dụng thêm các hàng tiêu chí. Nếu có bản ghi đáp ứng được toàn bộ tiêu chí đối với bất kỳ hàng tiêu chí nào, Access sẽ đưa bản ghi đó vào kết quả truy vấn. Nếu có một hàng tiêu chí cụ thể mà bạn không muốn áp dụng nữa, bạn có thể xóa hàng đó đi. Bắt đầu với việc mở truy vấn trong Cửa sổ thiết kế.

Thêm một hàng tiêu chí

Bấm vào hàng trong lưới thiết kế truy vấn nằm ngay dưới vị trí mà bạn muốn hàng tiêu chí xuất hiện, rồi trên tab Thiết kế, trong nhóm Thiết lập truy vấn, bấm vào Chèn hàng.

Nút Chèn hàng trên tab Thiết kế của Công cụ truy vấn

Access thêm một hàng mới ở phía trên hàng bạn đã bấm.

Loại bỏ một hàng tiêu chí

Bấm vào vị trí bất kỳ trong hàng, rồi trên tab Thiết kế, trong nhóm Thiết lập truy vấn, bấm vào Xóa hàng.

Tìm hiểu thêm về tiêu chí truy vấn

Để biết tổng quan về các truy vấn, bao gồm tổng quan về việc sử dụng truy vấn, xem bài viết Giới thiệu về truy vấn.

Để có ví dụ về cách dùng tiêu chí cùng với các loại dữ liệu khác nhau, xem bài viết Ví dụ về tiêu chí truy vấn.

Tiêu chí là một loại biểu thức, do đó, bạn càng hiểu sâu hơn về các biểu thức, bạn sẽ càng chỉ định tiêu chí truy vấn tốt hơn. Để biết tổng quan về biểu thức, xem bài viết Tìm hiểu cách tạo biểu thức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×