Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thêm, loại bỏ hoặc xem một nhà phát hành tin cậy

Bài viết này mô tả về người phát hành tin cậy, cách cho phép nội dung từ một người phát hành, lý do tại sao sử dụng các dự án mã do người phát hành tin cậy tạo ra lại an toàn hơn. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thêm, xem hoặc loại bỏ người phát hành tinh cậy trong danh sách Người phát hành Tin cậy của Trung tâm Tin cậy.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về nhà phát hành tin cậy

Nhà phát hành là một cá nhân hoặc công ty, thường là nhà phát triển phần mềm phát hành mã, như macro, điều khiển ActiveX hay phần bổ trợ. Trước khi coi một nhà phát hành là đáng tin cậy, bạn cần biết danh tính của họ và liệu thông tin xác thực của họ có hợp lệ hay không. Nhà phát hành tin cậy là những người có uy tín và đáp ứng toàn bộ những tiêu chí sau đây:

 • Mã của họ được ký theo chữ ký số.

 • Chữ ký số của họ là hợp lệ.

 • Chữ ký số đó còn hiệu lực (chưa hết hạn).

 • chứng chỉ liên kết với chữ ký số đó được phát hành bởi một cơ quan cấp chứng chỉ (CA) có uy tín.

Nếu bạn tìm cách chạy mã không đáp ứng mọi tiêu chí này, Office sẽ vô hiệu hóa mã đó và hiển thị Thanh Thông báo để thông báo cho bạn về mã không an toàn tiềm ẩn.

Quan trọng: Nếu bạn mở tệp từ một nhà phát hành và nhận được thông báo cảnh báo rằng không có chữ ký hoặc chữ ký không hợp lệ thì bạn không nên cho phép nội dung hoặc tin cậy nhà phát hành đó trừ khi bạn chắc chắn rằng mã đó đến từ một nguồn đáng tin cậy.

Đầu Trang

Xem thêm thông tin về cảnh báo bảo mật và nhà phát hành

Khi Office hiển thị Thanh Thông báo để cảnh báo bạn về mã không an toàn tiềm ẩn trong tệp, bạn có thể xem thêm thông tin về mã và nhà phát hành đó trước khi quyết định tin cậy hai đối tượng này.

Quan trọng: Nếu bạn nhận được cảnh báo rằng không có chữ ký hoặc chữ ký không hợp lệ thì bạn không nên cho phép nội dung hoặc tin cậy nhà phát hành đó trừ khi bạn chắc chắn rằng mã đó đến từ một nguồn đáng tin cậy.

Cách xem chi tiết về mã và nhà phát hành sau một cảnh báo bảo mật

 1. bấm vào tab Tệp.

 2. Trong khu vực Cảnh báo Bảo mật, bấm vào Cho phép Nội dung > Tùy chọn Nâng cao.

  Trong Tùy chọn Bảo mật của Microsoft Office, Office sẽ hiển thị thông tin bổ sung về nguyên nhân của cảnh báo bảo mật, bao gồm mọi thông tin về nhà phát hành đi kèm với mã của họ.

  Hộp thoại Tùy chọn Bảo mật, tin cậy một nhà phát hành

Đầu Trang

Cho phép nội dung hiện hoạt từ một nhà phát hành khi Thanh Thông báo xuất hiện

Khi nội dung hiện hoạt mới (như macro hoặc phần bổ trợ đã ký) nằm trong tệp từ một nhà phát hành, Thanh Thông báo sẽ xuất hiện với biểu tượng chiếc khiên, văn bản cảnh báo và nút Cho phép Nội dung. Nếu bạn biết đó là nhà phát hành đáng tin cậy, bạn có thể cho phép nội dung hiện hoạt. Bằng cách đó, tệp sẽ trở thành một tài liệu tin cậy nhưng nhà phát hành vẫn chưa được tin cậy. Để tìm hiểu về việc chỉ định một nhà phát hành là tin cậy, hãy xem mục Thêm một nhà phát hành tin cậy khi Cảnh báo Bảo mật xuất hiện ở phần sau trong chủ đề này.

Thanh Thông báo với thông báo Một số nội dung hiện hoạt đã bị vô hiệu hóa

Cách cho phép nội dung hiện hoạt trong một tệp

 • Trên Thanh Thông báo, bấm vào Cho phép Nội dung.

  Tệp sẽ mở ra và đó là một tài liệu tin cậy.

Đầu trang

Thêm nhà phát hành tin cậy khi Cảnh báo Bảo mật xuất hiện

Nếu mã mà Office đã chặn giúp xác định nhà phát hành và bạn chắc chắn rằng mình tin cậy nhà phát hành đó, bạn có thể thêm họ vào danh sách nhà phát hành tin cậy khi bạn xem thêm thông tin về cảnh báo bảo mật.

