Thêm hoặc loại bỏ nhãn dữ liệu trong biểu đồ

Để nhanh chóng xác định chuỗi dữ liệu trong biểu đồ, bạn có thể thêm nhãn dữ liệu vào điểm dữ liệu của biểu đồ. Theo mặc định, nhãn dữ liệu được nối kết với các giá trị trên trang tính và cập nhật tự động khi các giá trị này thay đổi.

Nhãn dữ liệu giúp dễ hiểu biểu đồ hơn vì các nhãn hiển thị chi tiết về chuỗi dữ liệu hoặc các điểm dữ liệu riêng lẻ của biểu đồ. Ví dụ: trong biểu đồ hình tròn bên dưới, không có nhãn dữ liệu thì sẽ khó biết được cà phê chiếm 38% tổng lượng bán hàng. Tùy theo bạn muốn tô sáng gì trên biểu đồ, bạn có thể thêm nhãn cho một chuỗi, tất cả các chuỗi (toàn bộ biểu đồ) hoặc một điểm dữ liệu.

Biểu đồ hình tròn có nhãn dữ liệu được định dạng dưới dạng tỉ lệ phần trăm

Lưu ý: Các quy trình sau đây áp dụng cho Office 2013 và các phiên bản mới hơn. Bạn đang tìm kiếm các bước trong Office 2010?

Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

 1. Hãy bấm chuỗi dữ liệu hoặc biểu đồ. Để gán nhãn một điểm dữ liệu, sau khi bấm chuỗi, bạn bấm điểm dữ liệu.

 2. Ở góc trên bên phải, bên cạnh biểu đồ, hãy bấm thêm thành phần biểu đồ Nút Thành phần biểu đồ > nhãn dữ liệu.

  Thành phần Biểu đồ > Nhãn Dữ liệu > lựa chọn nhãn
 3. Để thay đổi vị trí, hãy bấm mũi tên và chọn tùy chọn.

 4. Nếu bạn muốn hiện nhãn dữ liệu bên trong hình dạng bong bóng văn bản, bạn bấm Khung chú thích Dữ liệu.

  Biểu đồ hình tròn có khung chú thích dữ liệu

Để làm cho nhãn dễ đọc hơn, bạn có thể di chuyển chúng bên trong điểm dữ liệu hoặc thậm chí là ra ngoài biểu đồ. Để di chuyển nhãn dữ liệu, hãy kéo nó đến vị trí bạn muốn.

Nếu bạn quyết định là nhãn khiến biểu đồ của bạn trông quá rối rắm, bạn có thể loại bỏ bất kỳ hay tất cả chúng bằng cách bấm nhãn dữ liệu rồi bấm Delete.

Mẹo: Nếu quá khó để đọc văn bản bên trong nhãn dữ liệu, hãy đổi kích thước nhãn dữ liệu bằng cách bấm chúng, rồi kéo chúng đến kích thước bạn muốn.

Thay đổi diện mạo nhãn dữ liệu

 1. Bấm chuột phải vào chuỗi dữ liệu hoặc nhãn dữ liệu để hiển thị thêm dữ liệu cho nó, rồi bấm Định dạng Nhãn Dữ liệu.

 2. Bấm Tùy chọn Nhãn và dưới Nhãn Gồm, chọn tùy chọn bạn muốn.

  Phần Tùy chọn Nhãn của ngăn Định dạng Nhãn Dữ liệu

Sử dụng giá trị ô dưới dạng nhãn dữ liệu

Bạn có thể sử dụng giá trị ô dưới dạng nhãn dữ liệu cho biểu đồ của mình.

 1. Bấm chuột phải vào chuỗi dữ liệu hoặc nhãn dữ liệu để hiển thị thêm dữ liệu cho nó, rồi bấm Định dạng Nhãn Dữ liệu.

 2. Bấm tùy chọn nhãn và bên dưới nhãn chứa, chọn các giá trị từ hộp kiểm ô.

 3. Khi hộp thoại phạm vi nhãn dữ liệu xuất hiện, hãy quay lại bảng tính và chọn phạm vi mà bạn muốn các giá trị ô Hiển thị dưới dạng nhãn dữ liệu. Khi bạn thực hiện thao tác đó, phạm vi đã chọn sẽ xuất hiện trong hộp thoại phạm vi nhãn dữ liệu . Sau đó, bấm OK.

