Mỗi nhóm và cuộc trò chuyện một-một trong Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ đều có một Bảng điều khiển, nơi bạn có thể tìm các tệp dùng chung, vị trí, mục lịch, nhiệm vụ và nhiều hơn nữa. Để truy nhập Bảng điều khiển, chọn cuộc trò chuyện, sau đó chọn tab Bảng điều khiển ở đầu màn hình.

Lưu ý: Tính năng này hiện sẵn dùng trên Teams for iOS và Android.

Trong Bảng điều khiển trò chuyện, bạn sẽ tìm thấy:

Teams minh họa Bảng điều khiển đầy đủ của Android    Teams minh họa Bảng điều khiển Android

 • Ảnh:Mọi ảnh được chia sẻ cho nhóm của bạn đều có sẵn để xem.

 • Tệp: Có thể tìm thấy các tài liệu được chia sẻ với nhóm trong mục này.

 • Liên kết:Các liên kết chia sẻ trong trò chuyện nhóm được tìm thấy tại đây.

 • Danh sách nhiệm vụ:Danh sách nhiệm vụ đã được tạo sẵn sàng để kiểm tra.

 • Vị trí chiasẻ : Cho phép nhóm trò chuyện của bạn biết bạn đang ở đâu hoặc đề xuất điểm gặp gỡ.

 • Tạo sự kiện: Xem các sự kiện để trò chuyện hoặc lập kế hoạch cho một sự kiện mới

 • Tạo danh sách nhiệm vụ: Tạo danh sách nhiệm vụ có thể chia sẻ gán nhiệm vụ cho mọi người trong cuộc trò chuyện của bạn. 

 • Thiết lập các Két sắt: Một nơi để lưu trữ thông tin giá trị và nhạy cảm của bạn trên mọi thiết bị của bạn. 

 • Chi tiết cuộctrò chuyện : Truy cập chi tiết trò chuyện của bạn hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện.

Lưu ý: Trong các nhóm mà bạn Teams ra, bảng điều khiển sẽ có các tùy chọn khác nhau.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Trong Bảng điều khiển trò chuyện, bạn sẽ tìm thấy:

Teams minh họa bảng điều khiển đầy đủ của iOS    Teams minh họa bảng điều khiển trống trên iOS

 • Ảnh:Mọi ảnh được chia sẻ cho nhóm của bạn đều có sẵn để xem.

 • Tệp: Có thể tìm thấy các tài liệu được chia sẻ với nhóm trong mục này.

 • Liên kết:Các liên kết chia sẻ trong trò chuyện nhóm được tìm thấy tại đây.

 • Danh sách nhiệm vụ:Danh sách nhiệm vụ đã được tạo sẵn sàng để kiểm tra.

 • Vị trí chiasẻ : Cho phép nhóm trò chuyện của bạn biết bạn đang ở đâu hoặc đề xuất điểm gặp gỡ.

 • Tạo sự kiện: Xem các sự kiện để trò chuyện hoặc lập kế hoạch cho một sự kiện mới

 • Tạo danh sách nhiệm vụ: Tạo danh sách nhiệm vụ có thể chia sẻ gán nhiệm vụ cho mọi người trong cuộc trò chuyện của bạn. 

 • Thiết lập các Két sắt: Một nơi để lưu trữ thông tin giá trị và nhạy cảm của bạn trên mọi thiết bị của bạn. 

 • Chi tiết cuộctrò chuyện : Truy cập chi tiết trò chuyện của bạn hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện.

Lưu ý: Trong các nhóm mà bạn Teams ra, bảng điều khiển sẽ có các tùy chọn khác nhau.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×