Thêm tài khoản email vào Outlook

Có nhiều loại tài khoản email khác nhau mà bạn có thể thêm vào Outlook, bao gồm các tài khoản Microsoft 365, Gmail, Yahoo, iCloud và Exchange.

Một số nhà cung cấp email bên thứ ba, như Gmail, Yahoo và iCloud, yêu cầu bạn thay đổi một số cài đặt trên website của họ trước khi bạn có thể thêm những tài khoản này vào Outlook.

Các bước này giống nhau dù bạn đang thêm tài khoản email đầu tiên hay tài khoản email bổ sung vào Outlook.

 1. Chọn Tệp > Thêm tài khoản.

  Chọn Tệp, rồi Thêm Tài khoản.
 2. Giao diện bạn nhìn thấy tiếp theo phụ thuộc vào phiên bản Outlook của bạn.

  Đối với Outlook dành cho Microsoft 365 và Outlook 2016

  Đối với Outlook 2013 và Outlook 2010

  Nhập địa chỉ email của bạn, rồi bấm vào Kết nối.

  Nhập địa chỉ email của bạn, rồi bấm vào Kết nối.

  Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

  Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Tiếp theo.

 3. Nếu được nhắc, hãy nhập lại mật khẩu, rồi chọn OK > Kết thúc để bắt đầu sử dụng tài khoản email trong Outlook.

Outlook sẽ không chấp nhận mật khẩu của tôi

Nếu Outlook không chấp nhận mật khẩu của bạn và bạn biết mình đang sử dụng mật khẩu cho tài khoản email, có thể bạn có tài khoản email yêu cầu bảo mật bổ sung.

Tất cả các tài khoản Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook.com và AOL sẽ sử dụng xác thực hai yếu tố để giúp xác minh rằng bạn là người đang tìm cách truy nhập tài khoản email của mình.

Để thêm tài khoản email của bạn vào Outlook, bạn sẽ cần một mật khẩu ứng dụng, còn được gọi là mật khẩu ứng dụng. Đây là mật khẩu khác mật khẩu tài khoản email thông thường của bạn. Một cách bạn sẽ biết bạn cần mật khẩu ứng dụng là nếu bạn thấy thông báo sau: Xác thực 2 yếu tố được thiết lập cho tài khoản của bạn. Vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng của bạn.

Các bước để nhận mật khẩu ứng dụng sẽ khác nhau đối với từng nhà cung cấp email. Chọn nhà cung cấp trong danh sách thả xuống để biết hướng dẫn.

 • Chọn tài khoản email của bạn
 • Gmail
 • Outlook.com
 • Yahoo
 • iCloud

Gmail không cho phép bạn thêm tài khoản của mình vào Outlook mà không thiết lập xác thực hai yếu tố và sử dụng mật khẩu ứng dụng nhưng bạn phải bật cài đặt cho phép "các ứng dụng ít bảo mật hơn" kết nối với tài khoản của mình. Chúng tôi không khuyên bạn sử dụng cài đặt này. Chúng tôi khuyên bạn nên bật xác thực hai bước và sử dụng mật khẩu ứng dụng.

Để bật xác thực hai bước và nhận mật khẩu ứng dụng, hãy sử dụng các bước sau.

 1. Đi tới Gmail từ trình duyệt của bạn, rồi chọn biểu tượng Google apps trong góc trên bên phải của màn hình.

  Chọn thiết đặt ứng dụng Google
 2. Chọn Tài khoản Của tôi. Bên dưới Đăng nhập & bảo mật, chọn Đăng nhập vào Google.

  Đăng nhập vào Google
 3. Dưới Mật khẩu & phương thức đăng nhập, nếu Xác minh 2 bướcTẮT, hãy bấm vào > cạnh TẮT. Nếu không, hãy chuyển đến bước 4.

  1. Trên màn hình đầu tiên, bấm vào TIẾP TỤC.

  2. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu Gmail của bạn, rồi bấm vàoTIẾP THEO.

  3. Nhập số điện thoại của bạn và chọn xem bạn muốn nhận mã xác minh của mình bằng tin nhắn văn bản hay cuộc gọi điện thoại. Sau đó, bấm vào TIẾP THEO.

  4. Nhập mã bạn đã nhận được, rồi bấm vào TIẾP THEO.

  5. Bấm vào BẬT để hoàn thành thiết lập xác minh 2 bước.

  6. Trở về màn hình trước bằng cách bấm vào mũi tên bên trái ở đầu màn hình cho Xác minh 2 bước.

   Chọn mũi tên quay lại để tiếp tục
 4. Bên dưới Mật khẩu & phương thức đăng nhập, chọn Mật khẩu ứng dụng.

