Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thực hiện thay đổi đối với nguồn dữ liệu hiện có trong Power Pivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn tạo một kết nối với nguồn dữ liệu ngoài trong một mô hình dữ liệu, bạn có thể dùng Power Pivot bổ trợ để thay đổi:

 • Thông tin kết nối — bao gồm tệp, nguồn cấp, hoặc cơ sở dữ liệu được dùng làm nguồn, thuộc tính của nó, hoặc các tùy chọn dành riêng cho nhà cung cấp kết nối.

 • Ánh xạ cột và bảng.

 • Loại bỏ các tham chiếu đến các cột không còn được sử dụng.

 • Các bảng, dạng xem, hoặc cột bạn Lấy từ nguồn dữ liệu ngoài. Hãy xem lọc dữ liệu bạn nhập vào Power Pivot.

Các tùy chọn để làm việc với các nguồn dữ liệu thay đổi tùy vào kiểu nguồn dữ liệu. Thủ tục này dùng cơ sở dữ liệu Access đơn giản.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm Trang đầu > Kết nối > Kết nối Hiện có.

 2. Chọn kết nối cơ sở dữ liệu hiện thời và bấm Sửa.

  Với ví dụ này, Trình hướng dẫn Nhập Bảng mở đến trang cấu hình cơ sở dữ liệu Access. Trình cung cấp và các thuộc tính khác nhau cho các kiểu nguồn dữ liệu khác nhau.

 3. Trong hộp thoại Sửa Kết nối, bấm Duyệt để định vị một cơ sở dữ liệu khác có cùng kiểu nhưng có tên hoặc vị trí khác.

  Ngay khi bạn thay đổi tệp cơ sở dữ liệu, một thông báo xuất hiện cho biết bạn cần lưu và làm mới các bảng để xem dữ liệu mới.

 4. Bấm Lưu > Đóng.

 5. Bấm Trang đầu > Lấy Dữ liệu Ngoài > Làm mới > Làm mới Tất cả.

  Các bảng được làm mới sử dụng nguồn dữ liệu mới nhưng với các lựa chọn dữ liệu ban đầu.

  Lưu ý: Nếu kết nối nguồn dữ liệu đã được tạo trong sổ làm việc trong Excel 2010, bạn có thể không thể cập nhật kết nối trong Excel 2013. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Không thể cập nhật kết nối nguồn dữ liệu" trong nâng cấp Power Pivot mô hình dữ liệu sang Excel 2013.

Khi bạn thay đổi nguồn dữ liệu, các cột trong các bảng trong mô hình của bạn và trong nguồn có thể không có cùng tên nữa, mặc dù chúng chứa dữ liệu giống nhau. Điều này phá vỡ quan hệ ánh xạ—thông tin liên kết một cột với một cột khác—giữa các cột.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm Thiết kế > Thuộc tính > Thuộc tính Bảng.

 2. Tên của bảng hiện tại được hiển thị trong hộp Tên bảng . Hộp Tên nguồn chứa tên của bảng trong nguồn dữ liệu ngoài. Nếu cột được đặt tên khác đi trong nguồn và trong mô hình, bạn có thể chuyển qua lại giữa hai tập tên cột bằng cách chọn nguồn hoặc mô hình.

 3. Để thay đổi bảng được dùng làm nguồn dữ liệu, với Tên Nguồn, chọn một bảng khác với bảng hiện tại.

 4. Thay đổi ánh xạ cột nếu cần:

  • Để thêm các cột có trong nguồn nhưng không có trong mô hình, chọn ô bên cạnh tên cột. Dữ liệu thực sẽ được nạp vào mô hình trong lần làm mới tiếp theo.

  • Nếu một số cột trong mô hình không còn nữa trong nguồn dữ liệu hiện tại, một thông báo xuất hiện trong vùng thông báo liệt kê các cột không hợp lệ. Bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác gì khác.

 5. Bấm Lưu để áp dụng các thay đổi cho sổ làm việc của bạn.

  Khi bạn lưu bộ các thuộc tính bảng hiện tại, mọi cột bị thiếu được loại bỏ tự động và các cột mới được thêm vào. Một thông báo xuất hiện cho biết bạn cần làm mới các bảng.

 6. Bấm Làm mới để nạp dữ liệu đã cập nhật vào mô hình của bạn.

Để thay đổi bất kỳ nguồn dữ liệu mà bạn liên kết với một sổ làm việc, sử dụng công cụ trong Power Pivot để sửa thông tin kết nối hoặc cập nhật định nghĩa bảng và cột được sử dụng dữ liệu Power Pivot của bạn.

Dưới đây là các thay đổi bạn có thể thực hiện đối với các nguồn dữ liệu hiện có:

Kết nối

Bảng

Cột

Chỉnh sửa tên cơ sở dữ liệu hoặc tên máy chủ

Đổi tên của tệp văn bản nguồn, bảng tính hoặc nguồn cấp dữ liệu

Đổi vị trí của nguồn dữ liệu

Đổi với nguồn dữ liệu quan hệ, hãy thay đổi ca-ta-lô mặc định hoặc ca-ta-lô ban đầu

Thay đổi phương pháp xác thực hoặc thông tin đăng nhập được sử dụng để truy cập dữ liệu

Chỉnh sửa thuộc tính nâng cao trên nguồn dữ liệu

Thêm hoặc xoá bộ lọc đối với dữ liệu

Thay đổi tiêu chí của bộ lọc

Thêm hoặc xóa bảng

Đổi tên bảng

Chỉnh sửa ánh xạ giữa các bảng trong nguồn và các bảng trong sổ làm việc

Chọn các cột khác nhau từ nguồn

Đổi tên cột

Thêm cột

Xóa cột khỏi sổ làm việc (không ảnh hưởng đến nguồn dữ liệu)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×