Thêm màu vào ô bảng theo bất kỳ cách nào sau đây:

Thêm hoặc thay đổi màu tô

 1. Chọn các ô mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi màu tô.

 2. Trên tab thiết kế bảng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô màu.

 3. Bấm màu bạn muốn từ các màu chủ đề hoặc màu tiêu chuẩn, hoặc bấm vào thêm màu tô.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị tab thiết kế bảng, trong đó mũi tên thả xuống tô bóng được chọn để hiện các tùy chọn sẵn có bao gồm không tô, màu chủ đề, màu tiêu chuẩn, màu tô khác, hình ảnh, chuyển màu, họa tiết và nền bảng.

Áp dụng chuyển màu hoặc họa tiết làm màu tô

 1. Chọn các ô mà bạn muốn áp dụng hiệu ứng tô làm màu tô.

 2. Trên tab thiết kế bảng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô màu.

 3. Bấm vào chuyển màu để chọn và áp dụng hiệu ứng chuyển màu. Bấm họa tiết để chọn và áp dụng hiệu ứng họa tiết.

Loại bỏ màu tô

 1. Chọn các ô mà bạn muốn loại bỏ màu tô.

 2. Trên tab thiết kế bảng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô màu.

 3. Trên menu nền, bấm vào không tô.

Thêm hoặc thay đổi màu tô

 1. Chọn các ô mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi màu tô.

 2. Trên tab bảng , bên dưới kiểu bảng, bấm vào mũi tên bên cạnh .

  Tab Bảng, nhóm Kiểu Bảng trong PowerPoint

 3. Trên menu , bấm màu bạn muốn.

Áp dụng chuyển màu, mẫu hoặc họa tiết làm màu tô

 1. Chọn các ô mà bạn muốn áp dụng hiệu ứng tô làm màu tô.

 2. Trên tab bảng , bên dưới kiểu bảng, bấm vào mũi tên bên cạnh .

  Tab Bảng, nhóm Kiểu Bảng trong PowerPoint

 3. Trên menu điền , bấm vào hiệu ứng tô.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  Để

  Thực hiện như sau

  Sử dụng màu rắn khi tô

  Bấm vào tab Solid , rồi bấm vào màu bạn muốn.

  Thay đổi chuyển màu

  Bấm tab chuyển màu, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

  Thay đổi họa tiết

  Bấm vào tab ảnh hoặc họa tiết, rồi bấm vào kết cấu mà bạn muốn.

Loại bỏ màu tô

 1. Chọn các ô mà bạn muốn loại bỏ màu tô.

 2. Trên tab bảng , bên dưới kiểu bảng, bấm vào mũi tên bên cạnh .

  Tab Bảng, nhóm Kiểu Bảng trong PowerPoint

 3. Trên menu , hãy bấm không tô.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×