Tham gia vào Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft (CEIP) cho Lync trên iPhone

Nếu tổ chức của bạn đã bật tính năng này, bạn có thể chọn tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft (CEIP). Khi bạn tham gia, iPhone của bạn sẽ tự động gửi thông tin cơ bản, ẩn danh về cách thức bạn dùng các chương trình và thiết bị, số lượng lỗi và loại lỗi mà bạn đã gặp cũng như tốc độ dịch vụ đến Microsoft. Thông tin này được kết hợp với dữ liệu CEIP khác nhằm giúp Microsoft giải quyết sự cố và cải tiến các sản phẩm và tính năng mà khách hàng dùng thường xuyên nhất. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hoặc thông tin liên hệ khác.

Như bạn sẽ thấy khi lần đầu tiên đăng nhập vào Lync 2013, tham gia của bạn trong CEIP được tắt theo mặc định. Lúc đó, bạn có thể chọn tham gia CEIP bằng cách chuyển khóa chuyển về phía bên phải của Hãy giúp chúng tôi cải thiện Lync để Bật. Hoặc, nếu sau đó bạn quyết định muốn tham gia, hãy gõ nhẹ Thông tin của Tôi > Tùy chọn. Sau đó, dưới Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng, gõ nhẹ Hãy giúp chúng tôi cải thiện Lync và chuyển khóa chuyển thành Bật.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×