Thêm ngày đến hạn và lời nhắc cho nhiệm vụ của bạn

Thêm lời nhắc

  1. Chọn một nhiệm vụ để mở dạng xem chi tiết của nó

  2. Chọn nhắc tôi

  3. Chọn ngày hôm nay sau, ngày mai, tuần tới hoặc chọn ngày & thời gian

Dạng xem chi tiết của nhiệm vụ đang mở với nhắc tôi được chọn với các tùy chọn để chọn sau hôm nay, ngày mai, tuần tới hoặc chọn ngày & thời gian

Thêm ngày đến hạn

  1. Chọn một nhiệm vụ để mở dạng xem chi tiết của nó.

  2. Chọn Thêm ngày đến hạn

  3. Chọn hôm nay, ngày mai, tuần tới hoặc chọn ngày

Một nhiệm vụ với dạng xem chi tiết, mở và thêm ngày đến hạn được chọn với tùy chọn để chọn ngày hôm nay, ngày mai, tuần tới hoặc chọn ngày

Đặt ngày đến hạn để lặp lại

  1. Chọn một nhiệm vụ để mở dạng xem chi tiết của nó

  2. Chọn lặp lại

  3. Chọn hàng ngày, ngàytrong tuần, hàng tuần, hàng tháng, hàngnăm hoặctùy chỉnh

Dạng xem chi tiết của một tác vụ với lặp lại được chọn và tùy chọn để chọn hàng ngày, ngày trong tuần, hàng tuần, hàng tháng, hoặc tùy chỉnh

Xem tất cả các nhiệm vụ của bạn với ngày đến hạn trong kế hoạch

Với danh sách thông minh theo kế hoạch của chúng tôi, bạn có thể xem tất cả các tác vụ đã lên lịch ở một nơi. Chỉ cần mở lên kế hoạch để xem các nhiệm vụ của bạn đến ngày hôm nay, ngày mai và hơn thế nữa.

Danh sách đã lên kế hoạch mở với nhiệm vụ được nhóm theo trước đó, hôm nay và ngày mai

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×