Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thẻ Tham chiếu Nhanh: Ôn lại về VLOOKUP

Mẹo: Hãy thử sử dụng hàm xlookup mới, một phiên bản được cải tiến của vlookup hoạt động theo bất kỳ hướng nào và trả về các kết quả khớp chính xác theo mặc định, giúp dễ dàng hơn và thuận tiện hơn khi sử dụng hơn so với người tiền nhiệm của nó.

VLOOKUP là một trong các hàm phổ biến nhất, hữu ích trong Excel, nhưng thật khó khi nhớ công thức nếu bạn không sử dụng thường xuyên.

Nếu tất cả những gì bạn muốn là cú pháp cho hàm VLOOKUP, thì đây là:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Để tải xuống một thẻ tham chiếu giải thích về các đối số có nghĩa là gì và cách sử dụng chúng, hãy bấm vào liên kết bên dưới. Thẻ tham chiếu VLOOKUP sẽ mở ra dưới dạng tệp PDF trong Adobe Reader. Vui lòng in một bản sao của thẻ, hoặc lưu nó một nơi nào đó trên máy tính của bạn để tham chiếu đến sau.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Hàm VLOOKUP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×