Thông báo lỗi "Chúng tôi không thể mở phần đính kèm này" trong Delve

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Bạn hãy duyệt đến dạng xem trang chủ trong Office Delve.

  • Bạn hãy xem phần đính kèm email được trình bày trên thẻ.

  • Bạn hãy bấm vào nối kết đến một trong các phần đính kèm.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Chúng tôi không thể mở phần đính kèm này

Email có bị chuyển hoặc bị xóa.

Giải pháp

Vấn đề này xảy ra khi vĩnh viễn xóa thư trong Outlook, hoặc thư mục Khoản mục đã xóa cuộc họp mà trước đó chứa phần đính kèm. Delve chỉ mục các mục từ Outlook nhưng sau khi thư có phần đính kèm bị xóa vĩnh viễn, nó sẽ đưa một thời gian cho nó bị loại bỏ từ Delve.

Để biết thêm thông tin về những gì bạn sẽ tìm thấy trong Office Delve, đi tới kết nối và cộng tác trong Office Delve

Xem thêm thông tin

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×