Để sử dụng các số trang hoặc định dạng khác nhau trong các phần khác nhau, hãy tạo Ngắt trang và đặt số trang cho mỗi mục.

Dưới đây là phần giới thiệu với chữ số La Mã viết thường. Bạn có thể sử dụng bất kỳ định dạng khác thay thế.

 1. Chọn giữa phần giới thiệu và phần nội dung của tài liệu, rồi đi tới Bố trí > Ngắt > Trang tiếp theo.

  Mẹo: Để xem dấu ngắt phần và các dấu định dạng khác, hãy đi đến trang chủ và chọn hiện/ẩn (¶) để bật hiển thị các dấu định dạng.

 2. Ở phần đầu đề cho phần nội dung, hãy bỏ chọn Liên kết tới phần trước. Nếu Liên kết tới phần trước bị mờ đi, hãy kiểm tra để đảm bảo dấu ngắt phần đã được tạo.

 3. Trong phần giới thiệu, hãy chọn Số trang, rồi chọn vị trí và kiểu. Nếu thay đổi của bạn chỉ ảnh hưởng đến trang đầu của phần, hãy đảm bảo rằng bạn không chọn Trang Đầu Khác nhau.

 4. Để chọn định dạng hoặc để kiểm soát số bắt đầu, hãy chọn Số trang > Định dạng số trang.

 5. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  • Bấm vào Định dạng số để chọn định dạng đánh số, chẳng hạn như a, b, c hoặc i, ii, iii cho phần giới thiệu.

  • Bên dưới mục Đánh số trang, chọn Bắt đầu tại và nhập số bạn muốn bắt đầu phần. Ví dụ: khởi động lại đánh số ở phần đầu của phần nội dung.

 6. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang, hoặc bấm đúp vào bất kỳ chỗ nào bên ngoài khu vực đầu trang hoặc chân trang để thoát.

Dưới đây là phần giới thiệu với chữ số La Mã viết thường. Bạn có thể sử dụng bất kỳ định dạng khác thay thế.

 1. Chọn giữa phần giới thiệu và phần nội dung của tài liệu, rồi đi tới Bố trí > Ngắt > Trang tiếp theo.

 2. Ở phần đầu đề cho phần nội dung, hãy bỏ chọn Liên kết tới phần trước. Nếu Liên kết tới phần trước bị mờ đi, hãy kiểm tra để đảm bảo dấu ngắt phần đã được tạo.

  Lưu ý: Đầu trang và chân trang được nối kết riêng biệt, do đó nếu đánh số trang của bạn nằm trong đầu trang, hãy đảm bảo bạn đã tắt nối kết cho đầu trang. Nếu số trang của bạn nằm trong chân trang, hãy đảm bảo bạn đã tắt nối kết cho chân trang.

 3. Đi tới Đầu trang & Chân trang > Số trang, rồi bấm vào Số trang.

 4. Chọn vị trí và căn chỉnh số trang. Nếu bạn không muốn số trang xuất hiện trên trang đầu, hãy xóa Hiển thị số trên trang đầu tiên.

 5. Để chọn định dạng hoặc để kiểm soát số bắt đầu, hãy đi tới Đầu trang & Chân trang > Số trang > Định dạng số trang.

 6. Để thay đổi kiểu đánh số, hãy chọn một kiểu khác trong Định dạng số.

 7. Để thay đổi số trang bắt đầu của phần vừa tạo, hãy chọn Bắt đầu tại, rồi nhập số.

 8. Chọn OK.

 9. Chọn đóng đầu trang và chântrang, hoặc bấm đúp vào bên ngoài đầu trang hoặc chân trang để thoát.

Để biết thêm thông tin về số trang, hãy xem mục Đánh số trang trong Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×