Cách thêm một nhà phát hành vào danh sách Nhà phát hành Tin cậy sau một cảnh báo bảo mật

 1. Mở tệp từ nhà phát hành mới.

 2. Hãy bấm vào Tệp.

 3. Trong khu vực Cảnh báo Bảo mật, bấm vào Cho phép Nội dung > Tùy chọn Nâng cao.

 4. Trong Tùy chọn Bảo mật của Microsoft Office, bấm vào Tin cậy mọi tài liệu từ nhà phát hành này.

Cho phép nội dung từ một nhà phát hành hiện hoạt một lần khi Cảnh báo Bảo mật xuất hiện

Để cho phép nội dung từ một nhà phát hành hiện hoạt một lần khi Cảnh báo Bảo mật xuất hiện, bạn hãy làm theo hướng dẫn trên đây để truy nhập vào hộp thoại Tùy chọn Bảo mật của Microsoft Office. Trong hộp thoại, bấm Cho phép nội dung ở phiên này với mỗi phần nội dung hiện hoạt trong danh sách.

Hộp thoại Tùy chọn Bảo mật để tin cậy nội dung hiện hoạt

Đầu trang

Thêm nhà phát hành tin cậy thông qua Trung tâm Tin cậy

Nếu bạn biết nội dung hiện hoạt (macro, điều khiển ActiveX, kết nối dữ liệu,v.v.) từ một nhà phát hành là đáng tin cậy, bạn có thể thêm nhà phát hành đó vào danh sách nhà phát hành tin cậy trong Trung tâm Tin cậy.

Cách thêm một nhà phát hành vào danh sách nhà phát hành tin cậy trong Trung tâm Tin cậy

 1. Mở tệp từ người phát hành mới.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Người phát hành Tin cậy.

 4. Trong danh sách, hãy chọn chứng chỉ của người phát hành, rồi bấm OK.

  Khu vực Nhà phát hành Tin cậy của Trung tâm Tin cậy

Đầu Trang

Xem hoặc loại bỏ một nhà phát hành tin cậy

Bạn có thể xem lại nhà phát hành trên danh sách nhà phát hành tin cậy của Office và tùy ý loại bỏ một nhà phát hành bằng cách sử dụng quy trình sau đây.

Cách xem danh sách nhà phát hành tin cậy và tùy ý loại bỏ một nhà phát hành

 1. Mở tệp do một người phát hành tạo.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Người phát hành Tin cậy.

 4. Trong danh sách Người phát hành Tin cậy, hãy chọn người phát hành cần loại bỏ rồi bấm Loại bỏ.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút Loại bỏ trong Nhà phát hành Tin cậy thì nghĩa là chương trình Office hiện đang không chạy với quyền người quản trị.

Nếu Office không cung cấp lựa chọn loại bỏ nhà phát hành cho bạn thì nghĩa là chương trình Office hiện đang không chạy với quyền người quản trị. Để loại bỏ một nhà phát hành, bạn cần khởi động lại chương trình Office và cung cấp thông tin xác thực quản trị. Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 7, hãy sử dụng quy trình cho Windows 7 ở phần sau trong mục này.

Cách chạy một chương trình Office bằng thông tin xác thực quản trị

 1. Trượt nhanh từ cạnh phải màn hình, rồi nhấn Tìm kiếm hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình, đợi Thanh Nút xuất hiện, rồi bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập tên một chương trình Office, như Word. Trong kết quả, hãy xác định một chương trình Office, rồi nhấn và giữ một lát hoặc sử dụng chuột để bấm chuột phải. Ngừng giữ để hiển thị một menu, rồi bấm Chạy với vai trò người quản trị.

  Nếu bạn không đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản có quyền người quản trị, Windows sẽ nhắc bạn cung cấp tên và mật khẩu của tài khoản có các quyền đó trong Kiểm soát Tài khoản Người dùng.

 3. Làm theo hướng dẫn trong mục Cách xem danh sách nhà phát hành tin cậy và tùy ý loại bỏ nhà phát hành

 4. Khi bạn đã hoàn tất việc sửa đổi danh sách nhà phát hành tin cậy, hãy thoát khỏi chương trình Office.

  Việc chạy chương trình Office với quyền người quản trị sẽ ít an toàn hơn khi chạy các chương trình này với vai trò người dùng thông thường.

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 7, hãy sử dụng quy trình sau đây.

Cách chạy một chương trình Office bằng thông tin xác thực quản trị trên Windows 7

 1. Bấm Bắt đầu > Tất cả Chương trình > Microsoft Office.

 2. Bấm chuột phải vào một chương trình Office, như Word.

 3. Bấm Chạy với vai trò người quản trị.

  Nếu bạn không đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản có quyền người quản trị, Windows sẽ nhắc bạn cung cấp tên và mật khẩu của tài khoản có các quyền đó trong Kiểm soát Tài khoản Người dùng.

 4. Làm theo hướng dẫn trong mục Cách xem danh sách nhà phát hành tin cậy và tùy ý loại bỏ nhà phát hành.

 5. Khi bạn đã hoàn tất việc sửa đổi danh sách nhà phát hành tin cậy, hãy thoát khỏi chương trình Office.

  Việc chạy chương trình Office với quyền người quản trị sẽ ít an toàn hơn khi chạy các chương trình này với vai trò người dùng thông thường.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×