Bỏ qua để tới nội dung chính

Thêm hoặc xóa bỏ tô màu hoặc hiệu ứng trong đồ họa SmartArt của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thay đổi diện mạo của đồ họa SmartArt của bạn bằng cách thay đổi màu tô hoặc mẫu hình trong hình dạng SmartArt hoặc văn bản hoặc bằng cách thêm ba chiều (3D) hiệu ứng, chẳng hạn như bóng đổ, phản chiếu, vầng sáng, cạnh mềm, góc xiên và phép xoay.

Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đây, bạn có thể tìm thấy các nối kết bài viết này SmartArt hữu ích:

Màu tô là bên trong của hình dạng. Bạn có thể thay đổi màu tô của hình dạng, hoặc bạn có thể dùng họa tiết, ảnh, hoặc chuyển màu làm mục tô. Một chuyển màu là một tiến trình dần của màu và tô màu, thường là từ một màu để một màu khác, hoặc từ một tô để tô khác của cùng một màu.

Bạn có thể có hình dạng được hiển thị với cạnh và sâu và tức xoay trong không gian 3-D.

Nếu toàn bộ đồ họa SmartArt được ba chiều, bạn có thể sửa văn bản và định dạng của từng hình dạng riêng lẻ, nhưng bạn nên định vị lại hoặc thay đổi kích cỡ hình dạng chỉ trong 2-D.

Để chuyển đổi giữa 2-D và 3-D, bấm tab định dạng dưới Công cụ SmartArt, sau đó bấm sửa trong 2-D. Nút sửa trong 2-D tạm thời mở để chỉnh sửa do đó bạn có thể di chuyển và đổi kích cỡ hình dạng, đồ họa SmartArt của bạn — nhưng hiệu ứng 3-D vẫn được áp dụng cho đồ họa SmartArt của bạn và xuất hiện lại khi bạn bấm vào sửa trong 2-D lại.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm màu tô một hình dạng, bấm vào hình dạng.

  • Để thêm tô cùng nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng khác mà bạn muốn thêm tô để.

  • Để thêm tô cho tất cả các hình dạng trong đồ họa SmartArt, bấm đồ họa SmartArt, và sau đó nhấn CTRL + A để chọn tất cả các hình dạng.

 2. Bấm tab định dạng dưới Công cụ SmartArt, bấm vào mũi tên kế bên Tô hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm tô hình dạng hoặc hiệu ứng hình dạng

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc định dạng , đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm vào màu bạn muốn. Chọn không màu, bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm chuyển màu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về chuyển màu tùy chỉnh, hãy xem thay đổi màu của hình dạng, đường viền hình dạng, hoặc toàn bộ đồ họa SmartArt.

  • Thêm hoặc thay đổi một họa tiết tô, trỏ tới kết cấu, sau đó bấm họa tiết mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh họa tiết, hãy bấm Thêm hoạ tiết, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Để thêm tô nền cho toàn bộ đồ họa SmartArt, hãy làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào viền của đồ họa SmartArt, sau đó bấm Định dạng đối tượng trên menu lối tắt.

 2. Bấm , sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

 1. Chọn văn bản bên trong hình dạng của đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm tô.

  Để thêm vào cùng một kiểu tô văn bản trong nhiều hình dạng, chọn văn bản trong hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn văn bản trong các hình dạng khác.

 2. Bấm tab định dạng dưới Công cụ SmartArt, bấm vào mũi tên bên cạnh Tô văn bản, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm tô văn bản hoặc hiệu ứng văn bản

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc định dạng , đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn. Chọn không màu, bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

   Khi bạn discontinuously chọn nhiều phần của văn bản và áp dụng tô ảnh, mỗi vùng chọn cá nhân sẽ được điền với toàn bộ ảnh. Ảnh sẽ không kéo dài các lựa chọn văn bản.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm chuyển màu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi một họa tiết tô, trỏ tới kết cấu, sau đó bấm họa tiết mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh họa tiết, hãy bấm Thêm hoạ tiết, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để thêm một tập hợp hiệu ứng thiết kế chuyên nghiệp cho đồ họa SmartArt của bạn là áp dụng kiểu SmartArt có thể áp dụng cho toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc hình dạng riêng biệt bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng hiệu ứng vào một hình dạng, bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  • Để thêm hiệu ứng cùng nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng khác mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

  • Để áp dụng hiệu ứng cho toàn bộ đồ họa SmartArt, bấm vào đồ họa SmartArt, sau đó nhấn CTRL + A để chọn tất cả các hình dạng.

