Bỏ qua để tới nội dung chính

Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản

Bạn có thể thay đổi diện mạo của hình dạng hoặc hộp văn bản bằng cách thay đổi màu tô hoặc bằng cách thêm hiệu ứng vào đó, chẳng hạn như bóng đổ, dấu chấm, phản chiếu, cạnh mềm, góc vát và ba chiều (3-D) phép quay.

Tô là màu, mẫu, họa tiết, hình ảnh hoặc chuyển màu được áp dụng cho nội dung của hình dạng. Chuyển màu là sự tiến triển dần dần của màu sắc và hình dạng, thường là từ màu này sang màu khác hay từ hình dạng này sang hình dạng khác có cùng màu.

Đồ họa SmartArt với tô đặc và tô chuyển màu

Thay đổi màu tô của hình dạng chỉ ảnh hưởng đến bên trong hoặc mặt trước của hình dạng. Nếu bạn thêm hiệu ứng cho hình dạng, ví dụ như bóng đổ và muốn áp dụng màu khác cho hiệu ứng đó, bạn phải đổi riêng màu của bóng so với màu tô.

Hiệu ứng 3-D tăng thêm độ sâu cho hình dạng. Bạn có thể thêm tập hợp hiệu ứng 3-D cài sẵn cho hình dạng của bạn hoặc thêm hiệu ứng riêng lẻ. Bạn có thể thêm tổ hợp các hiệu ứng cá nhân vào hình dạng của mình trong các chương trình này: Excel, Outlook, Word và PowerPoint.

Thêm tô hoặc hiệu ứng

Để thêm màu tô hoặc hiệu ứng, hãy bấm vào hình dạng của bạn, bấm định dạng, bấm vào mũi tên bên cạnh tô hình dạng hoặc hiệu ứng hình dạng, rồi chọn một màu, chuyển màu, họa tiết hoặc hiệu ứng.

 1. Bấm hình dạng bạn muốn tô. Để thêm cùng một kiểu tô cho nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm mũi tên kế bên Tô Hình dạng.

  Menu tùy chọn Màu Tô Hình dạng

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm hay thay đổi màu tô, hãy bấm màu bạn muốn.

  • Để không chọn màu, bấm Không Tô.

  • Để dùng màu không phải là một trong các màu chủ đề, bạn bấm Màu Tô Khác rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để điều chỉnh độ trong của hình dạng, hãy bấm Màu Tô Khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Để thêm hay thay đổi Chuyển màu tô, chỉ đến Chuyển màu rồi bấm biến thể chuyển màu bạn muốn. Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn. Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm tô hoặc hiệu ứng, hãy chọn một mục từ danh sách thả xuống:

 1. Bấm chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm tô mẫu và chọn Định dạng Hình dạng.

 2. Trong ngăn định dạng hình dạng, hãy bấm , rồi bấm tô mẫu.

  Chọn điền mẫu trong ngăn định dạng hình

 3. Chọn một mẫu và nếu bạn thích, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh foregroundbackground , rồi chọn một tổ hợp màu.

Đầu trang

Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng vào các hộp văn bản và hình dạng, chẳng hạn như các cạnh hoặc phản chiếu.

 1. Bấm hình dạng bạn muốn thêm hiệu ứng. Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm Hiệu ứng Hình dạng và chọn tùy chọn từ danh sách.

  Menu Hiệu ứng Hình dạng

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh phản chiếu, bấm Tùy chọn Phản chiếu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh sáng, hãy bấm tùy chọn sáng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm kích thước và màu của cạnh mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh cạnh mềm, bấm Tùy chọn Cạnh Mềm rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

   • Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, ví dụ như góc xiên cho hình dạng rồi thêm cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi trực quan nào đối với hình dạng vì hiệu ứng 3-D có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D thì sẽ có thể thấy hiệu ứng cạnh mềm.

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ tô màu. Để xóa cùng một tô màu khỏi nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô hình dạng, rồi bấm vào không tô.

  Chọn không tô

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ hiệu ứng. Để xóa cùng một hiệu ứng khỏi nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm vào hiệu ứng hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau.

  Menu Hiệu ứng Hình dạng

  • Để xóa tập hợp hiệu ứng cài sẵn khỏi hình dạng, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm Không Cài sẵn.

