Thêm người vào danh sách liên hệ của bạn trong Lync

Các liên hệ Lync của bạn là những danh tính trực tuyến của những người mà bạn liên lạc gần đây nhất. Bạn có thể thêm bất cứ người nào trong công ty của mình, và nếu tổ chức của bạn cho phép, bạn cũng có thể thêm người dùng Lync từ các công ty khác cũng như người dùng Skype đăng nhập bằng Microsoft ID.

Thêm liên hệ trong tổ chức của bạn

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy chọn Thêm liên hệ Thêm liên hệ , sau đó Thêm một liên hệ trong tổ chức của tôi.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nằm trong hộp tìm kiếm.

 3. Bấm chuột phải vào danh sách, bấm Thêm vào Danh sách Liên hệ và chọn một nhóm để thêm liên hệ vào.

 4. (Tùy chọn) Để xem hoặc thay đổi quan hệ bảo mật, bấm chuột phải vào phần liệt kê thông tin của liên hệ đó rồi bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật.

Thêm liên hệ bên ngoài tổ chức của bạn

Nếu tổ chức của bạn cho phép điều này, bạn có thể dùng Lync để giao tiếp với liên hệ bên ngoài:

 • Người dùng Lync bên ngoài    Người quản trị trong cả hai tổ chức của bạn và của người đó phải cho phép các liên lạc bên ngoài.

 • Người dùng Skype    Phải được đăng nhập vào Skype bằng tài khoản Microsoft (trước đây là Windows Live ID).

Xem các tính năng sẵn dùng với liên hệ bên ngoài. Liên hệ bằng các nhà cung cấp IM chẳng hạn như AOL, Yahoo! hoặc Google Talk không được hỗ trợ.

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy chọn Thêm liên hệ Thêm liên hệ > Thêm liên hệ không thuộc tổ chức của tôi

 1. Bấm vào nhà cung cấp dịch vụ IM của liên hệ, Lync hoặc Skype.

 2. Trong hộp Địa chỉ IM, nhập liên hệ mới của bạn.

Quan trọng: Nếu liên hệ Skype của bạn đang dùng tên email riêng của họ làm thông tin đăng nhập tài khoản Microsoft, địa chỉ IM yêu cầuđịnh dạng đặc biệt. XemBạn cần thử bước nào nếu không thể gửi tin nhắn tức thời cho các liên hệ bên ngoài Lync hoặc Skype.

 1. (Tùy chọn) Chọn một nhóm và quan hệ bảo mật cho liên hệ này.

 2. Bấm OK.

Ghi nhớ:

 • Bạn có thể phải chờ 24 giờ trước khi liên hệ mới trở nên sẵn dùng. Nếu liên hệ hiển thị "không biết trạng thái" sau đúng một ngày, hãy liên hệ hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn.

Các tính năng sẵn dùng với liên hệ bên ngoài Lync

Chỉ hỗ trợ các tính năng sẵn có cho cả bạn và người dùng Lync khác.

Các tính năng sẵn dùng với liên hệ bên ngoài Skype

Khả dụng với người dùng Skype

Không khả dụng với người dùng Skype

 • Hiện diện

 • Gửi IM cá nhân đến cá nhân

 • Cuộc gọi âm thanh cá nhân đến cá nhân

 • Tìm và thêm liên hệ Lync trong Skype

 • Hội thoại video

 • Hội thoại âm thanh hoặc IM với ba người hoặc nhiều người

 • Chia sẻ màn hình máy tính và chương trình

Xem: Bạn cần thử bước nào nếu không thể gửi tin nhắn tức thời cho các liên hệ bên ngoài Lync hoặc Skype.

Liên hệ bên ngoài Outlook

Để thêm một liên hệ bên ngoài vào Lync, người kia phải có IM hợp lệ và máy khách hội thảo—Lync hoặc Skype. Để thêm một người dùng bên ngoài vào sổ địa chỉ Microsoft 365 của bạn, tất cả các yêu cầu đó là một địa chỉ email hợp lệ. Tìm hiểu thêm:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×