  Chọn Ứng dụng
 5. Nhập mật khẩu Google của bạn, rồi chọn Đăng nhập. Ở cuối màn hình tiếp theo, chọn ThưMáy tính chạy Windows từ danh sách thả xuống, rồi chọn > Tạo.

  Chọn ứng dụng và thiết bị cho mật khẩu ứng dụng của bạn
 6. Google sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Sao chép mật khẩu này (không có dấu cách), rồi nhập mật khẩu này khi Outlook nhắc bạn nhập mật khẩu.

  Sao chép mật khẩu ứng dụng không có khoảng trắng

Nếu bạn đang sử dụng xác thực hai yếu tố cho Outlook.com, hãy sử dụng các bước sau để tạo mật khẩu ứng dụng.

 1. Đi tới https://Outlook.com, bấm vào tên viết tắt của bạn ở phía trên bên phải, rồi chọn Xem Tài khoản.

 2. Bên dưới Bảo mật, chọn Cập nhật.

 3. Bên dưới Tuỳ chọn bảo mật khác, chọn Khám phá.

 4. Cuộn xuống phần mật khẩu ứng dụng, rồi chọn Tạo mật khẩu ứng dụng mới.

 5. Mật khẩu ứng dụng của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình tiếp theo. Ghi lại mật khẩu này vì bạn sẽ cần thông tin này khi bạn thêm tài khoản của mình vào Outlook.

 6. Sử dụng hướng dẫn ở đầu bài viết này để thêm tài khoản của bạn vào Outlook, nhưng khi Outlook yêu cầu mật khẩu của bạn, hãy nhập mật khẩu ứng dụng của bạn.

 1. Đi tới website của Yahoo từ trình duyệt của bạn, rồi chọn biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải của màn hình.

  Chọn biểu tượng thiết đặt
 2. Chọn Thông tin tài khoản > Bảo mật tài khoản. Có thể bạn sẽ cần đăng nhập lại.

  Thay đổi thiết đặt bảo mật cho tài khoản Yahoo
 3. Nếu bạn chưa bật Xác minh hai bước, bạn sẽ cần thực hiện thao tác đó trước khi tiếp tục. Sau đó chọn Quản lý mật khẩu ứng dụng.

  Bạn có thể xác minh tài khoản Yahoo của mình
 4. Chọn Máy tính chạy Outlook từ danh sách thả xuống, rồi chọn Tạo.

  Chọn Outlook trên Máy tính, rồi Tạo.
 5. Yahoo sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Sao chép mật khẩu này (không có dấu cách), rồi nhập mật khẩu này khi Outlook nhắc bạn nhập mật khẩu.

  Ghi lại mật khẩu ứng dụng của bạn

 1. Đi tới website Apple ID từ trình duyệt của bạn, rồi nhập Apple ID và mật khẩu của mình.

  Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu iCloud
 2. Nếu bạn đã bật xác thực hai bước, bạn sẽ nhận được mã trên một trong những thiết bị của mình. Nhập mã này để tiếp tục. Nếu không, hãy bật xác thực hai bước.

  Nhập mã xác thực hai bước của bạn
 3. Trong mục Bảo mật, bên dưới MẬT KHẨU DÀNH RIÊNG CHO ỨNG DỤNG, chọn Tạo Mật khẩu...

 4. Nhập tên cho mật khẩu của bạn, như Outlook, rồi chọn Tạo.

  Nhập tên cho mật khẩu ứng dụng của bạn
 5. Apple sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Sao chép mật khẩu này (không có dấu cách), rồi nhập mật khẩu này khi Outlook nhắc bạn nhập mật khẩu.

  Sao chép mật khẩu ứng dụng của bạn

Các vấn đề khi thêm tài khoản email của bạn? Sử dụng thiết lập nâng cao.

Bạn có thể cần thêm thủ công tài khoản email của mình. Chọn một trong các phương pháp nâng cao dưới đây:

Sử dụng tính năng thiết lập nâng cao để thêm tài khoản email POP hoặc IMAP trong Outlook for Windows

Nếu bạn cần nhập giá trị cụ thể cho tên máy chủ thư đến và thư đi, số cổng hoặc thiết đặt SSL, bạn có thể sử dụng tùy chọn thiết lập nâng cao của Outlook. Bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau để thêm tài khoản POP hoặc IMAP vào Outlook.

 1. Mở Outlook rồi chọn Tệp > Thêm Tài khoản.

 2. Trên màn hình kế tiếp, hãy nhập địa chỉ email của bạn, chọn tùy chọn nâng cao, rồi chọn hộp để cho phép tôi thiết lập tài khoản của tôi theo cách thủ công, rồi chọn kết nối.

