Thêm tài khoản Outlook.com của bạn vào Outlook for Windows

Thêm tài khoản Outlook.com của bạn vào Outlook for Windows

Việc sử dụng Outlook sẽ cung cấp cho bạn cơ hội truy nhập vào nhiều loại tài khoản email khác nhau từ một nơi. Nếu bạn có tài khoản email Microsoft kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com, hãy làm theo các bước được cung cấp để thêm tài khoản của bạn vào Outlook 2016 và Outlook 2013 hoặc vào Outlook 2010 và Outlook 2007

Nhanh chóng thêm tài khoản email Outlook.com của bạn

Bảng tạm

Bạn có thể sử dụng tùy chọn thiết lập tự động của Outlook để thêm tài khoản Outlook.com của bạn vào Outlook for PC.  Bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau để thêm tài khoản đầu tiên hoặc các tài khoản bổ sung của mình.

Lưu ý: Tên người dùng là địa chỉ email Outlook.com đầy đủ của bạn.

 1. Mở Outlook rồi chọn Tệp > Thêm Tài khoản.

  Chọn Tệp, rồi Thêm Tài khoản.

  Lưu ý: Người dùng Outlook 2007 nên chọn Công cụ > Cài đặt Tài khoản. Trên tab Email, chọn Mới.

 2. Đối với Outlook 2016, hãy nhập địa chỉ email của bạn, rồi chọn Kết nối.
  Đối với Outlook 2013 và Outlook 2010, hãy chọn Tài khoản Email, rồi nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Sau đó, chọn Tiếp theo.
   

  Lưu ý: Nếu Outlook không chấp nhận mật khẩu của bạn, bạn có thể đã bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản Outlook.com của mình. Xem mục tiếp theo để biết hướng dẫn về cách tạo mật khẩu ứng dụng cho Outlook.com.

 3. Nếu được nhắc, bạn hãy nhập lại mật khẩu, rồi chọn OKKết thúc để bắt đầu sử dụng Outlook.

Thêm tài khoản Outlook.com nếu bạn sử dụng xác thực hai yếu tố

Bạn có thể sử dụng xác thực hai yếu tố với tài khoản Outlook.com của mình làm biện pháp bảo mật bổ sung. Việc kích hoạt xác thực hai yếu tố yêu cầu bạn sử dụng mật khẩu ứng dụng với tài khoản Outlook.com hoặc ứng dụng xác thực khi thêm tài khoản vào một chương trình khác như Microsoft Outlook. 

Làm thế nào để tôi biết được mình có xác thực hai yếu tố hay không?

Nếu bạn cố gắng thêm tài khoản Outlook.com của mình vào Outlook và ứng dụng liên tục hỏi bạn mật khẩu và sẽ không chấp nhận mật khẩu bạn biết là chính xác, bạn có thể bật xác thực hai yếu tố. 

 1. Đi tới https://Outlook.com, bấm vào tên viết tắt của bạn ở phía trên bên phải, rồi chọn Xem Tài khoản.

 2. Bên dưới Bảo mật, chọn Cập nhật.

 3. Bên dưới Tuỳ chọn bảo mật khác, chọn Khám phá.

 4. Bên dưới Xác thực hai bước, bạn sẽ thấy một thông báo rằng bạn đang hoặc không sử dụng xác thực hai yếu tố.

Tạo mật khẩu ứng dụng từ Outlook.com

 1. Đi tới https://Outlook.com, bấm vào tên viết tắt của bạn ở phía trên bên phải, rồi chọn Xem Tài khoản.

 2. Bên dưới Bảo mật, chọn Cập nhật.

 3. Bên dưới Tuỳ chọn bảo mật khác, chọn Khám phá.

 4. Cuộn xuống phần mật khẩu ứng dụng, rồi chọn Tạo mật khẩu ứng dụng mới.

 5. Mật khẩu ứng dụng của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình tiếp theo. Ghi lại mật khẩu này vì bạn sẽ cần thông tin này khi bạn thêm tài khoản của mình vào Outlook.

