Khi bạn chọn tên hoặc ảnh của một người nào đó trong Outlook hoặc các ứng dụng và dịch vụ Office khác, bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến họ trên thẻ hồ sơ của họ. Để xem thẻ hồ sơ trong Outlook dành cho thiết bị di động, hãy gõ nhẹ vào ảnh của một người. Để xem thẻ hồ sơ trong các ứng dụng khác, hãy di chuột hoặc bấm vào ảnh hoặc tên của người đó. Để xem thẻ hồ sơ của riêng bạn, hãy chọn ảnh hồ sơ của riêng bạn.

Thẻ hồ sơ đôi khi còn được gọi là thẻ liên hệ hoặc thẻ người. Dưới đây là ví dụ về thẻ trong Outlook trên web:

Thẻ hồ sơ trong dạng Outlook trên web di chuột qua

Thẻ hồ sơ có thể trông khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng. Bạn có thể chọn tiêu đề phần trên thẻ (Liên hệ, Tổ chức, Tệp...) để xem thêm thông tin. Dưới đây là ví dụ về thẻ hồ sơ lớn hơn trong Outlook trên web:

Thẻ hồ sơ trong Outlook trên web của anh ấy

Lưu ý:  Trong Microsoft Office phiên bản 16.0.13127.20408 trở lên, trạng thái hiện diện trong phần Thành viên của thẻ hồ sơ không còn sẵn dùng.

Thẻ hồ sơ của bạn

 1. Mở ứng dụng Office. Ví dụ, Thư Outlook.

 2. Di chuột qua hoặc chọn tên hoặc ảnh hồ sơ của riêng bạn để xem thẻ hồ sơ của bạn.

Quan trọng: Một số thông tin trên thẻ hồ sơ của bạn được kiểm soát bởi cơ quan hoặc trường học của bạn. Nếu người quản trị của bạn đã tắt một số thông tin nhất định hiển thị trên hồ sơ của bạn, thông tin đó sẽ không hiển thị trên thẻ hồ sơ của bạn.

Để xem thẻ hồ sơ của riêng bạn, hãy mở một ứng dụng Office (ví dụ: Outlook), rồi chọn ảnh hồ sơ của bạn. Tùy thuộc vào tổ chức của bạn, thẻ hồ sơ của bạn có thể bao gồm:

 • Ảnh hồ sơ

 • Thông tin liên hệ

 • Thông tin về tôi

 • Viva Topics

 • Thông tin tổ chức, chẳng hạn như người quản lý của bạn là ai hoặc nếu bạn có bất kỳ người nào báo cáo trực tiếp cho bạn

 • Con người bạn cộng tác với

 • Tin nhắn gần đây giữa bạn và người đang xem hồ sơ của bạn

 • Các sự kiện sắp tới mà bạn và người đang xem hồ sơ của bạn có chung (chỉ dành cho Outlook dành cho thiết bị di động)

 • Các tệp gần đây bạn đã chia sẻ trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, SharePoint Online, hoặc Outlook trên web với người đang xem hồ sơ của bạn

 • Thông tin LinkedIn

 • Thông báo

 1. Đi tới một ứng dụng Office (ví dụ: Outlook), rồi chọn ảnh hồ sơ của bạn để mở thẻ hồ sơ của bạn.

 2. Chọn Cập nhật hồ sơ của bạn ở đầu thẻ. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang hồ sơ của mình trong Delve.

 3. Chọn biểu tượngcamera bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.

 4. Tùy thuộc vào thiết lập của bạn, các bước tiếp theo có thể hơi khác nhau:

  Nếu bạn thấy trang Chỉnh sửa chi tiết:

 • Chọn Thay đổi ảnh của bạn. Bạn có thể phải đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

 • Chọn Thay đổi ảnh của bạn, sau đó chọn một tệp để tải lên.

 • Lưu và đóng để quay lại hồ sơ của bạn.

