Thêm mục loại trừ vào Bảo mật Windows.

Nếu bạn chọn tin tưởng một tệp, loại tệp, thư mục hoặc quy trình mà Bảo mật Windows đã phát hiện là có hại, bạn có thể ngăn Bảo mật Windows cảnh báo hoặc chặn chương trình bằng cách thêm tệp đó vào danh sách loại trừ. 

  1. Chuyển đến Bắt đầu 

  2. Trong cài đặt Bảo vệ khỏi mối đe dọa và vi-rút, chọn Quản lý cài đặt, rồi trong Loại trừ, chọn Thêm hoặc xóa mục loại trừ.

  3. Chọn Thêm mục loại trừ, rồi chọn tệp, thư mục, loại tệp hoặc quy trình. Mục loại trừ này cũng sẽ áp dụng cho các thư mục con bên trong một thư mục.

Thêm mục loại trừ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×