 6. Sử dụng hướng dẫn ở đầu bài viết này để thêm tài khoản của bạn vào Outlook, nhưng khi Outlook yêu cầu mật khẩu của bạn, hãy nhập mật khẩu ứng dụng của bạn.

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Bạn muốn làm gì?

Bạn có thể sử dụng một tài khoản Outlook.com (trước đây là Hotmail) cùng với một tài khoản Outlook 2010 hoặc Outlook 2007. 

Mặc dù Microsoft hiện chỉ hỗ trợ phiên bản Outlook 2007 12.0.6680.5000 trở xuống, nhưng bạn có thể sử dụng phiên bản được hỗ trợ hoặc không được hỗ trợ để truy nhập vào tài khoản email của mình. Việc sử dụng phiên bản được hỗ trợ sẽ cung cấp cho bạn quyền truy nhập đầy đủ vào tài khoản email Microsoft cá nhân của mình, bao gồm truy nhập vào email, lịch và liên hệ của bạn. Việc sử dụng phiên bản không được hỗ trợ sẽ cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào email trong tài khoản của mình, nhưng bạn sẽ không thể vào lịch, liên hệ hoặc nhiệm vụ của mình.

 1. Trong Outlook 2007, chọn menu Trợ giúp, sau đó chọn Giới thiệu về Microsoft Office Outlook.

 2. Trong hộp thoại Giới thiệu về Microsoft Office Outlook, số hiệu phiên bản Outlook 2007 mà bạn quan tâm nằm ở dòng đầu tiên, ngay sau cụm từ Microsoft Office Outlook 2007. Nếu có số hiệu phiên bản khác ở cuối dòng đầu tiên trong hộp thoại của bạn, hãy bỏ qua số đó.

  Ảnh chụp màn hình sau cho thấy vị trí của số phiên bản Outlook 2007 trên dòng đầu tiên của hộp thoại.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy vị trí số hiệu phiên bản Outlook 2007 sẽ xuất hiện trong hộp thoại "Giới thiệu về Microsoft Office Outlook".
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây, tùy thuộc vào việc phiên bản Outlook 2007 của bạn được hỗ trợ hay không được hỗ trợ:

  • Nếu bạn sở hữu phiên bản được hỗ trợ (12.0.6680.5000 trở lên, hãy đi đến Bước 3: Bắt đầu quy trình thiết lập tài khoản mới. Đường dẫn này sẽ cho bạn toàn quyền truy nhập vào tài khoản email của mình.

  • Nếu bạn có phiên bản không được hỗ trợ (phiên bản cũ hơn 12.0.6680.5000), hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nếu có thể, hãy cập nhật Outlook 2007 lên phiên bản được hỗ trợ. Để làm điều này, hãy đi tới Bước 2: Cập nhật Outlook 2007 nếu phiên bản hiện tại của bạn không được hỗ trợ. Đây là cách tốt nhất nếu phiên bản hiện tại của bạn không được hỗ trợ, vì nó sẽ cung cấp cho bạn quyền truy nhập đầy đủ vào tài khoản email của mình.

   • Nếu bạn không thể cập nhật Outlook 2007 lên phiên bản được hỗ trợ, chẳng hạn như vì chính sách của tổ chức bạn không cho phép điều này, hãy đi tới Bước 3: Bắt đầu quy trình thiết lập tài khoản mới. Cách này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào email trong tài khoản của mình, nhưng bạn sẽ không thể vào lịch, liên hệ hoặc nhiệm vụ của mình.

Để bắt đầu quy trình thiết lập tài khoản mới, hãy thêm một hồ sơ nếu bạn đã có tài khoản email trong Outlook 2007 hoặc tiếp tục mà không cần thêm hồ sơ mới nếu bạn không có.

