Bắt đầu nhanh Yammer

Tham gia cuộc hội thoại

Tham gia cuộc hội thoại trong Yammer

Thích và trả lời bài đăng

 1. Chọn Thích trên bài đăng để biểu thị bạn đồng ý với một ý kiến, đã xem một thư hay chỉ là muốn để một người quen bạn tìm được nội dung họ cho là hữu ích. Yammer sẽ hiển thị số người đã thích thư bao gồm cả chính bạn.

 2. Chọn Trả lời để thêm thông tin chuyên sâu của bạn hoặc để đặt câu hỏi.

 3. @đề cập đến những người khác, người có thể đóng góp vào cuộc hội thoại hoặc sẽ thấy cuộc hội thoại hữu ích. Nếu bạn là người dùng hiện hoạt trên Yammer, bạn sẽ nhận được @đề cập đến dưới dạng thư trong hộp thư đến của bạn trên Yammer.

  Lưu ý: Nếu bạn là người dùng chờ tham gia trên Yammer thì thay vào đó bạn sẽ nhận được @đề cập đến dưới dạng email trong hộp thư đến của bạn trên Outlook.

 4. Bạn cũng có thể Thông báo cho nhiều người hơn về thư của bạn trong hộp văn bản bên dưới.

 5. Chọn Đăng.

@đề cập đến

Chia sẻ cuộc hội thoại

 1. Trên một bài đăng hiện có, chọn Chia sẻ.

 2. Trong cửa sổ, chọn Đăng trong Nhóm hoặc Gửi Tin nhắn Riêng tư.

 3. Nếu bạn muốn chia sẻ sang các nhóm, hãy chọn Chọn nhóm từ menu thả xuống.

 4. Nhập tin nhắn được cá nhân hóa trong hộp Nói gì đó về cuộc hội thoại này.

 5. Bạn có thể Thông báo cho những người cụ thểThêm tệp, nếu thích.

 6. Chọn Chia sẻ.

Chia sẻ cuộc hội thoại

Đăng một cập nhật

 1. Trên web và máy tính, chọn Cập nhật trong hộp ở phía trên cùng của nhóm và nhập thông điệp của bạn.

 2. Trên thiết bị di động, chọn Bài đăng ở phía trên bên phải nhóm.

 3. Nhập thông điệp của bạn. Gắn Hashtag (kiểu '#') cho các chủ đề liên quan đến thư để giúp những người khác tìm thấy cập nhật của bạn.

 4. Để tải video, ảnh, tài liệu và ảnh GIF lên nhằm cung cấp ngữ cảnh hoặc cộng tác, hãy chọn vị trí bạn muốn tải lên từ đó, đi đến tệp của bạn, rồi chọn Mở.

 5. Khi bạn đã hoàn tất, chọn Đăng.

Đăng cập nhật

Đính kèm tệp

 1. Chọn một tệp để tải lên từ máy tính, Yammer hoặc SharePoint. Hoặc chọn một ảnh GIF để giúp nhấn mạnh thư của bạn.

 2. Đi đến tệp rồi chọn Chọn.

 3. Nhập một thông điệp để cung cấp ngữ cảnh cho đồng nghiệp của bạn và @đề cập đến người sẽ thấy tệp này hữu ích, nếu muốn.

 4. Chọn Đăng.

Đính kèm tệp

Tạo một cuộc Bỏ phiếu

 1. Ở đầu trang nhóm, chọn Bỏ phiếu.

 2. Nhập câu hỏi của bạn và các tùy chọn câu trả lời.

 3. Chọn Đăng.

 4. Những người cộng tác có thể bình chọn cho cuộc bỏ phiếu của bạn bằng cách chọn một tùy chọn câu trả lời, rồi chọn Bình chọn. Đừng lo lắng, Yammer sẽ không hiển thị ai bình chọn cho tùy chọn nào. Bạn luôn có thể thay đổi bình chọn của mình nếu cần.

 5. Sau khi đã đăng, chọn Đi đến kết quả.

Thăm dò ý kiến

Khen ngợi cộng tác viên

 1. Ở đầu trang nhóm, chọn Khen ngợi để hiển thị hộp thoại Khen ngợi.

 2. Nhập tên người bạn muốn khen ngợi trong hộp trên cùng. Bạn có thể nhập nhiều tên.

 3. Sử dụng các mũi tên trái và phải để chọn một ảnh khen ngợi vui nhộn.

 4. Nhập thông điệp của bạn vào hộp dưới cùng, khi hộp hỏi, Chia sẻ những gì họ đã làm.

 5. Bạn nên thêm người giám sát của người đó vào hộp Thêm người cần thông báo để họ có khả năng hiển thị thành hoàn tất công việc tốt.

 6. Đính kèm một tệp hoặc Thêm Chủ đề, nếu muốn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn Bài đăng.

Khen ngợi trong Yammer
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×