 3. Chọn loại tài khoản của bạn. Hầu hết thời gian khi bạn cần dùng tùy chọn này, bạn sẽ chọn IMAP.

 4. Màn hình thiết đặt tài khoản phải được định cư sẵn dùng với hầu hết các thiết đặt tài khoản bạn cần. Tuy nhiên, nếu bạn cần tra cứu thiết đặt của mình, hãy xem chủ đề thiết đặt tài khoản pop và IMAP . Nhập thiết đặt máy chủ thư đến và đi của bạn, rồi chọn tiếp theo.

 5. Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn kết nối.

Sử dụng thiết lập nâng cao để thêm tài khoản email MAPI bên thứ ba vào Outlook for Windows

Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp MAPI bên thứ ba, hãy tải xuống và đặt cấu hình ứng dụng nhà cung cấp email MAPI như được đề xuất bởi công ty nhà cung cấp.

 1. Mở Outlook và chọn tệp > Thêm tài khoản.

 2. Trên màn hình kế tiếp, hãy nhập địa chỉ email của bạn, chọn tùy chọn nâng cao, đánh dấu vào hộp để cho phép tôi thiết lập tài khoản của tôitheo cách thủ công, rồi chọn kết nối.

 3. Trên màn hình thiết lập nâng cao , chọn khác.

 4. Trên màn hình khác , hãy chọn loại máy chủ để kết nối từ danh sách.
   Lưu ý: Tùy chọn kia và kiểu tài khoản của bạn được liệt kê bên dưới mục đó sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn đã cài đặt đúng và đặt cấu hình nhà cung cấp MAPI.

 5. Bấm Kết nối.

 6. Ứng dụng nhà cung cấp MAPI của bên thứ ba được cài đặt trên máy tính của bạn nên khởi động.

 7. Hoàn thành thiết lập tài khoản bằng cách theo dõi hướng dẫn của nhà cung cấp MAPI.

Bạn cần Cập Nhật thiết đặt cho tài khoản email hiện có trong Outlook?

Nếu bạn đã tạo một tài khoản email nhưng cần cập nhật các thiết đặt hiện có vì các vấn đề gần đây, hãy đi đến thay đổi hoặc Cập Nhật thiết đặt tài khoản email trong Outlook cho Windows.

Lưu ý: Các khách hàng AOL và Verizon cần cập nhật cài đặt tài khoản sau thay đổi gần đây của AOL đối với cài đặt máy chủ của họ nên xem mục Cập nhật cài đặt email trong Outlook for Mac. Khi kiểm tra cài đặt mã hóa của bạn, đảm bảo cài đặt được đặt thành SSL, SSL/TLS hoặc Tự động và không chỉTLS.

Nhanh chóng thêm tài khoản mới

Hầu hết các tài khoản email, bao gồm Microsoft 365, tài khoản Exchange Server, Outlook.com, Hotmail.com, Live.com và tài khoản Google có thể được thiết lập trong một vài bước nhanh.

 1. Chọn Outlook > Tùy chọn > Tài khoản.

 2. Nhấp vào dấu cộng (+) > Tài khoản Mới.

 3. Nhập địa chỉ email của bạn > Tiếp tục.

  Màn hình đầu tiên bạn thấy yêu cầu bạn nhập địa chỉ email của mình

 4. Nhập mật khẩu của bạn > Thêm Tài khoản. (Màn hình của bạn có thể có giao diện khác tùy thuộc vào tài khoản bạn đang thêm).

  Nhập mật khẩu cho tài khoản outlook.com của bạn

 5. Nếu thêm một tài khoản Yahoo hoặc tài khoản IMAP hay POP khác, bạn có thể được chuyển đến các site đó và được yêu cầu cho phép Outlook truy nhập thư, danh bạ và lịch của bạn. Bấm vào Cho phép để tiếp tục.

 6. Nếu bạn đang thêm Gmail, bạn sẽ nhận được lời nhắc trong Outlook để đăng nhập vào tài khoản Google. Nội dung này dành cho những người dùng đang sử dụng Bản dựng 16.15.18070902 trở lên.

  Lời nhắc đăng nhập dành cho tài khoản google

  Bạn đã thêm tài khoản Gmail của mình vào Outlook, vậy thì hãy xem mục Cải thiện xác thực dành cho người dùng Gmail hiện tại.

