Hoạt hình, video & âm thanh

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Chuyển tiếp trang chiếu là hiệu ứng trực quan diễn ra khi bạn chuyển từ một trang chiếu sang trang chiếu tiếp theo trong bản trình bày. Bạn có thể kiểm soát tốc độ, thêm âm thanh và tùy chỉnh giao diện hiệu ứng chuyển tiếp.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

49 giây

Mẹo: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with transitions!

 • Bạn đang sử dụng phiên bản nào?
 • Các phiên bản mới hơn
 • Office 2010
 • Office 2007

Thêm chuyển tiếp trang chiếu nhằm giúp bản trình bày trở nên sống động

 1. Chọn trang chiếu bạn muốn thêm chuyển tiếp.

 2. Chọn tab Chuyển tiếp, rồi chọn một chuyển tiếp. Chọn chuyển tiếp để xem bản xem trước.

 3. Chọn Tùy chọn hiệu ứng để chọn hướng và tính chất chuyển tiếp.

 4. Chọn Xem trước để xem chuyển tiếp sẽ trông ra sao.

Để loại bỏ chuyển tiếp, chọn Chuyển tiếp > Không có.

Xem thêm

Định giờ và tốc độ chuyển tiếp

Video: Thêm hiệu ứng âm thanh cho chuyển tiếp

Sử dụng chuyển tiếp biến đổi trong PowerPoint (trong Microsoft 365 hoặc PowerPoint 2019)

Thêm hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu

 1. Ở bên trái cửa sổ trang chiếu, trong ngăn có chứa tab Dàn bài và tab Trang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu.

 2. Chọn hình thu nhỏ trang chiếu bất kỳ của các trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu.

 3. Trên tab Chuyển tiếp, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào một hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu.

  Để xem thêm hiệu ứng trang chiếu, bấm vào nút Xem thêm Nút xem thêm .

 4. Để đặt thời lượng chuyển tiếp trang chiếu giữa trang chiếu trước đó và trang chiếu hiện tại, trên tab Chuyển tiếp, trong nhóm Định giờ, nhập hoặc chọn tốc độ bạn muốn vào hộp Thời lượng.

  Cách chỉ định thời lượng trước khi trang chiếu hiện tại chuyển sang trang chiếu tiếp theo:

  • Để chuyển sang trang chiếu tiếp theo khi bạn bấm chuột, trong nhóm Định giờ, chọn hộp kiểm Khi bấm chuột.

  • Để chuyển sang trang chiếu tiếp theo sau một khoảng thời gian được chỉ định, trong nhóm Định giờ, nhập số giây bạn muốn vào hộp Sau.

 5. Tùy chọn:

  • Để áp dụng cùng một chuyển tiếp cho toàn bộ bản trình bày, trong nhóm Định giờ, bấm vào Áp dụng cho tất cả.

  • Để áp dụng các thuộc tính chuyển tiếp có thể tùy chỉnh sẵn có với hầu hết (nhưng không phải tất cả) các chuyển tiếp, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Tùy chọn hiệu ứng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

 1. Ở bên trái cửa sổ trang chiếu, trong ngăn có chứa tab Dàn bài và tab Trang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu.

 2. Chọn hình thu nhỏ bất kỳ trong số các hình thu nhỏ trang chiếu mà bạn muốn thêm âm thanh chuyến tiếp.

 3. Trên tab Chuyển tiếp, trong nhóm Định giờ, bấm vào mũi tên cạnh Âm thanh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm âm thanh từ danh sách, hãy chọn âm thanh bạn muốn.

  • Để thêm âm thanh không có trong danh sách, chọn Âm thanh khác, định vị tệp âm thanh bạn muốn thêm, rồi bấm vào Mở.

 4. Tùy chọn: Để thêm cùng một âm thanh chuyển tiếp cho toàn bộ trang chiếu trong bản trình bày, ở nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái cửa sổ trang chiếu, trong ngăn có chứa tab Dàn bài và tab Trang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu.

 2. Chọn hình thu nhỏ của trang chiếu mà bạn muốn loại bỏ chuyến tiếp trong số các hình thu nhỏ trang chiếu.

 3. Trên tab Chuyển tiếp, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Không có.

 4. Tùy chọn: Để loại bỏ các chuyển tiếp khỏi toàn bộ bản trình bày, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Áp dụng cho tất cả.

