Thiết lập và tùy chỉnh

Thêm tài khoản Outlook.com hoặc Microsoft 365

Thêm tài khoản Outlook.com hoặc Microsoft 365
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Khi bạn khởi động Microsoft Outlook lần đầu, bạn sẽ cần phải thêm tài khoản. Làm theo các bước để thêm một tài khoản email Outlook.com hoặc Microsoft 365. Sau khi bạn đã hoàn tất, bạn có thể thêm nhiều tài khoản hơn.

  1. Mở Outlook.

  2. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi chọn kết nối.

  3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.

Nếu bạn muốn thêm một tài khoản bổ sung, hãy chọn tệp > Thêm tài khoản và lặp lại các bước.

Lưu ý: Một số nhà cung cấp email, chẳng hạn như Gmail, Yahoo và iCloud, yêu cầu bạn bật xác thực hai yếu tố và thiết lập mật khẩu ứng dụng. Hãy xem Thêm tài khoản email vào Outlook để biết thêm thông tin.

Bạn muốn xem thêm?

Thiết lập email Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×