Trình bày trình chiếu

Thực hành và đặt thời gian cho bản trình bày

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

PowerPoint có công cụ để ghi và thời gian bản trình bày của bạn, vì vậy bạn có thể thực hành thời gian của mình trước khi bạn thực sự ở trước khán giả.

Luyện tập bản trình bày của bạn

  1. Chọn Trình chiếu > Đặt thời gian diễn tập.

  2. Chọn mũi tên tiếp theo để đi đến trang chiếu tiếp theo. Hoặc bấm chuột hoặc nhấn phím mũi tên phải.

    Số ở bên phải biểu tượng tạm dừng là thời gian cho trang chiếu hiện tại. Thời gian ở bên phải của biểu tượng đó là thời gian cho toàn bộ bản trình bày.

  3. Chọn biểu tượng tạm dừng nếu bạn muốn tạm dừng ghi. Chọn Tiếp tục ghi để tiếp tục.

  4. Khi bạn đến cuối bản trình bày, hãy chọn để lưu định giờ trang chiếu hoặc không nếu bạn không muốn lưu chúng.

    Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấn esc để ngừng ghi và thoát bản trình bày.

Xem đặt thời gian

  1. Chọn chế độ xem > trang chiếu.

  2. Xem bạn đang dành thời gian trong bao lâu trên mỗi trang chiếu.

Bạn muốn thêm nữa?

Diễn tập và dự tính thời gian thực hiện bản trình bày

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×