Văn bản và bảng

Thêm siêu kết nối vào trang chiếu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Thêm liên kết vào bản trình bày của bạn để hiển thị thông tin liên quan trên web, nhanh chóng đi đến một trang chiếu khác, hoặc bắt đầu một thông điệp email.

Liên kết tới website

 1. Chọn văn bản, hình hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu kết nối.

 2. Chọn Chèn > Siêu kết nối.

 3. Chọn Tệp hoặc trang web hiện có, rồi thêm:

  • Văn bản để hiển thị -nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện cho siêu kết nối của mình.

  • Mẹo màn hình-nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện khi người dùng di chuột qua siêu kết nối (tùy chọn).

  • Thư mục hiện tại, trang đã duyệthoặc tệp gần đây -chọn nơi bạn muốn liên kết đến.

  • Address -nếu bạn chưa chọn một vị trí ở trên, hãy cắt và dán hoặc nhập URL cho trang web bạn muốn liên kết đến.

   Lưu ý: Nếu bạn liên kết tới tệp trên máy tính và di chuyển bản trình bày PowerPoint sang một máy tính khác, bạn cũng sẽ cần phải di chuyển mọi tệp đã liên kết.

 4. Chọn OK.

Liên kết tới một vị trí trong tài liệu, tài liệu mới hoặc địa chỉ email

 1. Chọn văn bản, hình hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu kết nối.

 2. Chọn Chèn > Siêu kết nối và chọn một tùy chọn:

  • Đặt trong tài liệu này -liên kết tới một trang chiếu cụ thể trong bản trình bày của bạn.

  • Tạo tài liệu mới -liên kết từ bản trình bày của bạn vào bản trình bày khác.

  • Địa chỉ email-liên kết một địa chỉ email được hiển thị để mở chương trình email của người dùng.

 3. Điền vào Văn bản hiển thịMách nước và nơi bạn muốn liên kết.

 4. Chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Thêm siêu kết nối vào trang chiếu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×