Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bạn có thể thêm phụ đề hoặc chú thích vào bất kỳ Microsoft Stream video nào trong quá trình tải lên hoặc sau đó. Bạn cũng có thể chọn đặt cấu hình video để Stream tự động tạo phụ đề bằng công nghệ Nhận dạng Giọng nói Tự động. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tự động tạo phụ đề.

Phụ đề được Stream lập chỉ mục và sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm chuyên sâu, giúp người xem xem chính xác những gì họ cần. Để biết thông tin về cách sử dụng tìm kiếm sâu, hãy xem Tìm kiếm các từ được nói trong video.

  • Bạn không thể tải lên tệp phụ đề nếu đã chọn tự động tạo phụ đề.

  • Bạn không thể tự động tạo phụ đề nếu đã tải lên tệp phụ đề.

Tải tệp phụ đề hoặc chú thích lên video hiện có

  1. Bấm vào biểu tượng bút chì để Cập nhật chi tiết video

          Cập nhật chi tiết video

  2. Trong cửa sổ Tùy chọn, tải lên phụ đềchú thích bằng cách chọn một ngôn ngữ và tải lên tệp của bạn.

văn bản thay thế

Xem phụ đề hoặc chú thích

Bạn có thể xem phụ đề và chú thích bằng trình phát video trên trang phát lại.

Tải xuống phụ đề hoặc chú thích

Nếu bạn đã tải lên tệp phụ đề hoặc chú thích hay tự động tạo tệp phụ đề, bạn có thể tải xuống tệp WebVTT từ trang Cập nhật chi tiết video .

Trang chi tiết video

Cập nhật chi tiết video

Nếu bạn cần thực hiện thay đổi đối với bản chép lại / chú thích tự động tạo, bạn có thể tải xuống tệp phụ đề và chỉnh sửa tệp đó trong trình soạn thảo văn bản bạn chọn trước khi tải nó trở lại Stream hoặc bạn có thể chỉnh sửa bản chép lại trực tiếp trong Microsoft Stream trong cửa sổ bản chép lại.

Chỉ lấy văn bản từ bản chép lại Đôi khi, bạn có thể muốn có một bản sao của bản chép lại của video mà không cần bất kỳ mã thời gian nào, siêu dữ liệu và các dòng bổ sung.

Microsoft Stream không có cách thức tích hợp sẵn để thực hiện việc này, nhưng bạn có thể tải xuống bản chép lại (như liệt kê ở trên) và sử dụng một tiện ích web đơn giản để trích xuất văn bản bản chép lại từ tệp VTT đã tải xuống. Tiện ích web này cho phép bạn chọn các tập tin VTT từ máy tính của bạn và nhận được một bản sao của phần văn bản của tập tin VTT chỉ có chứa các bản chép lại.

Xem thêm

Chỉnh sửa bản chép lại

Phụ đề tự động tạo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×