  Nếu bạn thấy cửa sổ Thay đổi ảnh hồ sơ của mình:

 • Chọn Thay đổi ảnh của bạn, sau đó chọn một tệp để tải lên.

 • Nếu bạn muốn đặt lại vị trí ảnh, hãy bấm vào bên trong hình tròn rồi kéo con trỏ. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy dùng con trượt bên dưới ảnh.

 • Chọn Đặt làm ảnh hồ sơ.

 1. Đi tới một ứng dụng Office (ví dụ: Outlook), rồi chọn ảnh hồ sơ của bạn để mở thẻ hồ sơ của bạn. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang hồ sơ của mình trong Delve.

 2. Cập nhật thông tin của bạn. Ví dụ: viết một vài thông tin về bản thân bạn vào hộp Thông tin về tôi, thêm các dự án bạn đã thực hiện, kỹ năng và chuyên môn, trường học và sở thích.

  Thông tin hồ sơ bạn có thể thay đổi có biểu tượng bút Bấm vào bút chì để thay đổi thông tin bên cạnh. Bấm vào bút chì để chỉnh sửa.

 3. Thông tin được chia sẻ với mọi người có biểu tượng hình quả cầu Hình cầu cho biết tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thông tin bên cạnh thông tin đó. Để biết một số chi tiết, bạn có thể bấm vào biểu tượng hình cầu và chọn Chỉ mình bạn có thể thấy thông tin này để giữ thông tin riêng tư.

Nếu tổ chức của bạn đã bật Viva Topics, bạn có thể thấy các chủ đề được đề xuất và/hoặc xác nhận trên thẻ hồ sơ của mình. Chủ đề là một cụm từ hoặc thuật ngữ cụ thể và quan trọng đối với tổ chức. Có nhiều loại chủ đề, chẳng hạn như tên dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng, quy trình hoặc chủ đề được tham chiếu thường xuyên. Một thuật ngữ được gạch dưới và được tô sáng trong nội dung trong Microsoft 365 là một chủ đề được nhận dạng. 

Việc được liệt kê trên các chủ đề mà bạn có kiến thức có thể giúp các thành viên trong tổ chức của bạn nhận ra bạn là một chuyên gia về vấn đề. 

Nội dung được Viva Topics trên thẻ hồ sơ của bạn

Đây là các chủ đề Viva Topics đề xuất bạn kết nối vì bạn đã tạo hoặc chỉnh sửa nội dung liên quan đến chủ đề, chẳng hạn như tệp hoặc site. Để xác nhận xem bạn có được liệt kê là người cho chủ đề hay không, hãy chọn chủ đề đó để đi đến site của chủ đề đó.

Đã xác Viva Topics trên thẻ hồ sơ của bạn

Các chủ đề đã được xác nhận là đã kết nối với bạn có biểu tượng dấu kiểm bên cạnh. 
Ví dụ: nếu bạn đã được xác nhận cho một chủ đề có tên là Planet Blue, chủ đề đó sẽ xuất hiện với dấu kiểm trước tên chủ đề :Đã xác nhận Viva Topic

Trên trang chủ Trung tâm Chủ đề, bạn có thể xem tất cả các chủ đề trong tổ chức của mình mà bạn đang kết nối.

Hiển thị/ẩn thông tin đề Viva Topics

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn các chủ đề được đề xuất trên thẻ hồ sơ của mình. Chọn con lăn cài đặt trong Viva Topics trên thẻ hồ sơ của bạn để hiển thị/ẩn các chủ đề được đề xuất.

Viva Topics trên thẻ hồ sơ

Chọn không tham gia Viva Topics

Nếu bạn không muốn đăng ký Viva Topics thẻ hồ sơ của mình, bạn phải chọn không tham gia Viva Insights. Để biết các bước chi tiết, hãy Viva Insights trang chủ >Chọn tham gia hoặc Không sử dụng Tính năng.