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách thêm chuyển tiếp cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng, xem mục Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng.

Thêm hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu

 1. Ở bên trái cửa sổ trang chiếu, trong ngăn có chứa tab Dàn bài và tab Trang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu.

 2. Chọn hình thu nhỏ trang chiếu bất kỳ của các trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu.

 3. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu.

  Để xem thêm hiệu ứng trang chiếu, bấm vào nút Xem thêm Nút xem thêm .

 4. Để đặt tốc độ chuyển tiếp trang chiếu giữa các trang chiếu, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào mũi tên cạnh Tốc độ chuyển tiếp, rồi chọn tốc độ bạn muốn.

  Cách chỉ định thời lượng trước khi trang chiếu hiện tại chuyển sang trang chiếu tiếp theo:

  • Để chuyển sang trang chiếu tiếp theo khi bạn bấm chuột, trên tab Hoạt hình, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, chọn hộp kiểm Khi bấm chuột.

  • Để chuyển sang trang chiếu tiếp theo sau một khoảng thời gian được chỉ định, trên tab Hoạt hình, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, nhập số giây bạn muốn vào hộp Tự động sau.

 5. Tùy chọn: Để áp dụng cùng một chuyển tiếp cho toàn bộ bản trình bày, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái cửa sổ trang chiếu, trong ngăn có chứa tab Dàn bài và tab Trang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu.

 2. Chọn hình thu nhỏ bất kỳ trong số các hình thu nhỏ trang chiếu mà bạn muốn thêm âm thanh chuyến tiếp.

 3. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào mũi tên cạnh Âm thanh chuyển tiếp, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm âm thanh từ danh sách, hãy chọn âm thanh bạn muốn.

  • Để thêm âm thanh không có trong danh sách, chọn Âm thanh khác, định vị tệp âm thanh bạn muốn thêm, rồi bấm vào OK.

 4. Tùy chọn: Để thêm cùng một âm thanh chuyển tiếp cho toàn bộ trang chiếu trong bản trình bày, ở nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái cửa sổ trang chiếu, trong ngăn có chứa tab Dàn bài và tab Trang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu.

 2. Chọn hình thu nhỏ của trang chiếu mà bạn muốn loại bỏ chuyến tiếp trong số các hình thu nhỏ trang chiếu.

 3. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Không có chuyển tiếp.

 4. Tùy chọn: Để loại bỏ các chuyển tiếp khỏi toàn bộ bản trình bày, trong nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Áp dụng cho tất cả.

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách thêm chuyển tiếp cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng, xem mục Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng.

 • Bạn đang sử dụng phiên bản nào?
 • Các phiên bản mới hơn
 • Office 2011

Thêm chuyển tiếp vào trang chiếu

 1. Trong ngăn Hình thu nhỏ, bấm vào trang chiếu bạn muốn áp dụng chuyển tiếp. Cài đặt chuyển tiếp sẽ xác định cách một trang chiếu xuất hiện, cũng như cách biến mất của trang chiếu trước đó. Trong ví dụ bên dưới, việc áp dụng chuyển tiếp Mờ dần cho trang chiếu 3 nghĩa là trang chiếu 2 sẽ mờ dần và trang chiếu 3 sẽ rõ dần.

  Trong ngăn Hình thu nhỏ, chọn trang chiếu bạn muốn thêm chuyển tiếp
 2. Trên tab Chuyển tiếp, tìm hiệu ứng bạn muốn trong bộ sưu tập Chuyển tiếp. Bấm vào mũi tên xuống để xem toàn bộ bộ sưu tập. Bấm vào hiệu ứng bạn muốn dùng cho trang chiếu đó để xem trước.

 3. Bấm vào Chuyển tiếp > Tùy chọn hiệu ứng để thay đổi cách chuyển tiếp diễn ra – ví dụ: trang chiếu đi vào theo hướng nào.