Thêm hồ sơ mới

 1. Mở Panel Điều khiển.

 2. Chọn Thư. Hộp thoại Thiết lập Thư - Outlook xuất hiện.

 3. Trong phần Hồ sơ, chọn Hiện Hồ sơ. Hộp thoại Thư xuất hiện.

 4. Bên dưới Khi khởi động Microsoft Outlook hãy dùng hồ sơ này, chọn Hỏi chọn dùng hồ sơ.

 5. Chọn Thêm, rồi xác định tên cho hồ sơ mới.

 6. Chọn OK. Hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới - Thiết lập Tài khoản Tự động xuất hiện.

 7. Đi tới Bước 3: Hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản mới. (Không thực hiện quy trình tiếp theo - Tiếp tục mà không thêm hồ sơ mới.)

Tiếp tục mà không thêm hồ sơ mới

 1. Trong Outlook 2007, trên menu Công cụ, chọn Thiết đặt Tài khoản.

 2. Trong hộp thoại Thiết đặt Tài khoản - Tài khoản Email, trên tab Email, chọn Mới.

  Ảnh chụp màn hình của tab Email trong hộp thoại Thiết đặt Tài khoản.
 3. Trong hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới, hãy chọn Microsoft Exchange, POP3, IMAP hoặc HTTP, rồi chọn Tiếp.

  Hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới - Thiết lập Tài khoản Tự động xuất hiện.

 4. Đi tới Bước 3: Hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản mới.

Để hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản mới, hãy thực hiện một trong hai quy trình sau đây trong mục này, tùy thuộc vào việc bạn đang dùng phiên bản Outlook 2007 được hỗ trợ hay không được hỗ trợ.

Thêm tài khoản mới vào phiên bản Outlook 2007 được hỗ trợ của bạn

 1. Trong hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới - Thiết lập Tài khoản Tự động, trong hộp Tên của Bạn, nhập tên của bạn, tên thân thiện hoặc biệt danh. Đây là tên người gửi mà người nhận thông điệp email của bạn sẽ nhìn thấy.

 2. Trong hộp văn bản Địa chỉ Email, nhập địa chỉ email của tài khoản email mà bạn muốn thêm vào Outlook 2007.

 3. Trong hộp văn bản Mật khẩu, nhập mật khẩu cho tài khoản mà bạn muốn thêm vào Outlook 2007.

 4. Trong hộp văn bản Nhập lại Mật khẩu, hãy nhập lại mật khẩu.

 5. Chọn Tiếp.

  Outlook 2007 thêm rồi kết nối với tài khoản email mới.

  Quan trọng: Hoàn thành! Bạn đã hoàn thành tất cả các quy trình cần thiết để đặt cấu hình Outlook 2007 để truy nhập vào tài khoản email cá nhân Microsoft của bạn. Không thực hiện quy trình tiếp theo - Thêm tài khoản mới vào phiên bản Outlook 2007 không được hỗ trợ của bạn.

Thêm tài khoản mới vào phiên bản Outlook 2007 không được hỗ trợ của bạn

 1. Trong hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới - Thiết lập Tài khoản Tự động, chọn Cấu hình thủ công thiết đặt máy chủ hoặc các loại máy chủ bổ sung, rồi chọn Tiếp.

 2. Trong hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới - Chọn Dịch vụ Email, chọn Email Internet, rồi chọn Tiếp.

 3. Trong hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới - Thiết đặt Email Internet, hãy làm như sau:

  • Trong phần Thông tin Người dùng, nhập tên của bạn và địa chỉ email của tài khoản email mà bạn đang thêm vào Outlook 2007.

  • Trong phần Thông tin Máy chủ, hãy làm như sau:

  • Trong phần Thông tin Đăng nhập, hãy làm như sau:

   • Trong hộp văn bản Tên Người dùng, nhập địa chỉ email của tài khoản email mà bạn muốn thêm vào Outlook 2007.

   • Trong hộp văn bản Mật khẩu, nhập mật khẩu cho tài khoản mà bạn muốn thêm vào Outlook 2007.

  • Gần góc dưới bên phải của hộp thoại, chọn Thiết đặt Khác.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt E-mail Internet, trong tab Máy chủ Thư đi, hãy chọn Máy chủ thư đi (SMTP) của tôi cần xác thực, rồi chọn Dùng cùng thiết đặt như máy chủ thư đến của tôi.