 2. Bấm tab định dạng dưới Công cụ SmartArt, bấm vào mũi tên bên cạnh Hiệu ứng hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm tô hình dạng hoặc hiệu ứng hình dạng

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc định dạng , đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm tùy chọn 3-D, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi bóng đổ, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn bóng đổ, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi phản chiếu, chỉ đến phản chiếu, sau đó bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi vầng sáng, chỉ đến vầng sáng, sau đó bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, sau đó bấm màu bạn muốn. Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm vào màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh màu tùy chỉnh và không phải là màu trên tab chuẩn Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Thêm hoặc thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh mềm, sau đó bấm kích cỡ bạn muốn.

  • Để thêm hoặc thay đổi cạnh, chỉ đến góc xiên, sau đó bấm vào cạnh bạn muốn.

   Để tùy chỉnh cạnh, bấm tùy chọn 3-D, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi góc quay 3-D, chỉ đến xoay 3-D, sau đó bấm kiểu xoay mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc quay, bấm Tùy chọn xoay 3-D, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước 2. Bạn không thể thêm nhiều hiệu ứng tô vào cùng một hình dạng, nhưng bạn có thể thêm màu tô và các hiệu ứng như Cạnh mềm hoặc góc xiên.

   • Nếu bạn muốn áp dụng hiệu ứng cho hình kết hợp để tạo hình lớn hơn, chẳng hạn như những người trong bố trí Danh sách điểm nhấn ảnh rẽ nhánh trong danh sách kiểu, hãy chọn tất cả các hình liên kết trước khi bạn thêm hiệu ứng.

    Trong ví dụ dưới đây, tất cả các hình liên kết trong hình dạng lớn hơn được chọn. Nếu bạn muốn thêm hiệu ứng vào một trong các hình liên kết, chẳng hạn như hình vòng tròn nhỏ (ảnh chỗ dành sẵn với chủ nhật và núi), hãy đảm bảo chọn chỉ hình dạng đó. Nếu bạn muốn thêm hiệu ứng vào toàn bộ hình lớn hơn, hãy chọn tất cả các hình liên kết, như hình dưới đây. Lưu ý rằng hiệu ứng được áp dụng cho mỗi hình dạng riêng lẻ, không để nhóm hình dạng.

    Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn

   • Để thêm hiệu ứng vào nền của toàn bộ đồ họa SmartArt, hãy làm như sau:

    1. Bấm chuột phải vào viền của đồ họa SmartArt, sau đó bấm Định dạng đối tượng trên menu lối tắt.

    2. Bấm đổ bóng, định dạng 3-Dhoặc xoay 3-D, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để thêm một tập hợp hiệu ứng thiết kế chuyên nghiệp cho đồ họa SmartArt của bạn là áp dụng kiểu SmartArt có thể áp dụng cho toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc hình dạng riêng biệt bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng của đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  Để thêm hiệu ứng cùng văn bản ở nhiều vị trí, chọn văn bản ở nơi đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn văn bản ở vị trí khác.