 4. Nhập thời gian vào Thời lượng để đặt độ nhanh của chuyển tiếp. Số càng lớn thì chuyển tiếp diễn ra càng chậm.

 5. Bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp hiển thị ra sao với tất cả những cài đặt này.

  Nút Xem trước trên tab Chuyển tiếp

  Mẹo: Nếu bạn muốn mọi trang chiếu trong bản trình bày chuyển tiếp theo cùng một cách, hãy bấm vào Áp dụng cho tất cả trong dải băng.
  Nút Áp dụng cho tất cả trên tab Chuyển tiếp

Loại bỏ chuyển tiếp

 • Bấm vào trang chiếu chứa chuyển tiếp bạn muốn loại bỏ. Sau đó, trên tab Chuyển tiếp, trong bộ sưu tập Chuyển tiếp, bấm vào Không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp được tô sáng

Hãy nhớ rằng chuyển tiếp sẽ xác định cách trang chiếu xuất hiện, cũng như cách trang chiếu trước đó biến mất. Bởi vậy, nếu (giả dụ) bạn không muốn trang chiếu 2 có hiệu ứng biến mất thì bạn phải loại bỏ chuyển tiếp khỏi trang chiếu 3.

Mẹo: Bạn có thể biết trang chiếu nào được áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp bằng cách tìm biểu tượng chuyển tiếp trong ngăn Hình thu nhỏ.
Một biểu tượng sao băng biểu thị một trang chiếu đã được áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp

Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản và đối tượng trong PowerPoint for Mac

Ghi trình chiếu của bạn

Các chuyển tiếp sẽ mang lại một cách thức di chuyển linh động từ trang chiếu này sang trang chiếu khác trong trình chiếu. Bạn có thể thêm chuyển tiếp cho duy nhất một trang chiếu, các chuyển tiếp khác nhau cho các trang chiếu khác nhau hay cùng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu.

Thêm chuyển tiếp vào trang chiếu

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu bạn muốn áp dụng chuyển tiếp. Cách thực hiện:

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu , rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab có tên Trang chiếuTab có tên Dàn bài  hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  Tab Trang chiếuDàn bài  Tab Dàn bài .

 2. Trên tab Chuyển tiếp, dưới Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào chuyển tiếp bạn muốn áp dụng.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này

  Để xem thêm các chuyển tiếp khác, hãy trỏ vào một chuyển tiếp, rồi bấm vào Mũi tên xuống Xem thêm .

  Để thay đổi sang một biến đổi khác cho chuyển tiếp, chẳng hạn như hướng mà chuyển tiếp đó di chuyển trên màn hình, bấm vào Tùy chọn hiệu ứng, rồi chọn biến đổi bạn muốn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi các tùy chọn khác, như thời lượng, âm thanh hoặc cách chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

  Kéo mục

Áp dụng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu

 1. Trên tab Chuyển tiếp, dưới Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào chuyển tiếp bạn muốn—chẳng hạn như Mờ dần.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này

  Để xem thêm các chuyển tiếp khác, hãy trỏ vào một chuyển tiếp, rồi bấm vào Mũi tên xuống Xem thêm .

 2. Để thay đổi chuyển tiếp, chẳng hạn như hướng mà chuyển tiếp đó di chuyển trên màn hình, bấm vào Tùy chọn hiệu ứng, rồi chọn biến đổi bạn muốn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi các tùy chọn khác, như thời lượng, âm thanh hoặc cách chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

  Kéo mục

 3. Trong mục Áp dụng cho, bấm vào Tất cả trang chiếu.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Áp dụng cho

Thay đổi thời lượng cho chuyển tiếp

 1. Trên ngăn dẫn hướng, chọn (các) trang chiếu có chứa chuyển tiếp bạn muốn thay đổi. Cách thực hiện:

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu , rồi bấm vào trang chiếu. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ LỆNH  khi bạn bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn đã sắp xếp trang chiếu của mình thành các mục, hãy chọn nguyên một nhóm trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề mục. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab Trang chiếu hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu Tab Dàn bài   và Dàn bài .