  Hộp thoại phạm vi nhãn dữ liệu

  Giờ đây, giá trị ô sẽ hiển thị dưới dạng nhãn dữ liệu trong biểu đồ của bạn.

Thay đổi văn bản được hiển thị trong nhãn dữ liệu

 1. Bấm nhãn dữ liệu với văn bản cần thay đổi và sau đó bấm nó lại, sao cho chỉ chọn mỗi nhãn dữ liệu.

 2. Chọn văn bản hiện thời và sau đó nhập văn bản thay thế.

 3. Bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài nhãn dữ liệu.

Mẹo: Nếu bạn muốn thêm chú thích về biểu đồ của bạn hoặc chỉ có một nhãn dữ liệu, bạn có thể dùng một hộp văn bản.

Loại bỏ nhãn dữ liệu khỏi biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn loại bỏ nhãn dữ liệu.

  Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm tab Thiết kếĐịnh dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trên tab thiết kế , trong nhóm bố trí biểu đồ , bấm vào thêm thành phần biểu đồ, chọn nhãn dữ liệu, rồi bấm khôngcó.

  • Bấm vào nhãn dữ liệu một lần để chọn tất cả các nhãn dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu hoặc hai lần để chỉ chọn một nhãn dữ liệu mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

  • Bấm chuột phải vào nhãn dữ liệu, rồi bấm xóa.

   Lưu ý: Điều này sẽ loại bỏ tất cả các nhãn dữ liệu khỏi một chuỗi dữ liệu.

 3. Bạn cũng có thể loại bỏ nhãn dữ liệu ngay sau khi bạn thêm chúng bằng cách bấm hoàn tác Ảnh nút trên thanh công cụ truy nhập nhanh, hoặc bằng cách nhấn Ctrl + Z.

Thêm hoặc loại bỏ nhãn dữ liệu trong biểu đồ trong Office 2010

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào tất cả các điểm dữ liệu của tất cả các chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào vùng biểu đồ.

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào tất cả các điểm dữ liệu của một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào một lần để chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn gắn nhãn.

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào một điểm dữ liệu duy nhất trong một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu có chứa điểm dữ liệu mà bạn muốn gắn nhãn, rồi bấm vào điểm dữ liệu một lần nữa.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Nhãn Dữ liệu rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn đã dùng, sẽ sẵn có các tùy chọn nhãn dữ liệu khác nhau.

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để hiển thị các mục nhập nhãn bổ sung cho tất cả các điểm dữ liệu của một chuỗi, hãy bấm vào nhãn dữ liệu một lần để chọn tất cả các nhãn dữ liệu của chuỗi dữ liệu.

  • Để hiển thị các mục nhập nhãn bổ sung cho một điểm dữ liệu đơn, hãy bấm nhãn dữ liệu trong điểm dữ liệu mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào nhãn dữ liệu một lần nữa.

   Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào nhãn hoặc nhãn đã chọn trên biểu đồ, rồi bấm định dạng nhãn dữ liệu hoặc định dạng nhãn dữ liệu.

 3. Bấm tùy chọn nhãn nếu nó không được chọn, sau đó bên dưới nhãn chứa, hãy chọn hộp kiểm cho các mục nhập nhãn mà bạn muốn thêm vào.

  Các tùy chọn nhãn sẵn dùng có tùy thuộc vào loại biểu đồ biểu đồ của bạn. Ví dụ, trong biểu đồ hình tròn, nhãn dữ liệu có thể chứa các đường tỷ lệ phần trăm và đường chỉ dẫn.

 4. Để thay đổi dấu phân cách giữa các mục nhập nhãn dữ liệu, hãy chọn dấu phân cách bạn muốn sử dụng hoặc nhập dấu tách tùy chỉnh vào hộp phân cách.

 5. Để điều chỉnh vị trí nhãn để trình bày tốt hơn văn bản bổ sung, hãy chọn tùy chọn bạn muốn bên dưới vị trí nhãn.

Nếu bạn đã nhập văn bản nhãn tùy chỉnh nhưng muốn hiển thị các mục nhập nhãn dữ liệu được nối kết với các giá trị trang tính, bạn có thể bấm đặt lại văn bản nhãn.