 2. Bấm tab định dạng dưới Công cụ SmartArt, bấm vào mũi tên bên cạnh Hiệu ứng văn bản, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm tô văn bản hoặc hiệu ứng văn bản

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Thêm hoặc thay đổi bóng đổ, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn bóng đổ, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi phản chiếu, chỉ đến phản chiếu, sau đó bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi vầng sáng, chỉ đến vầng sáng, sau đó bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, sau đó bấm màu bạn muốn. Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm vào màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh màu tùy chỉnh và không phải là màu trên tab chuẩn Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Để cung cấp cho văn bản hình thức của sâu bằng cách thêm hoặc thay đổi cạnh, chỉ đến Bevel, sau đó bấm góc xiên bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm tùy chọn 3-D, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi góc quay 3-D, chỉ đến xoay 3-D, sau đó bấm xoay 3-D mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc quay 3-D, bấm Tùy chọn xoay 3-D, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi cong hoặc đường dẫn của văn bản, trỏ tới biến đổi, sau đó bấm cong hoặc đường dẫn mà bạn muốn.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc văn bản mà bạn muốn xóa tô từ.

  Để xóa bỏ tô cùng một từ nhiều hình dạng hoặc nhiều phần của văn bản, bấm vào hình dạng đầu tiên hoặc đoạn văn bản, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng hoặc các phần của văn bản.

 2. Bấm tab định dạng dưới Công cụ SmartArt, và thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm tab Định dạng

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Để xóa tô khỏi hình dạng, bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô. Để xóa một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm Không màu chuyển.

  • Để xóa tô từ văn bản, bấm Tô văn bản, sau đó bấm Không tô. Để xóa một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm Không màu chuyển.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc văn bản mà bạn muốn xóa bỏ tác động từ.

  Để xóa bỏ hiệu ứng cùng một từ nhiều hình dạng hoặc nhiều phần của văn bản, bấm vào hình dạng đầu tiên hoặc đoạn văn bản, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng hoặc các phần của văn bản.

 2. Bấm tab định dạng dưới Công cụ SmartArt, và thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm tab Định dạng

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Để xóa bỏ một hiệu ứng khỏi hình dạng, hãy bấm Hiệu ứng hình dạng.

  • Để xóa bỏ một hiệu ứng từ văn bản, hãy bấm Hiệu ứng văn bản.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa tập hợp hiệu ứng cài sẵn khỏi hình dạng, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm Không Cài sẵn.

  • Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

  • Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng, chỉ đến vầng sáng, sau đó bấm Không vầng sáng.

  • Để xóa bỏ đường viền mờ khỏi hình dạng, chỉ đến Cạnh mềm, sau đó bấm Không cạnh mềm.

  • Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D, chỉ đến xoay 3-D, sau đó bấm Không xoay.

  • Để xóa một đường dẫn hoặc cong từ văn bản, trỏ tới biến đổi, sau đó bấm Không chuyển đổi.

Mẹo: Để xóa nhanh tất cả tùy chỉnh từ một hình dạng, bấm chuột phải vào hình dạng, sau đó bấm Đặt lại hình dạng trên menu lối tắt.

Màu tô là bên trong của hình dạng. Bạn có thể thay đổi màu tô của hình dạng, hoặc bạn có thể dùng họa tiết, ảnh, hoặc chuyển màu làm mục tô. Một chuyển màu là một tiến trình dần của màu và tô màu, thường là từ một màu để một màu khác, hoặc từ một tô để tô khác của cùng một màu.

Đồ họa SmartArt với tô đặc và tô chuyển màu

Bạn có thể có hình dạng mà sẽ được hiển thị với cạnh và sâu và mà xoay trong không gian 3-D.

Nếu toàn bộ đồ họa SmartArt được ba chiều, bạn có thể sửa văn bản và định dạng của từng hình dạng riêng lẻ, nhưng bạn nên định vị lại hoặc thay đổi kích cỡ hình dạng chỉ trong hai chiều.

Để chuyển đổi giữa 2-D và 3-D, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm hình dạng , hãy bấm sửa trong 2-D. Nút sửa trong 2-D tạm thời mở để chỉnh sửa do đó bạn có thể di chuyển và đổi kích cỡ hình dạng, đồ họa SmartArt của bạn — nhưng hiệu ứng 3-D vẫn được áp dụng cho đồ họa SmartArt của bạn và xuất hiện lại khi bạn bấm vào sửa trong 2-D lại.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm màu tô một hình dạng, bấm vào hình dạng.