 2. Trên tab Chuyển tiếp, dưới Chuyển tiếp sang trang chiếu này, trong hộp Thời lượng, nhập số giây hoặc phút bạn muốn chuyển tiếp diễn ra.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này

Thêm âm thanh

 1. Trên ngăn dẫn hướng, chọn (các) trang chiếu có chứa chuyển tiếp bạn muốn thay đổi. Cách thực hiện:

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu , rồi bấm vào trang chiếu. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ LỆNH  khi bạn bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn đã sắp xếp trang chiếu của mình thành các mục, hãy chọn nguyên một nhóm trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề mục. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab Trang chiếu hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu Tab Dàn bài   và Dàn bài .

 2. Trên tab Chuyển tiếp, dưới Chuyển tiếp sang trang chiếu này, trên menu bật lên Âm thanh, bấm vào một hiệu ứng âm thanh.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Chuyển tiếp sang trang chiếu này

  Mẹo: Để phát âm thanh riêng của bạn, bấm vào Âm thanh khác trên menu bật lên để định vị tệp âm thanh.

Chọn cách chuyển sang trang chiếu tiếp theo

 1. Trên ngăn dẫn hướng, chọn (các) trang chiếu có chứa chuyển tiếp bạn muốn thay đổi. Cách thực hiện:

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu , rồi bấm vào một trang chiếu. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn giữ LỆNH  khi bạn bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn đã sắp xếp trang chiếu của mình thành các mục, hãy chọn nguyên một nhóm trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề mục. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab Trang chiếu hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu Tab Dàn bài   và Dàn bài .

 2. Trên tab Chuyển tiếp, dưới Chuyển tới trang chiếu tiếp, chọn hộp kiểm Khi bấm chuột hoặc Sau.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Trang chiếu nâng cao

  Nếu bạn chọn hộp kiểm Sau, hãy nhập số giây.

Loại bỏ chuyển tiếp

 1. Trong ngăn dẫn hướng, chọn (các) trang chiếu có chứa chuyển tiếp bạn muốn loại bỏ. Cách thực hiện:

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu , rồi bấm vào trang chiếu. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ LỆNH  khi bạn bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn đã sắp xếp trang chiếu của mình thành các mục, hãy chọn nguyên một nhóm trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề mục. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab Trang chiếu hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu Tab Dàn bài   và Dàn bài .

 2. Trên tab Chuyển tiếp, dưới Chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm vào Không có.

  Không có

Xem thêm

Áp dụng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu

Chuyển tiếp trong các phiên bản PowerPoint cũ hơn

Thêm hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu

 1. Trong ngăn Hình thu nhỏ, chọn trang chiếu bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp. Chuyển tiếp sẽ bắt đầu ở trang chiếu trước và kết thúc trên trang chiếu bạn chọn.

  Hiển thị ngăn Trang chiếu với trang chiếu thứ ba được chọn trong PowerPoint

 2. Trên tab Chuyển tiếp, tìm hiệu ứng bạn muốn trong bộ sưu tập Chuyển tiếp.

 3. Bấm vào Tùy chọn hiệu ứng để chỉ định cách chuyển tiếp diễn ra.

 4. Tùy chọn:

  • Để đặt tốc độ chuyển tiếp, hãy nhập thời gian vào hộp Thời lượng trên dải băng. Đặt số lớn hơn để khiến chuyển tiếp diễn ra chậm hơn. Để biết thêm về việc định giờ chuyển tiếp, xem mục Đặt tốc độ và thời gian chuyển tiếp.

  • Nếu bạn muốn mọi trang chiếu trong bản trình bày chuyển tiếp theo cùng một cách, hãy bấm vào Áp dụng cho tất cả.

 5. Để xem trang chiếu hoạt động, chọn trang chiếu bắt đầu chuyển tiếp, rồi bấm vào biểu tượng Trình chiếu Nút Bắt đầu trình chiếu. ở góc dưới bên phải của cửa sổ trình duyệt.

  Để bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu hiện tại, hãy bấm vào nút Trình chiếu ở góc dưới bên phải trong trình duyệt của bạn.

  (Nút này sẽ bắt đầu trình chiếu ở trang chiếu hiện được chọn, thay vì bắt đầu từ đầu bản trình bày.)

Hãy nhớ rằng chuyển tiếp áp dụng cho việc trang chiếu xuất hiện chứ không phải cách trang chiếu biến mất. Vì thế, nếu chẳng hạn bạn muốn loại bỏ hiệu ứng biến mất cho trang chiếu 2, hãy loại bỏ chuyển tiếp khỏi trang chiếu 3.