Những người khác sẽ chỉ nhìn thấy tài liệu mà họ đã có quyền truy nhập trong Microsoft 365. Chỉ bạn mới có thể xem tài liệu riêng tư của mình trên hồ sơ trừ khi bạn quyết định chia sẻ chúng.

Trên thẻ hồ sơ của bạn, các tài liệu được chia sẻ của bạn có một biểu tượng 'mọi người' Biểu tượng chia sẻ thẻ hồ sơ bên cạnh họ. Bạn sẽ thấy biểu tượng bên cạnh tài liệu mà bạn đã tạo hoặc sửa đổi và những người khác có quyền truy nhập.

Một số thông tin trong hồ sơ của bạn, chẳng hạn như tên hoặc chức danh của bạn, có thể được thu thập từ các hệ thống khác do bộ phận CNTT hoặc nhân sự của bạn kiểm soát. Nếu bạn muốn cập nhật những chi tiết đó, hãy liên hệ với bộ phận liên quan hoặc người quản trị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi nên liên hệ với ai nếu cần thay đổi thông tin trong Microsoft 365?

Bạn có thể xuất một số dữ liệu từ thẻ hồ sơ của mình, bao gồm:

 • Thông tin bạn đã bỏ qua trên thẻ hồ sơ. Ví dụ: thông báo cập nhật ảnh hồ sơ của bạn hoặc thông tin về ngày sinh của một người nào đó.

 • Hồ sơ LinkedIn mà bạn đã khớp hoặc không khớp với những người trong khi xem thẻ hồ sơ của họ.

Dữ liệu có thể được tải xuống ở định dạng JSON. Để biết chi tiết, hãy xem Xuất dữ liệu từ thẻ hồ sơ của bạn.

Cách sử dụng thẻ hồ sơ

Khi bạn bấm vào ảnh hoặc tên của một người, bạn có thể xem thẻ hồ sơ và thông tin liên hệ của họ. Bạn có thể gọi điện, gửi email hoặc gửi tin nhắn tức thời trực tiếp từ thẻ. Bấm vào phần Liên hệ để xem liệu người đó đã thêm nhiều chi tiết hơn hay chưa. Nếu bạn cũng đã thêm người đó làm liên hệ, bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn đã thêm vào theo cách thủ công (ví dụ, Ghi chú) sẽ hiển thị trong phần Liên hệ.

Trong Outlook dành cho máy tính để bàn, bạn có thể xem trạng thái trực tuyến của người đó (Bận, Đi vắng...) trong phần Liên hệ. Thời gian sẵn sàng tiếp theo của họ (theo lịch Outlook của họ) cũng sẽ hiển thị.

Trong phần Tổ chức , bạn có thể xem ai là người báo cáo và liệu họ có bất kỳ báo cáo nào không. Trong Outlook trên web di động của Outlook, bạn cũng có thể thấy một số người mà người đó cộng tác. Thông tin tổ chức chỉ sẵn dùng nếu tổ chức của bạn đã thiết lập một danh bạ tổ chức.

Những người bạn nhìn thấy bên dưới Làm việc cùng là những người mà người đó cộng tác cùng. Những người bạn nhìn thấy sẽ dựa trên thông tin liên lạc công cộng trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như các nhóm chung, danh sách phân phối, sự kiện lịch Outlook dùng chung và cấu trúc báo cáo.

Trong phần Tệp , bạn sẽ thấy các tài liệu gần đây nhất mà người đó đã chia sẻ với bạn.

Trong phần Email , bạn có thể quay lại thư email gần đây giữa bạn và người đó. Bạn sẽ tìm thấy thư email trên thẻ hồ sơ trong Outlook dành cho thiết bị di động và Outlook trên web.

Bạn có thể chọn biểu tượng hoặc tiêu đề LinkedIn để xem thông tin hồ sơ LinkedIn của một người. Bạn phải kết nối tài khoản Microsoft của mình với tài khoản LinkedIn để xem thông tin hồ sơ LinkedIn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thông tin LinkedIn.