  • Để thêm tô cùng nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng khác mà bạn muốn thêm tô để.

  • Để thêm tô cho tất cả các hình dạng trong đồ họa SmartArt, bấm đồ họa SmartArt, và sau đó nhấn CTRL + A để chọn tất cả các hình dạng.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên kế bên Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn. Chọn không màu, bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm chuyển màu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về chuyển màu tùy chỉnh, hãy xem thay đổi màu của hình dạng, đường viền hình dạng, hoặc toàn bộ đồ họa SmartArt.

  • Thêm hoặc thay đổi một họa tiết tô, trỏ tới kết cấu, sau đó bấm họa tiết mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh họa tiết, hãy bấm Thêm hoạ tiết, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Để thêm tô nền cho toàn bộ đồ họa SmartArt, hãy làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào viền của đồ họa SmartArt, sau đó bấm Định dạng đối tượng trên menu lối tắt.

 2. Bấm , sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng của đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm tô.

  Để thêm vào cùng một kiểu tô văn bản trong nhiều hình dạng, chọn văn bản trong hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn văn bản trong các hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu WordArt , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tô văn bản, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn. Chọn không màu, bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

   Khi bạn discontinuously chọn nhiều phần của văn bản và áp dụng tô ảnh, mỗi vùng chọn cá nhân sẽ được điền với toàn bộ ảnh. Ảnh sẽ không kéo dài các lựa chọn văn bản.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm chuyển màu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi một họa tiết tô, trỏ tới kết cấu, sau đó bấm họa tiết mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh họa tiết, hãy bấm Thêm hoạ tiết, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để thêm một tập hợp hiệu ứng thiết kế chuyên nghiệp cho đồ họa SmartArt của bạn là áp dụng kiểu nhanh. Kiểu cách nhanh cho đồ họa SmartArt (hoặc kiểu SmartArt) bao gồm cạnh, bóng đổ, kiểu đường kẻ, chuyển màu, và phối cảnh 3-D và có thể được áp dụng cho toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc hình dạng riêng biệt bằng cách làm theo các bước dưới đây. Kiểu nhanh cho hình dạng riêng biệt được gọi là kiểu hình dạng và kiểu nhanh cho toàn bộ đồ họa SmartArt được gọi là kiểu SmartArt. Kiểu SmartArt và kiểu hình dạng được hiển thị trong hình thu nhỏ trong bộ sưu tập kiểu nhanh. Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách kiểu nhanh tác động đến đồ họa SmartArt hoặc hình dạng của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng hiệu ứng vào một hình dạng, bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  • Để thêm hiệu ứng cùng nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng khác mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

  • Để áp dụng hiệu ứng cho toàn bộ đồ họa SmartArt, bấm vào đồ họa SmartArt, sau đó nhấn CTRL + A để chọn tất cả các hình dạng.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm Hiệu ứng hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, sau đó bấm màu bạn muốn. Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh màu tùy chỉnh và màu trên tab chuẩn là không được Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Thêm hoặc thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh mềm, sau đó bấm kích cỡ bạn muốn.

  • Để thêm hoặc thay đổi cạnh, chỉ đến góc xiên, sau đó bấm vào cạnh mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh cạnh, bấm tùy chọn 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước 2. Bạn không thể thêm nhiều hiệu ứng tô vào cùng một hình dạng, nhưng bạn có thể thêm màu tô và các hiệu ứng như Cạnh mềm hoặc góc xiên.

   • Nếu bạn muốn áp dụng hiệu ứng cho các hình được kết hợp để tạo hình lớn hơn, chẳng hạn như những người trong bố trí Danh sách điểm nhấn ảnh rẽ nhánh trong danh sách kiểu, hãy chọn tất cả các hình liên kết trước khi bạn thêm hiệu ứng.