 • Bấm vào trang chiếu bạn không muốn áp dụng chuyển tiếp. Sau đó, trên tab Chuyển tiếp, trong bộ sưu tập Chuyển tiếp, bấm vào Không có.

  Tab Chuyển tiếp trên Dải băng trong PowerPoint.

  Trong ví dụ của chúng ta, nếu trang chiếu 3 không có chuyển tiếp thì trang chiếu 3 sẽ xuất hiện ngay lập tức khi trang chiếu 2 biến mất.

  Nếu bạn muốn loại bỏ chuyển tiếp khỏi mọi trang chiếu, hãy bấm vào Áp dụng cho tất cả trên dải băng sau khi bấm vào Không có.

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách thêm hoạt hình cho các thành phần văn bản hay đối tượng trong một trang chiếu, hãy xem mục Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng.

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Trên máy tính bảng chạy Android, nhấn vào tab Chuyển tiếp.

  Tab Chuyển tiếp

  Trên điện thoại chạy Android, nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng bên phải màn hình, nhấn vào Trang đầu, rồi nhấn vào Chuyển tiếp.

 3. Nhấn mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập chứa các hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Tinh tế, Náo động và Linh động.

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn một chuyển tiếp; chẳng hạn như nhấn vào Biến đổi để một trang chiếu dần chuyển thành trang chiếu tiếp theo.

 5. Nhấn vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. (Tùy chọn) Nhấn vào Áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu trang bản trình bày.

Loại bỏ chuyển tiếp

 1. Trên máy tính bảng chạy Android, nhấn vào tab Chuyển tiếp. Trên điện thoại chạy Android, nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa </c0> ở phía trên cùng bên phải màn hình, nhấn vào Trang đầu, rồi nhấn vào Chuyển tiếp.

 2. Bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Nhấn vào Không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Trên iPad, nhấn vào tab Chuyển tiếp.

  Tab Chuyển tiếp

  Trên iPhone, nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Biểu tượng Sửa , nhấn vào Trang đầu, rồi nhấn vào Chuyển tiếp.

 3. Nhấn vào Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập các hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Tinh tế và Náo động.

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn một chuyển tiếp; chẳng hạn như nhấn vào Biến đổi để một trang chiếu dần chuyển thành trang chiếu tiếp theo.

 5. Nhấn vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn hiệu ứng. (Những tùy chọn này sẽ thay đổi tùy theo chuyển tiếp bạn chọn.)

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. (Tùy chọn) Nhấn vào Áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu trang bản trình bày.

Loại bỏ chuyển tiếp

 1. Trên iPad, nhấn vào tab Chuyển tiếp. Trên iPhone, nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa </c0>, nhấn vào Trang đầu, rồi nhấn vào Chuyển tiếp.

 2. Nhấn vào Hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Nhấn vào Không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Nhấn vào tab Chuyển tiếp.

  Tab Chuyển tiếp

  Trên điện thoại chạy Windows, nhấn đúp vào trang chiếu bạn muốn, rồi nhấn vào Xem thêm Xem thêm ở phía cuối bên phải màn hình, nhấn vào Trang đầu, rồi nhấn vào Chuyển tiếp.

 3. Nhấn mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập chứa các hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Tinh tế, Náo động và Linh động.

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn một chuyển tiếp; chẳng hạn như nhấn vào Biến đổi để một trang chiếu dần chuyển thành trang chiếu tiếp theo.

 5. Nhấn vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. Nhấn vào Xem trước để xem hiệu ứng được áp dụng cho trang chiếu.

  Xem trước chuyển tiếp

 7. (Tùy chọn) Nhấn vào Áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một chuyển tiếp cho mọi trang chiếu trang bản trình bày.

Loại bỏ chuyển tiếp

 1. Nhấn vào tab Chuyển tiếp. Trên điện thoại chạy Windows, nhấn đúp vào trang chiếu bạn muốn, rồi nhấn vào Xem thêm Xem thêm ở phía cuối bên phải màn hình, nhấn vào Trang đầu, rồi nhấn vào Chuyển tiếp.

 2. Bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Nhấn vào Không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×