Thẻ hồ sơ trong Outlook dành cho thiết bị di động bao gồm mục Sự kiện. Cuộn xuống trên thẻ hồ sơ của bất kỳ ai để xem các sự kiện lịch Outlook sắp tới mà bạn có chung. Khi xem thẻ hồ sơ của riêng bạn, bạn sẽ thấy tất cả các sự kiện sắp tới của mình.

Bạn có thể lưu một người tại cơ quan hoặc trường học của bạn dưới dạng liên hệ mới. Liên hệ mới sẽ xuất hiện trong phần Danh bạ của bạn trong Outlook.
 

Lưu ý: Mọi thông tin được điền sẵn từ tổ chức của bạn sẽ luôn được cập nhật hồ sơ trong các ứng dụng và dịch vụ Microsoft, bao gồm cả những người đã được thêm vào làm liên hệ. Thông tin bạn thêm thủ công cho các liên hệ của mình chỉ hiển thị cho bạn và sẽ không sẵn dùng cho bất kỳ ai khác. Những người khác không thể thấy danh bạ của bạn trong các ứng dụng và dịch vụ Microsoft.

 1. Trên thẻ hồ sơ của một người, chọn menu 'Hành động khác' nằm ở bên phải (...) rồi chọn Thêm vào liên hệ. Nếu bạn đang xem dạng xem mở rộng của thẻ, hãy chọn Thêm vào liên hệ trong pa nen Liên hệ.  Trong ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động, cuộn xuống cuối thẻ.

 2. Chỉnh sửa trường bất kỳ hoặc thêm thông tin bổ sung. Lưu ý rằng mọi thông tin được điền sẵn từ tổ chức của bạn sẽ luôn được cập nhật hồ sơ trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft. Thông tin bạn thêm thủ công cho các liên hệ của mình chỉ hiển thị cho bạn và sẽ không sẵn dùng cho bất kỳ ai khác. Những người khác không thể thấy danh bạ của bạn trong các ứng dụng và dịch vụ Microsoft.

 3. Chọn Lưu hoặc Xong để lưu liên hệ mới.

Phần này giải thích cách thêm hoặc sửa chi tiết liên hệ theo cách thủ công cho mọi người trong tổ chức của bạn. Để tìm hiểu về cách cập nhật hồ sơ của riêng bạn, hãy xem "Cập nhật thông tin hồ sơ của bạn" ở trên.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ thông tin liên hệ đã được tổ chức của bạn thêm vào. 

 1. Trên thẻ hồ sơ của một người, chọn menu 'Hành động khác' nằm ở bên phải (...) rồi chọn Thêm vào liên hệ. Nếu bạn đang xem dạng xem mở rộng của thẻ, hãy chọn Thêm vào liên hệ trong pa nen Liên hệ.  Trong ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động, cuộn xuống cuối thẻ.

 2. Chỉnh sửa hoặc thêm thông tin bổ sung và chọn Lưu.

  Các trường bạn có thể thêm sẽ được liệt kê bên dưới. Lưu ý rằng mọi thông tin được thêm vào theo cách thủ công sẽ chỉ hiển thị cho bạn.

 • Kỷ niệm

 • Điện thoại trợ lý

 • Birthday

 • Địa chỉ doanh nghiệp

 • Fax doanh nghiệp

 • Điện thoại cơ quan

 • Điện thoại gọi lại

 • Địa chỉ trò chuyện

 • Công ty

 • Phòng ban

 • Địa chỉ email

 • Tên

 • Phát âm tên

 • Địa chỉ nhà

 • Fax gia đình

 • Điện thoại nhà riêng

 • Họ

 • Phát âm họ

 • Tên đệm

 • Điện thoại di động

 • Biệt hiệu

 • Ghi chú

 • Vị trí Văn phòng

 • Số điện thoại chính của tổ chức

 • Địa chỉ khác

 • Số khác

 • Pager

 • Trang web cá nhân

 • Phát âm tên công ty

 • Điện thoại vô tuyến

 • Nửa kia

 • Suffix

 • Telex

 • Tiêu đề

 • Tiêu đề

 • TTY (Text Teletype)