   Lưu ý: Khi bấm Không Cài sẵn, bạn không loại bỏ bất kỳ hiệu ứng đổ bóng nào đã áp dụng cho hình dạng của bạn. Để loại bỏ bóng đổ trên hình dạng, hãy làm theo bước dưới đây.

  • Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

  • Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm Không Vầng sáng.

  • Để xóa cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm Không Cạnh Mềm.

  • Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D, chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm Không Xoay.

Lưu ý: Nếu bạn đã thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước hai ở trên để xóa bỏ tất cả các hiệu ứng.

Đầu trang

Xem thêm

Thêm hoặc thay đổi tô hình dạng

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm điền vào.

  Để thêm cùng một tô vào nhiều hình dạng, hãy bấm vào hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Định dạng bên dưới Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không nhìn thấy các tab công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hình dạng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, hãy bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, bấm không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Mẹo: Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt của hình dạng bằng cách bấm vào thêm màu tô. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Để thêm hay thay đổi Chuyển màu tô, chỉ đến Chuyển màu rồi bấm biến thể chuyển màu bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm tô hoặc hiệu ứng, hãy chọn một mục từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm tô mẫu và chọn Định dạng Hình dạng.

 2. Trong hộp thoại định dạng hình dạng, hãy bấm vào tab .

 3. Trong ngăn điền , chọn tô mẫu , rồi chọn một mẫu, màu foreground và màu nền cho mẫu tô mẫu của bạn.

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn thêm hiệu ứng.

  Để thêm hiệu ứng giống nhau cho nhiều hình dạng, hãy bấm vào hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm hiệu ứng hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Định dạng bên dưới Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không nhìn thấy các tab công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hình dạng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh phản chiếu, bấm Tùy chọn Phản chiếu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh sáng, hãy bấm tùy chọn sáng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm kích thước và màu của cạnh mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh cạnh mềm, bấm Tùy chọn Cạnh Mềm rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

   • Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, ví dụ như góc xiên cho hình dạng rồi thêm cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi trực quan nào đối với hình dạng vì hiệu ứng 3-D có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D thì sẽ có thể thấy hiệu ứng cạnh mềm.

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ tô màu.

  Để xóa cùng một màu tô từ nhiều hình dạng, hãy bấm vào hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô hình dạng, rồi bấm vào không tô.

  Nhóm Kiểu Hình

  Nếu bạn không nhìn thấy các tab công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hình dạng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ hiệu ứng.

  Để xóa hiệu ứng tương tự từ nhiều hình dạng, hãy bấm vào hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm hiệu ứng hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nhóm Kiểu Hình

  Nếu bạn không nhìn thấy các tab công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hình dạng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  • Để xóa tập hợp hiệu ứng cài sẵn khỏi hình dạng, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm Không Cài sẵn.

   Lưu ý: Khi bấm Không Cài sẵn, bạn không loại bỏ bất kỳ hiệu ứng đổ bóng nào đã áp dụng cho hình dạng của bạn. Để loại bỏ bóng đổ trên hình dạng, hãy làm theo bước dưới đây.

  • Để xóa một cái bóng từ hình dạng, hãy trỏ đến đổ bóng, rồi bấm không đổ bóng.

  • Để xóa một phản chiếu từ hình dạng, hãy trỏ đến phản chiếu, rồi bấm không phản chiếu.

  • Để xóa một sáng từ hình dạng, hãy trỏ đến sáng, rồi bấm không sáng.

  • Để xóa các cạnh mềm từ hình dạng, hãy trỏ đến cạnh mềm, rồi bấm không có cạnh mềm.

  • Để xóa một cạnh từ hình dạng, hãy trỏ tới góc xiên, rồi bấm vào không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D từ hình dạng, hãy trỏ đến xoay 3-d, rồi bấm không xoay.

Lưu ý: Nếu bạn đã thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước hai ở trên để xóa bỏ tất cả các hiệu ứng.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi tô

Chọn một ứng dụng Microsoft Office từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm điền vào.

  Để thêm cùng một tô vào nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm tô hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, hãy bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, bấm không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt của tô bằng cách bấm vào thêm màu tô. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hoặc thay đổi ảnh điền, bấm ảnh, định vị và bấm vào ảnh mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm chèn.

