Gửi Tin nhắn Trực tiếp (DM) cho phép bạn gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng GroupMe khác.

Để gửi DM:

  1. Từ cuộc trò chuyện của bạn, chọn cuộc trò chuyện Nút Cuộc trò chuyện mới, sau đó Bắt đầu hoặc Gửi Tin nhắn Trực tiếp.

  2. Nhập tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email của người bạn muốn gửi thư hoặc chọn người đó từ danh sách.

  3. Nhập tin nhắn và gửi.

Bạn cũng có thể gửi DM từ một nhóm:

  1. Chọn hình đại diện của nhóm (ảnh hồ sơ).

  2. Chọn Thành viên Nút Thêm thành viên.

  3. Chọn hình đại diện của người đó (ảnh hồ sơ) mà bạn muốn DM, rồi chọn thư trực tiếp. Bạn sẽ được chuyển hướng đến cuộc trò chuyện riêng tư với người dùng này.

Lưu ý: Người dùng SMS không thể tham gia vào Tin nhắn Trực tiếp.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×