    Trong ví dụ dưới đây, tất cả các hình liên kết trong hình dạng lớn hơn được chọn. Nếu bạn muốn thêm hiệu ứng vào một trong các hình liên kết, chẳng hạn như hình vòng tròn nhỏ (ảnh chỗ dành sẵn với chủ nhật và núi), hãy đảm bảo chọn chỉ hình dạng đó. Nếu bạn muốn thêm hiệu ứng vào toàn bộ hình lớn hơn, hãy chọn tất cả các hình liên kết, như hình dưới đây. Lưu ý rằng hiệu ứng được áp dụng cho mỗi hình dạng riêng lẻ, không để nhóm hình dạng.

    Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn

   • Để thêm hiệu ứng vào nền của toàn bộ đồ họa SmartArt, hãy làm như sau:

    1. Bấm chuột phải vào viền của đồ họa SmartArt, sau đó bấm Định dạng đối tượng trên menu lối tắt.

    2. Bấm đổ bóng, định dạng 3-Dhoặc xoay 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Một cách nhanh chóng và dễ dàng thêm một tập hợp hiệu ứng thiết kế chuyên nghiệp cho văn bản trong toàn bộ đồ họa SmartArt của bạn là áp dụng kiểu nhanh. Kiểu cách nhanh cho văn bản được gọi là kiểu WordArt. Kiểu WordArt được hiển thị trong hình thu nhỏ trong bộ sưu tập kiểu nhanh. Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách kiểu WordArt ảnh hưởng đến văn bản trong đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng của đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  Để thêm hiệu ứng cùng văn bản ở nhiều vị trí, chọn văn bản ở nơi đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn văn bản ở vị trí khác.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu WordArt , hãy bấm Hiệu ứng văn bảnvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, sau đó bấm màu bạn muốn. Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh màu tùy chỉnh và màu trên tab chuẩn là không được Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Để cung cấp cho văn bản hình thức của sâu bằng cách thêm hoặc thay đổi cạnh, chỉ đến Bevel, sau đó bấm góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi góc quay 3-D, chỉ đến xoay 3-D, sau đó bấm xoay 3-D mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc quay 3-D, bấm Tùy chọn xoay 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi cong hoặc đường dẫn của văn bản, trỏ tới biến đổi, sau đó bấm cong hoặc đường dẫn mà bạn muốn.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc văn bản mà bạn muốn xóa tô từ.

  Để xóa bỏ tô cùng một từ nhiều hình dạng hoặc nhiều phần của văn bản, bấm vào hình dạng đầu tiên hoặc đoạn văn bản, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng hoặc các phần của văn bản.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Để xóa tô hình dạng, trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô. Để xóa một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm Không màu chuyển.

  • Để xóa tô từ văn bản, trong nhóm Kiểu WordArt , bấm Tô văn bản, sau đó bấm Không tô. Để xóa một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm Không màu chuyển.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc văn bản mà bạn muốn xóa bỏ tác động từ.

  Để xóa bỏ hiệu ứng cùng một từ nhiều hình dạng hoặc nhiều phần của văn bản, bấm vào hình dạng đầu tiên hoặc đoạn văn bản, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng hoặc các phần của văn bản.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  • Để xóa bỏ một hiệu ứng hình dạng, trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm Hiệu ứng hình dạng.

  • Để xóa bỏ một hiệu ứng từ văn bản, trong nhóm Kiểu WordArt , hãy bấm Hiệu ứng văn bản.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa tập hợp hiệu ứng cài sẵn khỏi hình dạng, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm Không Cài sẵn.

  • Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

  • Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng, chỉ đến vầng sáng, sau đó bấm Không vầng sáng.

  • Để xóa bỏ đường viền mờ khỏi hình dạng, chỉ đến Cạnh mềm, sau đó bấm Không cạnh mềm.

  • Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D, chỉ đến xoay 3-D, sau đó bấm Không xoay.

  • Để xóa một đường dẫn hoặc cong từ văn bản, trỏ tới biến đổi, sau đó bấm Không chuyển đổi.

Mẹo: Để xóa nhanh tất cả tùy chỉnh từ một hình dạng, bấm chuột phải vào hình dạng, sau đó bấm Đặt lại hình dạng trên menu lối tắt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×