 5. Trong hộp thoại Thiết đặt Email Internet, hãy chọn tab Nâng cao.

  Ảnh chụp màn hình của tab Nâng cao trong hộp thoại Thiết đặt Email Internet.
 6. Trên tab Nâng cao, hãy thực hiện như sau:

  • Đối với Máy chủ thư đến (IMAP), trong hộp văn bản, hãy nhập số cổng được nêu trong Thiết đặt IMAP4 dành cho tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn, mà có thể là 993, rồi chọn Máy chủ này yêu cầu kết nối được mã hóa (SSL).

  • Đối với Máy chủ thư đi (SMTP), hãy nhập số 25 vào hộp văn bản cho cổng, và đối với Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây, hãy chọn TLS.

   Mẹo: 

   • Trước khi bạn nhập 25 vào hộp văn bản cho Máy chủ thư đi (SMTP), bạn nên kiểm tra phần mềm tường lửa của mình xem liệu cổng 25 có sẵn dùng hay không. Nếu bạn kiểm tra và cổng 25 không sẵn dùng, hãy nhập 587 vào hộp văn bản cho Máy chủ thư đi (SMTP).

   • Nếu số cổng mà bạn nhập vào trong trường hợp này không sẵn dùng, bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi Outlook 2007 cố gắng kết nối với tài khoản email của bạn. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi về điều này, hãy trở lại tab Nâng cao trong hộp thoại Thiết đặt Email Internet và nhập số cổng khác (25 hoặc 587).

 7. Chọn OK để đóng hộp thoại Thiết đặt Email Internet.

 8. Trong hộp thoại Trong mục Thêm Tài khoản Email Mới - Thiết đặt Email Internet , chọn Tiếp theo.

  Outlook 2007 thêm rồi kết nối với tài khoản email mới.

  Quan trọng: Xong rồi! Bạn đã cấu hình Outlook 2007 để truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn.

 1. Trên tab Tệp, bấm Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản email mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Loại bỏ.

 3. Để xác nhận việc loại bỏ tài khoản, hãy bấm .

Bạn cũng có thể gỡ cài đặt Outlook Connector trong Panel Điều khiển. Để biết thêm thông tin về cách loại bỏ chương trình, hãy xem Trợ giúp và Hỗ trợ của Windows.

Nếu bạn thay đổi mật khẩu cho tài khoản Outlook.com của mình, bạn cũng phải cập nhật thông tin trong Outlook. Sau khi bạn thay đổi mật khẩu trên trang web Outlook.com, hãy cập nhật mật khẩu được lưu trong Outlook.

 1. Trên tab Tệp. bấm vào Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

  Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 2. Trên tab Email, bấm vào tài khoản Outlook.com, rồi bấm vào Thay đổi.

 3. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu mới của bạn.

 4. Bấm vào OK, rồi trong hộp thoại Thiết đặt Tài khoản, bấm vào Đóng.

Với tài khoản được định cấu hình dưới dạng tài khoản Exchange của bạn, bạn có thể xem Outlook.com lịch của mình trong Outlook. Điều này bao gồm cả lịch của những người khác đã được chia sẻ với bạn. Qua việc quản lý lịch của bạn trong Outlook, bạn có thể tận dụng các tính năng quản lý thời gian mà Outlook cung cấp như xem nhiều lịch cùng một lúc. Với một tài khoản Outlook 2010 hoặc Outlook 2007 và Outlook Connector, bạn cũng có thể:

 • Xem các tác vụ và thư được gắn cờ bên dưới cuộc hẹn của bạn vào ngày chúng đến hạn

 • Phân loại cuộc hẹn của bạn bằng các thể loại màu tùy chỉnh

 • Chồng lấp nhiều lịch

Ngoài ra, mọi thay đổi mà bạn thực hiện với lịch Outlook.com của mình trong Outlook đều được tự động đồng bộ hóa với phiên bản Web trong tài khoản Outlook.com của bạn.

Thêm thông tin

Thêm tài khoản email vào Outlook 2016 for Mac

Thêm tài khoản Outlook.com của bạn vào Outlook cho Mac 2011

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×