Khi bạn cần thực hiện tính toán số học đơn giản trên một số phạm vi ô, hãy tính tổng kết quả và sử dụng tiêu chí để xác định ô cần đưa vào các phép tính, hãy cân nhắc sử dụng hàm SUMPRODUCT.

SUMPRODUCT nhận mảng và toán tử số học làm đối số. Bạn có thể dùng những mảng đánh giá là True hoặc False (1 hoặc 0) làm tiêu chí bằng cách dùng chúng làm các yếu tố (nhân chúng với các mảng khác).

Ví dụ: giả sử bạn muốn tính toán doanh thu ròng cho một đại diện bán hàng cụ thể bằng cách trừ các chi phí từ doanh thu gộp, như trong ví dụ này.

Ví dụ về hàm SUMPRODUCT để trả về tổng doanh thu theo đại diện bán hàng khi nó được cung cấp cùng với doanh số và chi phí cho mỗi hàm.

 1. Bấm vào một ô nằm ngoài phạm vi bạn sẽ đánh giá. Đây là nơi diễn ra kết quả của bạn.

 2. Nhập =SUMPRODUCT(.

 3. Nhập (, nhập hoặc chọn một dải ô cần đưa vào phép tính, sau đó nhập ). Ví dụ: để bao gồm cột Doanh số từ bảng Table1, hãy nhập (Table1[Sales]).

 4. Nhập toán tử số học: *, /, +, -. Đây là thao tác bạn sẽ thực hiện bằng cách sử dụng các ô đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào bạn đưa vào; bạn có thể bao gồm nhiều toán tử và phạm vi hơn. Phép nhân là thao tác mặc định.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 để nhập các phạm vi và toán tử bổ sung cho tính toán của bạn. Sau khi bạn thêm phạm vi cuối cùng mình muốn đưa vào phép tính, hãy thêm một bộ dấu ngoặc đơn bao quanh tất cả các phạm vi liên quan để đặt toàn bộ phép tính. Ví dụ: ((Table1[Sales])+(Table1[Expenses])).

  Bạn có thể cần đưa thêm dấu ngoặc đơn vào trong phép tính của mình để nhóm các thành phần khác nhau, tùy thuộc vào số học mà bạn muốn thực hiện.

 6. Để nhập một phạm vi dùng làm tiêu chí, hãy nhập *, nhập tham chiếu phạm vi ô một cách bình thường, sau tham chiếu phạm vi nhưng trước dấu ngoặc đơn phải, hãy nhập ="rồi nhập giá trị cần khớp, sau đó nhập ". Ví dụ, *(Table1[Agent]="Jones"). Điều này khiến các ô đánh giá là 1 hoặc 0, vì vậy, khi nhân với các giá trị khác trong công thức, kết quả có cùng giá trị hoặc bằng không - sẽ bao gồm hoặc loại bỏ các ô tương ứng một cách hiệu quả trong mọi phép tính.

 7. Nếu bạn có nhiều tiêu chí hơn, hãy lặp lại bước 6 nếu cần. Sau phạm vi cuối cùng của bạn, hãy nhập ).

  Công thức đã hoàn thành của bạn có thể trông giống như công thức trong ví dụ của chúng tôi ở trên: =SUMPRODUCT(((Table1[Sales])-(Table1[Expenses]))*(Table1[Agent]=B8)),trong đó ô B8 chứa tên đại diện.

Hàm SUMPRODUCT

Hàm SUMIFS

hàm COUNTIFS

với AVERAGEIFS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×