 1. Trên một biểu đồ, hãy bấm vào nhãn dữ liệu trong điểm dữ liệu mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào nhãn dữ liệu lần nữa để chọn chỉ nhãn đó.

 2. Bấm vào bên trong hộp nhãn dữ liệu để khởi động chế độ chỉnh sửa.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhập văn bản mới, hãy kéo để chọn văn bản bạn muốn thay đổi, rồi nhập văn bản bạn muốn.

  • Để liên kết nhãn dữ liệu đến văn bản hoặc giá trị trên trang tính, hãy kéo để chọn văn bản bạn muốn thay đổi, rồi thực hiện như sau:

   1. Trên trang tính, hãy bấm vào thanh công thức, rồi nhập dấu bằng (=).

   2. Chọn ô trang tính có chứa dữ liệu hoặc văn bản bạn muốn hiển thị trong biểu đồ của mình.

    Bạn cũng có thể nhập tham chiếu vào ô trang tính trong thanh công thức. Đưa vào dấu bằng, tên trang tính, tiếp theo là dấu chấm than; Ví dụ: = Sheet1! F2

   3. Nhấn ENTER.

    Mẹo: Bạn có thể sử dụng phương pháp để nhập tỷ lệ phần trăm — theo cách thủ công nếu bạn biết chúng là gì, hoặc bằng cách nối kết đến phần trăm trên trang tính. Tỷ lệ phần trăm không được tính toán trong biểu đồ, nhưng bạn có thể tính toán tỷ lệ phần trăm trên trang tính bằng cách dùng số lượng phương trình/tổng = tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, nếu bạn tính toán 10 / 100= 0,1, rồi định dạng 0,1 là tỉ lệ phần trăm, số này sẽ được hiển thị chính xác là 10%. Để biết thêm thông tin về cách tính toán tỷ lệ phần trăm, hãy xem tính toán tỷ lệ phần trăm.

Kích cỡ của hộp nhãn dữ liệu điều chỉnh kích cỡ văn bản. Bạn không thể đổi kích cỡ hộp nhãn dữ liệu và văn bản có thể bị cắt cụt nếu nó không khớp với kích cỡ tối đa. Để chứa nhiều văn bản hơn, bạn có thể muốn sử dụng hộp văn bản thay vào đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm hộp văn bản vào biểu đồ.

Bạn có thể thay đổi vị trí của nhãn dữ liệu đơn bằng cách kéo nó. Bạn cũng có thể đặt nhãn dữ liệu ở vị trí chuẩn tương đối so với dấu dữ liệu của họ. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, bạn có thể chọn từ một loạt các tùy chọn định vị.

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để định vị lại tất cả các nhãn dữ liệu cho toàn bộ chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào nhãn dữ liệu một lần để chọn chuỗi dữ liệu.

  • Để định vị lại một nhãn dữ liệu cụ thể, hãy bấm vào nhãn dữ liệu hai lần để chọn.

   Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm vào nhãn dữ liệu, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Để biết các tùy chọn nhãn dữ liệu bổ sung, hãy bấm Tùy chọn nhãn dữ liệu khác, bấm tùy chọn nhãn nếu nó không được chọn, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn loại bỏ nhãn dữ liệu.

  Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm vào nhãn dữ liệu, rồi bấm khôngcó.

   Ảnh Ribbon Excel

  • Bấm vào nhãn dữ liệu một lần để chọn tất cả các nhãn dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu hoặc hai lần để chỉ chọn một nhãn dữ liệu mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

  • Bấm chuột phải vào nhãn dữ liệu, rồi bấm xóa.

   Lưu ý: Điều này sẽ loại bỏ tất cả các nhãn dữ liệu khỏi một chuỗi dữ liệu.

 3. Bạn cũng có thể loại bỏ nhãn dữ liệu ngay sau khi bạn thêm chúng bằng cách bấm hoàn tác Ảnh nút trên thanh công cụ truy nhập nhanh, hoặc bằng cách nhấn Ctrl + Z.

