Tham gia một phòng trò chuyện Lync

Việc bạn có cần gia nhập (trở thành thành viên của) một phòng trò chuyện hay không sẽ phụ thuộc vào cấp độ bảo mật của phòng đó:

  • Mở Không yêu cầu tư cách thành viên (hoặc được phép) để tìm kiếm, nhập, đăng hoặc theo dõi một phòng trò chuyện mở.

  • Kín Yêu cầu có tư cách thành viên để nhập, đăng hoặc theo dõi một phòng trò chuyện kín; không yêu cầu tư cách thành viên để tìm kiếm.

  • Bí mật Yêu cầu có tư cách thành viên để tìm, nhập, đăng hoặc theo dõi một phòng trò chuyện bí mật.

Tư cách thành viên trong một phòng bí mật hoặc kín cần phải do người quản lý phòng cấp. Các thông tin về phòng trò chuyện bí mật không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trừ khi bạn đã là thành viên rồi.

Xác định cấp độ bảo mật của phòng

  1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy sử dụng tìm kiếm để gọi lên danh sách cho phòng bạn muốn tham gia.

  2. Hãy trỏ vào danh sách phòng trò chuyện và bấm vào biểu tượng Xem thẻ liên hệ. Bạn sẽ thấy cấp độ bảo mật và tên của người quản lý được hiển thị trên thẻ liên hệ.

Để tìm hiểu thêm về các cấp độ bảo mật và tư cách thành viên của phòng trò chuyện Lync, hãy xem Tìm hiểu tư cách thành viên phòng trò chuyện Lync.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×