Thông tin bạn thêm vào theo cách thủ công cho người khác chỉ hiển thị cho bạn và không khả dụng cho bất kỳ ai khác trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft. Ví dụ: nếu bạn đã thêm ghi chú cá nhân vào chi tiết liên hệ của một người nào đó, chỉ bạn sẽ thấy ghi chú khi xem hồ sơ của họ.

Các Câu hỏi Thường gặp

Thẻ hồ sơ có sẵn trong toàn bộMicrosoft 365 dụng và dịch vụ. Ví dụ:

 • Cortana

 • Dynamics 365 for Talent

 • Ứng dụng Office 2016

 • OneDrive for Business

 • Office.com

 • Outlook dành cho thiết bị di động cho Android và iOS

 • Outlook trên web

 • SharePoint for iOS

 • SharePoint Online

 • Teams (thẻ hồ sơ chỉ bao gồm thông tin Liên hệ và Người quản lý)

Mọi thông tin được điền sẵn từ tổ chức của bạn sẽ luôn được cập nhật hồ sơ trong các ứng dụng và dịch vụ Microsoft, bao gồm cả những người mà bạn đã thêm làm liên hệ. Thông tin bạn thêm thủ công cho các liên hệ của mình chỉ hiển thị cho bạn và sẽ không sẵn dùng cho bất kỳ ai khác. Những người khác không thể thấy danh bạ của bạn trong các ứng dụng và dịch vụ Microsoft. Ví dụ: nếu bạn đã thêm một ngày sinh nhật hoặc ghi chú cho một người tại cơ quan hoặc trường học của mình, thì chỉ bạn mới thấy thông tin đó.

Những người mà bạn nhìn thấy bên dưới 'Làm việc cùng' là những người mà người đó cộng tác cùng. Những người bạn nhìn thấy sẽ dựa trên thông tin liên lạc công cộng trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như các nhóm chung, danh sách phân phối, sự kiện lịch Outlook dùng chung và cấu trúc báo cáo.

Microsoft Office phiên bản 16.0.13127.20408 trở lên không còn hiển thị trạng thái hiện diện trong phần Thành viên của thẻ hồ sơ thuộc danh sách phân phối.

Thông tin liên quan đến thời gian như giờ địa phương, múi giờ, giờ họp ưa thích và thông tin về sự sẵn sàng sử dụng từ thiết bị Lịch Outlook. Bạn có thể xem và quản lý thông tin trong cài đặt Outlook.

Dành cho người quản trị

Bảng dưới đây cho biết cách thông tin hồ sơ Azure Active Directory hiển thị trên thẻ hồ sơ trong các ứng dụng và dịch vụ Microsoft:

Thông tin hồ sơ người dùng Azure Active Directory

Tiêu đề/trường trên thẻ hồ sơ

Thành phố

Địa chỉ Doanh nghiệp

Tên công ty

Công ty

Phòng ban

Phòng ban

Chức vụ

Chức vụ

Người quản lý

Người quản lý

Điện thoại di động

Điện thoại di động

Tên

Name

Office

Vị trí Văn phòng

Điện thoại văn phòng

Điện thoại

Tên người dùng

Email, trò chuyện

Với tư cách là người quản trị, bạn có thể tùy chỉnh phần liên hệ của thẻ hồ sơ trên ứng dụng Win32 bằng cách sử dụng khóa đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tùy chỉnh thẻ hồ sơ trong các ứng dụng Win32 bằng khóa đăng ký.

Xem thêm

Chia sẻ tệp hoặc thư mục trong Microsoft 365

Video: Chia sẻ tài liệu trong Microsoft 365

Thông báo và thông tin chuyên sâu về mọi người trong các ứng dụng Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×