Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thêm xác nhận chuyển phát để theo dõi thư email

Nhận thư chuyển phát hoặc thư báo đã đọc

Một xác nhận chuyển phát cho bạn biết rằng một thư email đã được chuyển phát đến hộp thư của người nhận, nhưng không phải cho dù người nhận đã xem thư hay đã đọc thư. Một xác nhận đã đọc cho bạn biết rằng thư đã được mở. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo tin nhắn trong Hộp thư đến.

Lưu ý: Người nhận thư có thể từ chối gửi một xác nhận đã đọc. Ngoài ra, chương trình email của người nhận có thể không hỗ trợ xác nhận đã đọc.

  1. Trong thư đang mở, bấm vào Tùy chọn.

  2. Trong nhóm Theo dõi , chọn hộp kiểm Yêu cầu Biên nhận Chuyển phát hoặc Yêu cầu Xác nhận đã Đọc.

Để tìm hiểu cách bật các tùy chọn này cho tất cả các thư mà bạn gửi, hãy xem Nhận thông báo khi người khác nhận hoặc mở thư email.

Lưu ý: Biên nhận được chuyển đến Hộp thư đến của bạn và hiển thị cùng với biểu tượng sau: Biểu tượng cho biết mục trong Hộp thư đến là một biên nhận Đã đọc hoặc Đã chuyển phát..

Nhận thư chuyển phát hoặc thư báo đã đọc

Một xác nhận chuyển phát cho bạn biết rằng một thư email đã được chuyển phát đến hộp thư của người nhận, nhưng không phải cho dù người nhận đã xem thư hay đã đọc thư. Một xác nhận đã đọc cho bạn biết rằng thư đã được mở. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo tin nhắn trong Hộp thư đến.

Lưu ý: Người nhận thư có thể từ chối gửi một xác nhận đã đọc. Ngoài ra, chương trình email của người nhận có thể không hỗ trợ xác nhận đã đọc.

  • Trong thư đang mở, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Theo dõi, chọn hộp kiểm Yêu cầu xác nhận chuyển phát hoặc yêu cầu xác nhận đã đọc.

Để tìm hiểu cách bật các tùy chọn này cho tất cả các thư bạn gửi, hãy xem Nhận được thông báo khi thư được chuyển phát hoặc đọc.

Lưu ý: Biên nhận được ghi trong thư gốc ở Mục đã Gửi. Mở thư, rồi trên tab Thư , trong nhóm Hiển thị , bấm vào Theo dõi.

Nhận thư chuyển phát hoặc thư báo đã đọc

Một xác nhận chuyển phát cho bạn biết rằng thư email của bạn đã được chuyển phát đến hộp thư của người nhận, nhưng không phải người nhận đã xem thư hay đã đọc thư. Một xác nhận đã đọc cho bạn biết rằng thư của bạn đã được mở. Trong cả hai trường hợp, bạn nhận được thông báo tin nhắn khi thư của bạn được chuyển phát hoặc đọc. Sau đó, nội dung của thông báo tin nhắn sẽ được ghi lại tự động trong thư gốc ở thư mục Mục đã gửi của bạn.

Tuy nhiên, đừng chỉ dựa vào các hóa đơn này. Người nhận thư có thể xác định xem yêu cầu đã đọc có được yêu cầu hay không và từ chối gửi yêu cầu. Nếu thư ở dạng chỉ đọc trong Ngăn Đọc, có thể không gửi được một xác nhận đã đọc. Ngoài ra, chương trình email của người nhận có thể không hỗ trợ xác nhận đã đọc.

  1. Trong thông báo, hãy bấm Tùy chọn.

  2. Trong phần Bỏ phiếu và theo dõi tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu biên nhận chuyển phát cho thư này hoặc yêu cầu xác nhận đọc đối với thư này.

Để tìm hiểu cách bật các tùy chọn này cho tất cả các thư email bạn gửi, hãy xem Được thông báo khi thư được chuyển phát hoặc đã đọc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×