Các nhóm Microsoft được tích hợp chặt chẽ với SharePoint. Bạn không chỉ có thể trò chuyện và đáp ứng nhóm, nhưng bạn có thể cộng tác với các đồng nghiệp của mình với chia sẻ tệp, danh sách và thư viện SharePoint và nhiều hơn nữa. Bạn có biết bạn cũng có thể thêm một tab với site SharePoint của mình vào kênh nhóm?

Khi bạn thêm một site vào kênh nhóm, bạn có thể thực hiện tất cả những điều bạn sẽ làm trên site bên ngoài kênh nhóm (giả sử bạn có quyền phù hợp với site).

Thêm site vào kênh nhóm

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×