Bắt đầu trò chuyện và gọi điện

Thực hiện cuộc gọi

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Bắt đầu cuộc gọi 1:1 hoặc cuộc gọi nhóm với bất kỳ ai trong tổ chức của bạn — cho dù bạn đang ở Microsoft Teams.

Bắt đầu cuộc gọi

  • Chọn Cuộc gọi thoại hoặc Cuộc gọi video để bắt đầu cuộc gọi từ cuộc trò chuyện.

  • Trong hộp lệnh, nhập "/cuộc gọi" và chọn người bạn muốn liên lạc.

  • Di chuột lên ảnh hồ sơ của một người nào đó ở bất kỳ Teams nào và chọn Cuộc gọi thoại từ thẻ liên hệ của họ.

Quay số bên ngoài

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn có giấy phép Enterprise Voice hoặc Business Voice, bạn có thể gọi bất kỳ ai từ Teams kể cả nếu họ không sử dụng nó.

  1. Chọn Cuộc gọi.

  2. Chọn Quay số để gọi bất kỳ số nào — ngay cả khi họ không dùng Teams.

Xem lịch sử và nghe thư thoại

  • Chọn Lịch sử để xem các cuộc gọi nhỡ.

  • Chọn Thư thoại để nghe thư thoại, rồi chọn Xem thêm hành động > Gọi lại để trả lại cuộc gọi của ai đó.

Bạn muốn xem thêm?

Bắt đầu cuộc gọi từ cuộc trò chuyện

Gọi tới một số điện thoại

Trả lời cuộc gọi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×