 7. Chọn Hoàn tất để bắt đầu sử dụng Outlook 2016 for Mac.

  Xác nhận khi đã thêm tài khoản email thành công

Nếu trước đây, bạn đã thêm một tài khoản Google vào Outlook for Mac cho bản phát hành trải nghiệm xác thực được cải thiện dành cho các tài khoản IMAP của Google thì bạn sẽ cần đăng nhập bằng trình duyệt để kết nối với tài khoản của mình. 

 1. Chọn Đăng nhập vào Google.

  Hiển thị lời nhắc cho tài khoản Gmail hiện có

 2. Chọn tài khoản.

 3. Bạn sẽ được yêu cầu cho phép Outlook truy nhập thư, danh bạ và lịch của mình. Chọn Cho phép.

  Hiển thị cửa sổ quyền cho Outlook để truy nhập tài khoản gmail của bạn

 4. Bạn sẽ được yêu cầu quay lại Outlook. Chọn Cho phép.

  Hiển thị lời nhắc để trở về Outlook

 5. Chọn Hoàn tất để bắt đầu sử dụng Outlook 2016 for Mac.

 1. Chọn Công cụ > Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi.

 3. Cập nhật mô tả tài khoản, thông tin cá nhân, tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc các cài đặt khác, tùy thuộc vào loại tài khoản bạn đang chỉnh sửa.

 4. Khi hoàn tất các bản cập nhật, chọn OK.

Sau khi bạn thiết lập tài khoản đầu tiên, hãy làm theo các bước sau để thêm tất cả các tài khoản email tiếp theo.

 1. Chọn Công cụ > Tài khoản.

 2. Bấm vào dấu cộng (+) > Tài khoản Mới.

 3. Nhập địa chỉ email cho tài khoản đó.

 4. Thực hiện theo lời nhắc để hoàn tất thiết lập tài khoản.

Xác thực hai bước là một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn. Mỗi lần bạn đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình từ một thiết bị mới, bạn sẽ nhận được một mã sử dụng một lần trên điện thoại. Nhập mã này để hoàn thành quá trình đăng nhập.

 1. Đi tới Gmail từ trình duyệt của bạn, rồi chọn biểu tượng Google apps trong góc trên bên phải của màn hình.

  Chọn thiết đặt ứng dụng Google
 2. Chọn Tài khoản Của tôi. Bên dưới Đăng nhập & bảo mật, chọn Đăng nhập vào Google.

  Đăng nhập vào Google
 3. Chọn Xác minh 2 bước, rồi làm theo lời nhắc.

 1. Đi tới website của Yahoo từ trình duyệt của bạn, rồi chọn biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải của màn hình.

  Chọn biểu tượng thiết đặt
 2. Chọn Thông tin tài khoản > Bảo mật tài khoản. Có thể bạn sẽ cần đăng nhập lại.

  Thay đổi thiết đặt bảo mật cho tài khoản Yahoo
 3. Nếu bạn chưa bật Xác minh hai bước, bạn sẽ cần thực hiện thao tác đó trước khi tiếp tục. Sau đó chọn Quản lý mật khẩu ứng dụng.

  Bạn có thể xác minh tài khoản Yahoo của mình
 4. Chọn Máy tính chạy Outlook từ danh sách thả xuống, rồi chọn Tạo.

  Chọn Outlook trên Máy tính, rồi Tạo.
 5. Yahoo sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Hãy ghi lại mật khẩu này (không có dấu cách) và sử dụng thông tin này làm mật khẩu khi thêm một tài khoản mới vào Outlook.

  Ghi lại mật khẩu ứng dụng của bạn

 1. Đi tới website Apple ID từ trình duyệt của bạn, rồi nhập Apple ID và mật khẩu của mình.

  Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu iCloud
 2. Nếu bạn đã bật xác thực hai bước, bạn sẽ nhận được mã trên một trong những thiết bị của mình. Nhập mã này để tiếp tục. Nếu không, hãy bật xác thực hai bước.

  Nhập mã xác thực hai bước của bạn
 3. Trong mục Bảo mật, bên dưới MẬT KHẨU DÀNH RIÊNG CHO ỨNG DỤNG, chọn Tạo Mật khẩu...

 4. Nhập tên cho mật khẩu của bạn, như Outlook, rồi chọn Tạo.

  Nhập tên cho mật khẩu ứng dụng của bạn
 5. Apple sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Hãy ghi lại mật khẩu này (không có dấu cách) và sử dụng thông tin này làm mật khẩu khi thêm một tài khoản mới vào Outlook.

  Sao chép mật khẩu ứng dụng của bạn

Xem thêm

Thay đổi hoặc Cập Nhật thiết đặt tài khoản email trong Outlook cho Windows

Cài đặt email POP và IMAP cho Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×