  • Để thêm hoặc thay đổi chuyển màuđiền, hãy trỏ đến chuyểnmàu, rồi bấm vào biến thể chuyển màu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Tô mẫu không sẵn dùng trong Excel 2007, Tuy nhiên bạn có thể sử dụng phần bổ trợ này để đạt được hiệu ứng tương tự. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm mẫu tô vào biểu đồ hoặc hình trong Excel 2007.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm điền vào.

  Để thêm cùng một tô vào nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ hoặc công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong kiểu hình dạng hoặc nhóm kiểu hộp văn bản , hãy bấm tô hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, hãy bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, bấm không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt bằng cách bấm vào thêm màu tô. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Để thêm hoặc thay đổi chuyển màuđiền, hãy trỏ đến chuyểnmàu, rồi bấm vào biến thể chuyển màu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hoặc thay đổi một mẫu, hãy bấm vào mẫu, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm điền vào.

  Để thêm cùng một tô vào nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm tô hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, hãy bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, bấm không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt của tô bằng cách bấm vào thêm màu tô. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hoặc thay đổi ảnh điền, bấm ảnh, định vị và bấm vào ảnh mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm chèn.

  • Để thêm hoặc thay đổi chuyển màuđiền, hãy trỏ đến chuyểnmàu, rồi bấm vào biến thể chuyển màu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Tô mẫu không sẵn dùng trong PowerPoint. Tuy nhiên, bạn có thể thêm điền vào hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem không có mẫu tô nào khác trong PowerPoint 2007.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm điền vào.

  Để thêm cùng một tô vào nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ hoặc công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong kiểu hình dạng hoặc nhóm kiểu hộp văn bản , hãy bấm tô hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, hãy bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, bấm không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt bằng cách bấm vào thêm màu tô. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Để thêm hoặc thay đổi chuyển màuđiền, hãy trỏ đến chuyểnmàu, rồi bấm vào biến thể chuyển màu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hoặc thay đổi một mẫu, hãy bấm vào mẫu, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng

Chọn một ứng dụng Microsoft Office từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

  Để thêm hiệu ứng giống nhau cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm hiệu ứng hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, hãy trỏ vào Phản chiếu, rồi bấm vào biến thể phản chiếu bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, hãy bấm vào Xem thêm Màu Vầng sáng, rồi chọn màu bạn muốn. Để đổi sang màu không có trong màu chủ đề, hãy bấm Xem thêm Màu, rồi bấm vào màu mà bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ vào Cạnh Mềm, rồi bấm vào kích thước của cạnh mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, hãy trỏ vào Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

   • Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, chẳng hạn như góc xiên hoặc xoay 3-D, sau đó thêm một cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào đối với hình dạng hoặc hộp văn bản vì hiệu ứng 3-D sẽ được ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa hiệu ứng 3-D, hiệu ứng cạnh mềm sẽ được hiển thị.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

  Để thêm hiệu ứng giống nhau cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ hoặc công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong kiểu hình dạng hoặc nhóm kiểu hộp văn bản , hãy bấm tô hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Để thêm hoặc thay đổi bóng đổ, trong nhóm hiệu ứng đổ bóng , bấm vào hiệu ứng đổ bóng, rồi chọn bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu đổ bóng, hãy trỏ đến màu đổ bóng, rồi bấm vào màu bạn muốn.

   Để thay đổi thành một màu không có trong màu chủ đề, bấm vào thêm màu bóng, rồi bấm vào màu mà bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc kết hợp màu của riêng bạn trên tab tùy chỉnh . Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Để thêm hoặc thay đổi hiệu ứng 3-D, trong nhóm hiệu ứng 3-d , bấm hiệu ứng 3-d, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

  Để thêm hiệu ứng giống nhau cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm hiệu ứng hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, hãy trỏ vào Phản chiếu, rồi bấm vào biến thể phản chiếu bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, hãy bấm vào Xem thêm Màu Vầng sáng, rồi chọn màu bạn muốn. Để đổi sang màu không có trong màu chủ đề, hãy bấm Xem thêm Màu, rồi bấm vào màu mà bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ vào Cạnh Mềm, rồi bấm vào kích thước của cạnh mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, hãy trỏ vào Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

   • Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, chẳng hạn như góc xiên hoặc xoay 3-D, sau đó thêm một cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào đối với hình dạng hoặc hộp văn bản vì hiệu ứng 3-D sẽ được ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa hiệu ứng 3-D, hiệu ứng cạnh mềm sẽ được hiển thị.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

  Để thêm hiệu ứng giống nhau cho nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ hoặc công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong kiểu hình dạng hoặc nhóm kiểu hộp văn bản , hãy bấm tô hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Để thêm hoặc thay đổi bóng đổ, trong nhóm hiệu ứng đổ bóng , bấm vào hiệu ứng đổ bóng, rồi chọn bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu đổ bóng, hãy trỏ đến màu đổ bóng, rồi bấm vào màu bạn muốn.

   Để thay đổi thành một màu không có trong màu chủ đề, bấm vào thêm màu bóng, rồi bấm vào màu mà bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc kết hợp màu của riêng bạn trên tab tùy chỉnh . Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Để thêm hoặc thay đổi hiệu ứng 3-D, trong nhóm hiệu ứng 3-d , bấm hiệu ứng 3-d, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Xóa tô

Chọn một ứng dụng Microsoft Office từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa từ.

  Để xóa cùng một màu tô từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm tô hình dạng, rồi bấm vào không tô.

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa từ.

  Để xóa cùng một màu tô từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ hoặc công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong kiểu hình dạng hoặc nhóm kiểu hộp văn bản , hãy bấm tô hình dạng, rồi bấm vào không tô.

  Nhóm Kiểu Hộp Văn bản

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa từ.

  Để xóa cùng một màu tô từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm tô hình dạng, rồi bấm vào không tô.

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa từ.

  Để xóa cùng một màu tô từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ hoặc công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong kiểu hình dạng hoặc nhóm kiểu hộp văn bản , hãy bấm tô hình dạng, rồi bấm vào không tô.

  Nhóm Kiểu Hộp Văn bản

Đầu trang

Xóa hiệu ứng

Chọn một ứng dụng Microsoft Office từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn xóa hiệu ứng.

  Để xóa hiệu ứng tương tự từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm hiệu ứng hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

  • Để xóa bỏ kết hợp các hiệu ứng tích hợp sẵn, hãy trỏ tới cài sẵn, rồi bấm không có cài đặt trước.

  • Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

  • Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm Không Vầng sáng.

  • Để xóa cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm Không Cạnh Mềm.

  • Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D, chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm Không Xoay.

Để xóa nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước ở trên.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn xóa hiệu ứng.

  Để xóa hiệu ứng tương tự từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ hoặc công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Công cụ Hộp Văn bản, tab Định dạng, các nút Hiệu ứng

  • Để xóa bóng, trong nhóm hiệu ứng đổ bóng , hãy bấm vào hiệu ứng đổ bóng, rồi bấm vào không có hiệu ứng đổ bóng.

  • Để xóa hiệu ứng 3-D, trong nhóm hiệu ứng 3-d , bấm hiệu ứng 3-d, rồi bấm vào không có hiệu lực 3-d.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy công cụ vẽ, công cụ hộp văn bảnhoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn xóa hiệu ứng.

  Để xóa hiệu ứng tương tự từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm hiệu ứng hình dạng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

  • Để xóa bỏ kết hợp các hiệu ứng tích hợp sẵn, hãy trỏ tới cài sẵn, rồi bấm không có cài đặt trước.

  • Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

  • Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm Không Vầng sáng.

  • Để xóa cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm Không Cạnh Mềm.

  • Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D, chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm Không Xoay.

Để xóa nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước ở trên.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn xóa hiệu ứng.

  Để xóa hiệu ứng tương tự từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, hãy bấm vào phần đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới công cụ vẽ hoặc công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Công cụ Hộp Văn bản, tab Định dạng, các nút Hiệu ứng

  • Để xóa bóng, trong nhóm hiệu ứng đổ bóng , hãy bấm vào hiệu ứng đổ bóng, rồi bấm vào không có hiệu ứng đổ bóng.

  • Để xóa hiệu ứng 3-D, trong nhóm hiệu ứng 3-d , bấm hiệu ứng 3-d, rồi bấm vào không có hiệu lực 3-d.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy công cụ vẽ, công cụ hộp văn bảnhoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×