Các bước này đều giống nhau cho dù bạn đang thêm tài khoản email đầu tiên của bạn hoặc tài khoản email bổ sung vào Outlook.

 1. Chọn tệp > Thêm tài khoản.
  Chọn tệp, rồi thêm tài khoản.

 2. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi bấm kết nối.
  Nhập địa chỉ email của bạn, rồi bấm kết nối.

 3. Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào tiếp theo.

 4. Nếu được nhắc, hãy nhập lại mật khẩu của bạn, rồi chọn OK > kết thúc để bắt đầu sử dụng tài khoản email của bạn trong Outlook.

Outlook không chấp nhận mật khẩu của tôi

Nếu Outlook không chấp nhận mật khẩu của bạn và bạn biết rằng bạn đang sử dụng mật khẩu cho tài khoản email của mình, bạn có thể có tài khoản email yêu cầu bảo mật bổ sung.

Tất cả các tài khoản Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook.com và AOL đều sử dụng xác thực hai yếu tố để giúp xác minh rằng bạn là người đang tìm cách truy nhập vào tài khoản email của mình.

Để thêm tài khoản email của bạn vào Outlook, bạn sẽ cần mật khẩu ứng dụng, còn được gọi là mật khẩu ứng dụng. Đây là một mật khẩu khác với mật khẩu tài khoản email thường xuyên của bạn. Một cách bạn sẽ biết bạn cần mật khẩu ứng dụng là nếu bạn thấy thông báo sau: xác thực 2 yếu tố được thiết lập cho tài khoản của bạn. Vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng của bạn.

Để lấy mật khẩu ứng dụng cho tài khoản email iCloud của bạn, hãy làm theo các bước sau đây: 

 1. Đi đến trang web Apple ID từ trình duyệt của bạn và nhập ID Apple và mật khẩu của bạn.
  Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu iCloud của bạn

 2. Nếu bạn đã bật xác thực hai yếu tố, bạn sẽ nhận được mã trên một trong các thiết bị của mình. Nhập mã này để tiếp tục. Nếu không, hãy bật xác thực hai yếu tố.
  Nhập mã xác thực hai yếu tố của bạn

 3. Trong phần bảo mật , bên dưới mật khẩu dành riêng cho ứng dụng, hãy chọn tạo mật khẩu...

 4. Nhập tên cho mật khẩu của bạn, chẳng hạn như Outlook, rồi chọn tạo.Nhập tên cho mật khẩu ứng dụng của bạn

 5. Apple sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Sao chép mật khẩu này (không có dấu cách) và nhập mật khẩu này khi Outlook nhắc bạn về mật khẩu.
  Sao chép mật khẩu ứng dụng của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×