Nhãn dữ liệu giúp dễ hiểu biểu đồ hơn vì các nhãn hiển thị chi tiết về chuỗi dữ liệu hoặc các điểm dữ liệu riêng lẻ của biểu đồ. Ví dụ: trong biểu đồ hình tròn bên dưới, không có nhãn dữ liệu thì sẽ khó biết được cà phê chiếm 38% tổng lượng bán hàng. Tùy theo bạn muốn tô sáng gì trên biểu đồ, bạn có thể thêm nhãn cho một chuỗi, tất cả các chuỗi (toàn bộ biểu đồ) hoặc một điểm dữ liệu.

Thêm nhãn dữ liệu

Bạn có thể thêm nhãn dữ liệu để hiển thị các giá trị điểm dữ liệu từ trang tính Excel trong biểu đồ.

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac: trên menu xem , bấm vào bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm vào thêm thành phần biểu đồ , rồi chọn nhãn dữ liệu, rồi chọn một vị trí cho tùy chọn nhãn dữ liệu.

  Lưu ý: Các tùy chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại biểu đồ của bạn.

 4. Nếu bạn muốn hiện nhãn dữ liệu bên trong hình dạng bong bóng văn bản, bạn bấm Khung chú thích Dữ liệu.

  Biểu đồ hình tròn có khung chú thích dữ liệu

  Để làm cho nhãn dễ đọc hơn, bạn có thể di chuyển chúng bên trong điểm dữ liệu hoặc thậm chí là ra ngoài biểu đồ. Để di chuyển nhãn dữ liệu, hãy kéo nó đến vị trí bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu quá khó để đọc văn bản bên trong nhãn dữ liệu, hãy đổi kích thước nhãn dữ liệu bằng cách bấm chúng, rồi kéo chúng đến kích thước bạn muốn.

Bấm vào Thêm tùy chọn nhãn dữ liệu để thay đổi diện mạo của nhãn dữ liệu.

Thay đổi diện mạo nhãn dữ liệu của bạn

 1. Bấm chuột phải vào bất kỳ nhãn dữ liệu nào và chọn định dạng nhãn dữ liệu.

 2. Bấm tùy chọn nhãn và bên dưới nhãn chứa, chọn các tùy chọn bạn muốn.

Thay đổi văn bản được hiển thị trong nhãn dữ liệu

 1. Bấm nhãn dữ liệu với văn bản cần thay đổi và sau đó bấm nó lại, sao cho chỉ chọn mỗi nhãn dữ liệu.

 2. Chọn văn bản hiện thời và sau đó nhập văn bản thay thế.

 3. Bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài nhãn dữ liệu.

Mẹo: Nếu bạn muốn thêm chú thích về biểu đồ của mình hoặc chỉ có một nhãn dữ liệu, bạn có thể sử dụng một hộpvăn bản.

Loại bỏ nhãn dữ liệu

Nếu bạn quyết định nhãn làm cho biểu đồ của bạn trông quá lộn xộn, bạn có thể loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả chúng bằng cách bấm vào nhãn dữ liệu, rồi nhấn Delete.

Lưu ý: Điều này sẽ loại bỏ tất cả các nhãn dữ liệu khỏi một chuỗi dữ liệu.

Sử dụng giá trị ô dưới dạng nhãn dữ liệu

Bạn có thể sử dụng giá trị ô dưới dạng nhãn dữ liệu cho biểu đồ của mình.

 1. Bấm chuột phải vào chuỗi dữ liệu hoặc nhãn dữ liệu để hiển thị thêm dữ liệu cho nó, rồi bấm Định dạng Nhãn Dữ liệu.

 2. Bấm tùy chọn nhãn và bên dưới nhãn chứa, chọn các giá trị từ hộp kiểm ô.

 3. Khi hộp thoại phạm vi nhãn dữ liệu xuất hiện, hãy quay lại bảng tính và chọn phạm vi mà bạn muốn các giá trị ô Hiển thị dưới dạng nhãn dữ liệu. Khi bạn thực hiện thao tác đó, phạm vi đã chọn sẽ xuất hiện trong hộp thoại phạm vi nhãn dữ liệu . Sau đó, bấm OK.

  Hộp thoại phạm vi nhãn dữ liệu

  Giờ đây, giá trị ô sẽ hiển thị dưới dạng nhãn dữ liệu trong biểu đồ của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×