Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thực hiện ghi chú được nối kết trong OneNote

Với ghi chú được nối kết, bạn có thể Dock OneNote sang một bên màn hình máy tính của bạn để bạn có thể xem các trang web và ứng dụng ở bên kia. Thật dễ dàng để ghi chú theo cách này, và bạn sẽ có thêm lợi thế từ việc để cho ghi chú của mình được tự động nối kết với bất kỳ thứ gì bạn đang nghiên cứu.

Bạn có thể thực hiện ghi chú được nối kết với Internet Explorer, Word, PowerPoint, và thậm chí cả các trang khác của OneNote.

 1. Mở ứng dụng mà từ đó bạn muốn ghi chú:

  Trong Internet Explorer:

  • Hãy bảo đảm nhìn thấy thanh Lệnh. Nếu không thấy, hãy bấm chuột phải vào thanh tiêu đề, rồi chọn Thanh Lệnh.

  • Trên thanh menu hiện ra, hãy chọn Ghi chú đã Nối kết của OneNote. Nếu bạn không thấy lệnh này, bấm ký hiệu nhỏ » ở phía ngoài cùng bên phải của thanh lệnh để hiển thị các lệnh ẩn.

  Trong Word, PowerPoint hoặc OneNote:

  • Chọn Xem lại > Ghi chú đã Nối kết.

 2. Trong hộp thoại Chọn Vị trí, hãy chọn một vị trí cho trang ghi chú mới, rồi bấm OK.

  Nếu bạn chọn một phần, một trang mới sẽ được tạo ra trong đó. Nếu bạn chọn một trang hiện có, các ghi chú được nối kết của bạn sẽ được thêm vào trang đó.

 3. Trong cửa sổ OneNote bên phải, hãy di chuyển con trỏ đến nơi bạn muốn bắt đầu thực hiện ghi chú được nối kết.

Ghi chú theo cách bạn vẫn thường làm. Trong suốt phiên Ghi chú được Nối kết, OneNote sẽ lưu trữ một ảnh thu nhỏ của trang, phần trích văn bản và nối kết đến tài liệu hoặc trang web bạn đã dùng để nghiên cứu cho bạn trở lại nội dung nguồn.

Lưu ý:  Bạn có thể ngừng thực hiện ghi chú được nối kết bất cứ lúc nào. Ở góc phía trên bên phải của cửa sổ OneNote đã neo, hãy bấm vào biểu tượng nối kết chuỗi, rồi chọn Ngừng thực hiện Ghi chú được Nối kết.

Khi bạn di chuyển con trỏ chuột lên các ghi chú riêng lẻ, bạn sẽ thấy chi tiết của tệp được nối kết. Bấm vào ảnh thu nhỏ để mở tệp được liên kết của ảnh.

Để xem danh sách tất cả các tài liệu được nối kết với trang hiện thời hoặc để loại bỏ bất kỳ nối kết nào bạn không muốn hoặc không cần nữa, hãy bấm vào biểu tượng dây xích ở góc trên cùng của trang.

Trong bài viết này

Giới thiệu về ghi chú được nối kết

Bắt đầu phiên ghi chú được nối kết

Kết thúc phiên ghi chú được nối kết

Xem hoặc loại bỏ các liên kết ghi chú

Tắt ghi chú được nối kết

Kích hoạt lại các ghi chú được nối kết

Giới thiệu về ghi chú được nối kết

Tham gia ghi chú được liên kết trong Microsoft OneNote 2010 giúp bạn dễ dàng thực hiện nghiên cứu trên máy tính của mình bằng cách cho phép bạn ghi chú trong cửa sổ neo OneNote trên máy tính của bạn trong khi bạn làm việc song song trong các chương trình khác hoặc trong trình duyệt web của bạn.

Các ghi chú được thực hiện trong chế độ này sẽ tự động được liên kết bởi OneNote với bất kỳ điều gì bạn đang xem trong Internet Explorer, trong tài liệu Word, trong bản trình bày PowerPoint hoặc trên một trang OneNote khác trong bất kỳ sổ tay nào của bạn.

Trong một phiên ghi chú nối kết, các cửa hàng OneNote với mỗi đoạn ghi chú một nối kết đến tài liệu hoặc trang web mà bạn đã sử dụng, để bạn có thể bấm vào nối kết đó và dễ dàng quay lại nội dung này sau này. OneNote cũng lưu trữ hình thu nhỏ của trang và trích đoạn văn bản từ bất kỳ tệp Word 2010 hoặc PowerPoint 2010 nào bạn đã xem, để bạn có thể dễ dàng xác định vị trí và nhận dạng trang chiếu chính xác.

Sử dụng tính năng này yêu cầu sổ ghi chép của bạn được lưu trong định dạng sổ ghi chép OneNote 2010. Để kiểm tra định dạng tệp, sổ ghi chép nào được lưu vào, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Mở sổ tay bạn muốn sử dụng cho ghi chú được nối kết, sau đó xem thanh tiêu đề của cửa sổ ứng dụng OneNote 2010. Nếu [phương thức tương thích] được hiển thị bên cạnh tên sổ ghi chép, thì sổ tay hiện tại được lưu ở định dạng onenote 2007 cũ hơn và tính năng ghi chú được nối kết sẽ không sẵn dùng.

