Thay đổi cách hiển thị các liên hệ của bạn trong Lync

Theo mặc định, Lync liệt kê các liên hệ của bạn trên cửa sổ chính của Lync, theo nhóm mà bạn gán cho liên hệ. Nhưng bạn cũng có thể sắp xếp các liên hệ theo trạng thái hiện tại của những liên hệ đó (trực tuyến hay ngoại tuyến) hoặc theo quan hệ bảo mật mà bạn đã thiết lập với liên hệ đó. Bạn chỉ cần chọn tab pivot mà bạn muốn dùng trên dạng xem liên hệ của cửa sổ Lync chính.

Ảnh chụp màn hình của các tab hiển thị được tô sáng dưới vùng tìm kiếm trên cửa sổ Lync chính

  • Để sắp xếp các liên hệ của bạn sao cho những người đang trực tuyến được hiển thị ở đầu danh sách, hãy bấm Trạng thái. Những liên hệ đang trực tuyến sẽ hiển thị ở đầu, tiếp theo là những liên hệ có trạng thái Đi vắng, Không xác định và Không sẵn sàng.

  • Để sắp xếp các liên hệ của bạn theo quan hệ riêng tư, hãy bấm Quan hệ. (Để xem giải thích tóm tắt về quan hệ, bạn hãy bấm chuột phải vào một liên hệ, rồi trỏ tới Thay đổi Quan hệ Riêng tư.)

  • Để xem danh sách những người gần đây đã thêm bạnvào danh sách liên hệcủa họ, hãy bấm Mới. (Bạn sẽ thấy một con số nếu có những người này.)

  • Nếu bạn muốn thiết lập lại các liên hệ để hiển thị theo các nhóm mà họ là thành viên (bao gồm nhóm mặc định Yêu thích, nhóm Liên hệ Khác và bất kỳ nhóm nào bạn đã tạo), hãy bấm Nhóm.

Thay đổi hiển thị mặc định

Bạn cũng có thể ghi đè lên thiết đặt mặc định về cách thức mà Lync hiển thị phần liệt kê thông tin liên hệ cá nhân. Đây là các tùy chọn và thiết đặt mặc định cho Danh sách Liên hệ:

Tùy chọn

Giá trị có thể

Giá trị mặc định

Hiển thị liên hệ của tôi với:

Tên liên hệ và ảnh (hai dòng)

Chỉ có tên liên hệ (một dòng)

X

Sắp xếp danh sách của tôi:

Theo tên

Theo tính sẵn sàng

X

Hiển thị thông tin này:

Tên liên hệ (thay cho địa chỉ email)

Trạng thái liên hệ

Nhóm yêu thích

Có

Có

Có

Để thay đổi bất kỳ thiết đặt nào trong số các thiết đặt mặc định này:

  1. Trên cửa sổ chính của Lync, bấm Tùy chọn > Danh sách Liên hệ.

  2. Hãy chọn hoặc bỏ chọn các hộp kiểm hoặc các nút phù hợp theo ý thích của bạn.

Lưu ý: Mọi liên hệ bạn tương tác qua Office, cho dù họ có trong danh sách liên hệ Lync của bạn hay không, đều có mối quan hệ "mặc định" với bạn. Liên hệ "chưa được liệt kê" của bạn (nghĩa là những liên hệ không được bao gồm trong danh sách liên hệ Lync của bạn) sẽ không được hiển thị trong dạng xem Nhóm hoặc dạng xem Trạng thái. Tuy nhiên, dạng xem Mối quan hệ sẽ hiển thị tất cả các liên hệ có trong danh sách liên hệ Lync của bạn cộng với mọi liên hệ chưa được liệt kê mà bạn đã gán cho qua hệ bảo mật không mặc định. Để loại bỏ bất kỳ liên hệ nào trong số những liên hệ "chưa được liệt kê" này khỏi dạng xem Mối quan hệ của bạn, hãy bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật, rồi chọn Tự động gán Quan hệ.

Tắt ảnh ở mọi chỗ trong Lync

  1. Trên cửa sổ chính của Lync, bấm Tùy chọn > Cá nhân.

  2. Ở dưới cửa sổ Tùy chọn Cá nhân, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiện Ảnh của Liên hệ.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×