Thêm Tiêu Điểm vào các hình ảnh trong Sway

Bất cứ khi nào bạn thêm ảnh, Sway sẽ cố gắng xác định thông tin như khuôn mặt, tầm nhìn và các đường rõ ràng khác. Sau đó, Sway sẽ xem xét cách thức để mọi yếu tố hoạt động cùng nhau, cùng vị trí ảnh đang được sử dụng (ví dụ: trong đầu đề hoặc tiêu đề). Số phần thuộc hình ảnh được chèn sẽ hiển thị và những phần có thể được cắt xén thêm sẽ phụ thuộc vào các giới hạn cho thiết bị hiện tại của bạn cũng như bố trí và kiểu được áp dụng.

Mặc dù tính năng Cắt xén Thông minh trong Sway hoạt động rất tốt trong hầu hết các trường hợp nhưng bạn có thể dễ dàng đánh dấu các phần quan trọng nhất của ảnh được chèn để đảm bảo rằng những phần đó luôn được hiển thị.

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm vào ảnh có Tiêu Điểm mà bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa Sway từ Dòng nội dung, hãy bấm vào Tiêu Điểm.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa Sway từ bức vẽ Thiết kế, hãy bấm vào Tiêu Điểm từ tùy chọn xuất hiện.

 3. Trong ngăn Tiêu Điểm mở ra, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm Tiêu Điểm vào các phần của ảnh mà bạn luôn muốn hiển thị trong Sway của mình, hãy bấm vào những vùng đó trong ảnh được chọn. Bạn có thể thêm số lượng Tiêu Điểm theo ý mình.

  • Để thay đổi bất kỳ Tiêu Điểm hiện có nào, hãy kéo tiêu điểm đó đến vị trí mới mà bạn muốn.

  • Để xóa Tiêu Điểm không cần thiết bất kỳ, hãy bấm vào Tiêu Điểm cần được xóa.

  • Để luôn hiển thị toàn bộ ảnh trong Sway của bạn, hãy chọn hộp kiểm Toàn bộ hình ảnh đều quan trọng.

  • Để đặt lại ảnh về trạng thái ban đầu của ảnh, hãy bấm vào nút Đặt lại.

Diện mạo của ảnh được chèn phụ thuộc vào loại thiết bị mà bạn đang xem Sway của mình trên đó, kiểu mà bạn đã áp dụng cho nội dung và vị trí hiện tại của ảnh được chèn.

Tất cả các phần của ảnh đã được đánh dấu là Tiêu Điểm sẽ luôn được hiển thị khi bạn phát Sway của mình. Bạn cũng có thể sử dụng Tiêu Điểm như vậy để giúp tạo hiệu ứng hoạt hình cho những phần quan trọng của ảnh, không phải tất cả các Tiêu Điểm sẽ luôn có thể hiển thị khi xem Thiết kế Sway của bạn. Ngoài các hiệu ứng hoạt hình hướng dẫn, Tiêu Điểm cũng có thể sửa đổi ảnh mà trước đó chưa bị cắt xén theo bất kỳ cách nào.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×