 • Bấm chuột phải vào biểu tượng sổ ghi chép trên thanh dẫn hướng, rồi bấm thuộc tính. Trong hộp thoại thuộc tính sổ ghi chép, lưu ý định dạng mặc định để xem sổ ghi chép được lưu ở định dạng nào. Nếu định dạng hiện tại là định dạng sổ tay 2010 OneNote, thì bạn có thể sử dụng tính năng ghi chú được liên kết trong sổ tay này.

Bắt đầu phiên ghi chú được nối kết

Bạn có thể bắt đầu thực hiện ghi chú được nối kết về trang web, tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint hoặc trang OneNote mà bạn đang tìm kiếm bằng cách làm như sau:

 1. Trên Ribbon trong Word, PowerPoint hoặc OneNote, hãy bấm vào tab xem lại .

 2. Trong nhóm ghi chú , hãy bấm nút ghi chú được nối kết .

 3. Trong hộp thoại chọn vị trí trong OneNote , dẫn hướng đến sổ tay, phần và trang mà bạn muốn ghi chú về tài liệu hoặc trang mà bạn đang xem, sau đó bấm OK.

 4. Ghi chú như bình thường. Bạn có thể đưa lên các trang OneNote khác trong cửa sổ chương trình chính, đưa Internet Explorer hoặc mở tài liệu Word hoặc PowerPoint khác. OneNote tự động nối kết lại với những gì bạn đang tìm kiếm để bạn có thể dễ dàng tham chiếu đến các tài liệu nguồn lại sau này.

Lưu ý: Một cách khác để thực hiện các ghi chú được nối kết là bấm vào Dock đến màn hình nền trên tab dạng xem trong OneNote 2010. Trang OneNote hiện tại sẽ được gắn vào bên của màn hình nền Windows, tại đó nó sẽ vẫn hiển thị trong khi bạn sử dụng các chương trình khác. Bất kỳ ghi chú nào mà bạn dùng trong cửa sổ docked OneNote sẽ được nối kết với ngữ cảnh của họ.

Kết thúc phiên ghi chú được nối kết

Bạn có thể kết thúc phiên ghi chú được nối kết bằng cách thực hiện một trong hai thao tác sau:

 • Bấm vào nút Dock đến màn hình nền trên thanh công cụ truy nhập nhanh để bỏ neo cửa sổ và chuyển đổi chế độ ghi chú được nối kết (hoặc chỉ cần nhấn Ctrl + Alt + D).

 • Bấm vào nút dạng xem thông thường trên tab dạng xem .

Xem hoặc loại bỏ các liên kết ghi chú

Khi ở trong chế độ ghi chú nối kết, một nút với biểu tượng nối kết chuỗi sẽ được hiển thị gần góc trên cùng bên trái của trang ghi chú docked. Khi đang ở trong phiên ghi chú nối kết, bạn có thể di chuột qua các ghi chú cá nhân trên trang đó để xem các ghi chú nào được nối kết với nội dung khác.

Di chuột qua lại bất kỳ biểu tượng ứng dụng nào có thể xuất hiện trên trang sẽ hiển thị hình thu nhỏ của bất kỳ tài liệu Word nào, bản trình bày PowerPoint, trang ghi chú OneNote hoặc các trang web Internet Explorer mà các ghi chú được nối kết đến. Bạn có thể bấm vào bất kỳ hình ảnh thu nhỏ nào trong số này để mở các tệp liên kết.

Để xem danh sách tất cả các tài liệu được nối kết với trang hiện thời hoặc để loại bỏ bất kỳ nối kết nào bạn không muốn hoặc không cần nữa, hãy bấm vào biểu tượng dây xích ở góc trên cùng của trang.

Tắt ghi chú được nối kết

Chế độ ghi chú được nối kết được bật tự động bất cứ khi nào bạn ghi chú trong cửa sổ docked OneNote. Nếu bạn muốn tắt tính năng này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong menu Tệp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Ở bên trái của hộp thoại tùy chọn OneNote , hãy bấm vào thể loại nâng cao .

 3. Ở bên phải, dưới ghi chú được nối kết, hãy xóa hộp kiểm cho phép tạo ghi chú nối kết mới .

Mẹo: Nếu bạn muốn xóa mọi ghi chú được nối kết đã được liên kết với các trang web và tài liệu, hãy bấm vào nút loại bỏ nối kết khỏi ghi chú được nối kết trong hộp thoại tùy chọn OneNote .

Kích hoạt lại các ghi chú được nối kết

Nếu trước đó bạn đã tắt chế độ ghi chú được nối kết tự động trong cửa sổ neo, bạn có thể bật lại nó bằng cách thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Trong menu Tệp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Ở bên trái của hộp thoại tùy chọn OneNote , hãy bấm vào thể loại nâng cao .

 3. Ở bên phải, dưới ghi chú được nối kết, hãy chọn hộp kiểm cho phép tạo ghi chú nối kết mới .

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×