Bạn có thể thêm lịch sinh nhật trong Outlook trên web. Lịch sinh nhật sử dụng thông tin trong các liên hệ của bạn để giúp bạn theo dõi các ngày sinh.

Thêm lịch sinh nhật

Trước khi bạn có thể xem sinh nhật, bạn cần thêm lịch sinh nhật. Khi bạn thêm lịch sinh nhật, các sự kiện sẽ được tạo cho bất kỳ sinh nhật nào đã có trong danh bạ của bạn.

Lưu ý: Có thể mất vài giờ sau khi thêm lịch sinh nhật cho sinh nhật từ các liên hệ của bạn được thêm vào lịch.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Cài đặtCài đặt đầu trang, rồi chọn Xem tất cả cài Outlook cảnh

 2. Chọn Lịch trong ngăn bên trái.

 3. Trong Xem, cuộn xuống tới Lịch sinhnhật , chọn hộp kiểm bên cạnh Bật lịch sinh nhật, sau đó chọn Lưu.

Sau khi đã thêm lịch sinh nhật, bạn có thể thêm lịch đó vào lịch hiện hoạt của mình.

 1. Trong Outlook.com, chọn Lịch Outlook để đi đến Lịch.

 2. Ở ngăn bên trái, chọn Lịch của tôi > Sinh nhật.

Lịch sinh nhật được kết nối với các liên hệ của bạn trong mục Mọi người.

 • Nếu bạn thêm một sinh nhật vào một liên hệ hiện có, sinh nhật đó sẽ được thêm vào lịch của bạn.

 • Khi bạn thêm một sinh nhật trong Lịch, bạn sẽ thêm một liên hệ mới.

Thêm sinh nhật vào liên hệ hiện có

 1. Trong Outlook trên web, chọn Outlook.com Biểu tượng Mọi người để đi đến Mọi người.

 2. Tìm liên hệ bạn muốn thêm sinh nhật.

 3. Bấm chuột phải vào liên hệ và chọn Chỉnh sửa.

 4. Ở cuối trang liên hệ, chọn Thêm thông tin khác >sinh > sinh.

 5. Nhập sinh nhật, rồi chọn Lưu.

Lưu ý: Có thể có một vài phút trước khi sinh nhật được thêm vào lịch sinh nhật.

Thêm một sinh nhật thông qua lịch sinh nhật

Việc thêm trực tiếp một sinh nhật vào lịch sinh nhật sẽ tạo một liên hệ mới.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch Outlook để đi đến Lịch.

 2. Trong ngăn bên trái, bấm chuột phải vào Lịch sinh nhật, rồi chọn Sinh nhật mới.

 3. Một biểu mẫu liên hệ mới sẽ mở ra.

  Nhập tên và ngày sinh của người đó, rồi chọn Tạo.

Lưu ý: Có thể có một vài phút trước khi sinh nhật được thêm vào lịch sinh nhật.

Lưu ý: Các sự kiện sinh nhật có lời nhắc mặc định là 6:00 AM ngày trước ngày sinh.

 1. Ở cuối trang, chọn hộp Lịch Outlook để đi đến Lịch.

 2. Trong lịch Sinh nhật, bấm đúp vào sinh nhật bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Bên cạnh Nhắc tôi, chọn thời gian nhắc. Đóng cửa sổ sự kiện. Outlook trên web động lưu các thay đổi của bạn.

 1. Ở cuối trang, chọn hộp Lịch Outlook để đi đến Lịch.

 2. Trong Lịch sinh nhật, chọn sinh nhật bạn muốn chỉnh sửa, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Thực hiện các thay đổi bạn muốn, rồi chọn Lưu.

 1. Ở cuối trang, chọn Lịch Outlook để đi đến Lịch.

 2. Trong Lịch sinh nhật, chọn sinh nhật bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Xóa.

  Lưu ý: Việc xóa sinh nhật sẽ loại bỏ sự kiện đó khỏi lịch của bạn nhưng nó sẽ không xóa liên hệ đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook trên web

Thêm lịch trong Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×