Thay đổi ảnh của bạn trong Lync

Để thay đổi ảnh hiển thị cùng với thông tin liên hệ trong Lync, ở cửa sổ chính của Lync, hãy đến Tùy chọn nút Tùy chọn Lync > Ảnh của Tôi > Sửa hoặc Loại bỏ Ảnh. Thường thì thao tác đó sẽ có tác dụng. Nhưng nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, cứ tiếp tục đọc. Chủ đề này sẽ cung cấp chi tiết về quy trình này. Nó cũng mô tả cách ẩn ảnh hồ sơ của bạn - bạn có thể ẩn ảnh của bạn trong Lync, ẩn ảnh của bạn trong tất cả các chương trình Office, và ẩn ảnh của người khác trong Lync.

Lưu ý: Chủ đề này áp dụng được nếu bạn dùng Lync 2013 hay Lync Basic 2013 với Microsoft 365. Nếu bạn dùng Lync 2010 với Microsoft 365, hãy xem Thay đổi ảnh Lync trong Lync 2010 với Office 365. Nếu bạn không dùng Office 365, hãy xem Thay đổi ảnh Lync trong Lync 2013 hay Lync Basic hoặc Thay đổi ảnh của bạn trong Lync 2010.

Lưu ý: 

 • Ảnh của bạn trong Lync cũng xuất hiện trong các chương trình Office khác mà bạn dùng, kể cả Outlook.

 • Sau khi bạn đã đổi ảnh của mình, có thể mất một thời gian trước khi ảnh mới xuất hiện trong Lync.

Thay đổi ảnh

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm ảnh của bạn.

 2. Trong tùy chọn Ảnh của Tôi, dưới Ảnh của tôi, hãy bấm Sửa hoặc Loại bỏ Ảnh để mở trang Thông tin về tôi trong Office 365.

  Lưu ý: 

  • Nếu nút Sửa hoặc Loại bỏ Ảnh không dùng được (bị mờ), giống như thế này:

  • Ảnh chụp màn hình phần trên cùng của Thiết lập các tùy chọn Ảnh của Tôi với nút Sửa hoặc Loại bỏ Ảnh bị mờ

  • Hãy đảm bảo rằng:

  • Tùy chọn Ẩn ảnh của tôi, ở phía trên Sửa hoặc Loại bỏ Ảnh, không được chọn.

  • Công ty bạn cho phép mọi người thay đổi ảnh Lync của mình. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật ở nơi làm việc của bạn.

 3. Đăng nhập vào Microsoft 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 4. Bấm Duyệt rồi đi tới ảnh mà bạn muốn dùng. Bạn có thể dùng bất kỳ kích cỡ hoặc độ phân giải nào.

 5. Bấm vào tệp, rồi bấm Lưu.

Ẩn ảnh của bạn

Bạn có thể ẩn ảnh của mình trong Lync. Người dùng Lync sẽ nhìn thấy một hình trống thay vì ảnh của bạn.

Bạn cũng có thể ẩn ảnh của mình ở mọi nơi ảnh đó xuất hiện trong các chương trình Office, bao gồm cả Lync.

Để ẩn ảnh của bạn trong Lync

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm ảnh của bạn.

 2. Trong tùy chọn Ảnh của Tôi, dưới Ảnh của tôi, hãy bấm Ẩn ảnh của tôi, rồi bấm OK.

Để ẩn ảnh của bạn trong Lync và trong các chương trình Office khác

 1. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm nút Tùy chọn nút Tùy chọn Lync , rồi bấm Ảnh Của tôi.

 2. Trong tùy chọn Ảnh của Tôi, dưới Ảnh của tôi, hãy bấm Sửa hoặc Loại bỏ ảnh. Nếu nút này không sẵn dùng, hãy mở cổng Office 365.

 3. Hãy đăng nhập vào cổng Office 365 nếu bạn không đăng nhập tự động, rồi bấm vào biểu tượng Xóa bỏ (x) hoặc Loại bỏ ảnh.

Ẩn ảnh của tất cả mọi người trong Lync

Ví dụ: Bạn có thể chặn không cho Lync hiển thị ảnh, ví dụ nếu bạn muốn xem thêm văn bản trong cửa sổ chính của Lync.

Quan trọng: Quy trình này sẽ loại bỏ ảnh của bạn và ảnh của mọi người khác khỏi dạng xem của bạn, nhưng nó không loại bỏ ảnh của bạn khỏi dạng xem của người khác. Để ẩn ảnh của bạn khỏi những người dùng khác, vui lòng xem phần trước.

 1. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm nút Tùy chọn , rồi bấm Cá nhân.

 2. Trong tùy chọn Cá nhân, dưới Hiển thị ảnh, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị ảnh của liên hệ.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×