Thanh toán cho gói đăng ký Microsoft quá hạn

Để thanh toán cho gói đăng ký quá hạn của bạn:

  1. Đăng nhập vào Dịch vụ và gói đăng ký bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Tìm gói đăng ký quá hạn trong danh sách và chọn Thanh toán ngay. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft được liên kết với gói đăng ký đã quá hạn.

  3. Cập nhật phương thức thanh toán của bạn. Nếu cần, bạn có thể cập nhật phương thức thanh toán của mình(nếu thẻ tín dụng, PayPal hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến khác đã hết hạn, hãy cập nhật ngày hết hạn mới) hoặc thêm một phương thức thanh toán mới(Nếu tùy chọn thanh toán của bạn không hợp lệ hoặc bạn muốn thay đổi, hãy thêm một cách thanh toán mới). Để có thêm trợ giúp, hãy xem mục Thay đổi phương thức thanh toán tài khoản Microsoft của bạn.

  4. Sau khi đặt tùy chọn thanh toán, hãy chọn Tiếp theo để thực hiện thanh toán.

Bạn không thể thanh toán cho gói đăng ký quá hạn bằng thẻ quà tặng, thẻ đăng ký hoặc bằng số dư tài khoản Microsoft. Nếu bạn gặp sự cố với phương thức thanh toán của mình, hãy xem Khắc phục sự cố khi thanh toán khi mua hàng từ Microsoft Store.

Bạn cũng có thể: 

Quản lý dịch vụ và gói đăng ký của tôi

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×