Bỏ qua để tới nội dung chính

Thay đổi màu của hình dạng, đường viền hình dạng hoặc toàn bộ đồ họa SmartArt.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bạn có thể thay đổi đồ họa SmartArt để thay đổi màu của các hình dạng xác định, các đường viền hình dạng xác định hay thậm chí thay đổi cả màu sắc cho toàn bộ đồ họa.

Tổng quan về việc thay đổi màu sắc trong đồ họa SmartArt

Bạn có thể dùng các màu để cải thiện thông báo trong đồ họa SmartArt. Ví dụ: bạn có thể thay đổi màu sắc của một hình dạng riêng hoặc bạn có thể thay đổi màu sắc của tất cả các hình dạng trong đồ họa SmartArt bằng cách áp dụng tổ hợp màu khác nhau. Các hình thu nhỏ màu hiện các màu theo các phương thức khác nhau (chẳng hạn như xen kẽ hoặc từ tối nhất đến sáng nhất, thay vì việc phải dùng các màu như thế nào.

Bạn còn có thể áp dụng các màu từ màu chủ đề trong tài liệu của bạn vào đồ họa SmartArt và các biến thể màu sẽ tự động khớp với các màu được dùng trong bản chiếu hay tài liệu của bạn. Nếu bạn thay đổi chủ đề tài liệu, thì đồ họa SmartArt của bạn cũng sẽ phản ánh các màu chủ đề mới.

Thay đổi màu của một hình dạng

 1. Bấm hình dạng trong đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm mũi tên bên cạnh Tô Hình dạng, rồi bấm màu sắc bạn muốn. Để không chọn màu, bấm Không Tô màu.

  Nhóm kiểu hình dạng trong PowerPoint

  Nếu bạn không nhìn thấy các lệnh trên tab định dạng , bạn có thể phải bấm đúp vào tab định dạng để mở các lệnh.

  Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  Lưu ý: 

  • Nếu đồ họa SmartArt của bạn có chứa nhiều hình dạng, thì thay vì việc thay đổi màu sắc cho tất cả các hình dạng một cách riêng lẻ, thay đổi màu sắc cho toàn bộ đồ họa SmartArt, rồi thay đổi thủ công màu của bất kỳ hình dạng riêng lẻ nào.

  • Để truy nhập vào ngăn Định dạng Hình dạng vốn có rất nhiều tùy chọn định dạng hình dạng, hãy bấm chuột phải vào hình dạng, rồi bấm Định dạng Hình dạng trên menu lối tắt.

Thay đổi màu của một viền hình dạng

 1. Chọn hình dạng có đường viền mà bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường viền hình dạng thành cùng một màu, hãy bấm hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL khi bấm các hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm mũi tên bên cạnh Viền Hình dạng, rồi bấm màu sắc bạn muốn. Để ẩn đường viền, bấm Không Viền ngoài.

  Nhóm kiểu hình dạng trong PowerPoint

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn một đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Thay đổi màu hoặc kiểu của toàn bộ đồ họa SmartArt

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu, rồi bấm hình thu nhỏ bạn muốn.

  Nhóm kiểu hình dạng trong PowerPoint

  Nếu bạn không nhìn thấy tab công cụ smartart hoặc thiết kế , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa smartart. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab thiết kế .

  Lưu ý: 

  • Để xem một màu sắc trông sẽ như thế nào khi áp dụng vào đồ họa SmartArt của bạn, trước khi chọn một hình thu nhỏ, đặt con trỏ lên hình thu nhỏ bạn muốn, rồi xem đồ họa SmartArt của bạn.

  • Bạn cũng có thể áp dụng kiểu tìm kiếm chuyên nghiệp cho đồ họa SmartArt của mình bằng cách chọn một tùy chọn trong nhóm kiểu smartart . Bấm vào menu Hình ảnh nút Thêm để xem tất cả các kiểu sẵn dùng và đặt con trỏ lên các hình thu nhỏ để xem trước cách xem từng kiểu.

  • Nhằm đảm bảo tài liệu của bạn nhìn ổn khi in trắng đen, bạn có thể xem trước diện mạo của nó. Bấm vào một hình trong đồ họa SmartArt của bạn, rồi trên tab thiết kế, bấm vào mũi tên trên màu thay đổi, rồi bấm vào hình thu nhỏ bên dưới màu chủ đề chính.

Tổng quan về việc thay đổi màu sắc trong đồ họa SmartArt

Bạn có thể dùng các màu để cải thiện thông báo trong đồ họa SmartArt. Ví dụ: để cho biết tất cả các bước trong một tiến trình đều khác nhau, bạn có thể áp dụng màu tô màu.

bộ sưu tập đổi màu

Hoặc bạn có thể sử dụng dấu phạm vi gradient 1 để gạch dưới hướng của thư của bạn để xử lý tuyến tính.

bộ sưu tập thay đổi màu với phạm vi chuyển màu - màu chủ đề 1 được chọn

Bạn có thể thay đổi màu của tất cả các hình trong đồ họa SmartArt bằng cách áp dụng một tổ hợp màu khác. Hình thu nhỏ màu Hiển thị các cách khác nhau được áp dụng (chẳng hạn như, xen kẽ hoặc tối nhất đến nhẹ), thay vì màu được sử dụng như thế nào.

Bạn còn có thể áp dụng các màu từ màu chủ đề trong tài liệu của bạn vào đồ họa SmartArt và các biến thể màu sẽ tự động khớp với các màu được dùng trong bản chiếu hay tài liệu của bạn. Nếu bạn thay đổi chủ đề tài liệu, thì đồ họa SmartArt của bạn cũng sẽ phản ánh các màu chủ đề mới.

Bạn có thể tạo hiệu ứng dần thay đổi màu bằng cách áp dụng một chuyển màu cho một đối tượng, để màu của nó thay đổi trơn tru từ sẫm màu hơn vào bóng râm nhẹ hơn. Bạn cũng có thể sử dụng chuyển màu để cung cấp cho các hình dạng trong đồ họa có hiệu ứng cầu vồng của bạn.

Thay đổi màu của một hình dạng

 1. Bấm hình dạng trong đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hình dạng cho cùng một màu, hãy bấm vào hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm mũi tên bên cạnh Tô Hình dạng, rồi bấm màu sắc bạn muốn. Để không chọn màu, bấm Không Tô màu.

  Tab Định dạng bên dưới Công cụ SmartArt.
  Tab định dạng bên dưới công cụ Smartart trong PowerPoint 2010

  Nếu bạn không thấy các tab công cụ smartart hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa smartart. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn sẽ không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi chủ đề tài liệu.

  Lưu ý: 

  • Để biết thêm thông tin về cách áp dụng tô chuyển màu, hãy xem mục Thêm tô chuyển màu vào hình dạng.

  • Nếu đồ họa SmartArt của bạn có chứa nhiều hình dạng, thì thay vì việc thay đổi màu sắc cho tất cả các hình dạng một cách riêng lẻ, thay đổi màu sắc cho toàn bộ đồ họa SmartArt, rồi thay đổi thủ công màu của bất kỳ hình dạng riêng lẻ nào.

  • Nếu bạn áp dụng một kiểu nhanh và sau đó thay đổi màu của hình dạng, bạn có thể tùy chỉnh hiệu ứng được áp dụng cho hình dạng.

  • Để truy nhập hộp thoại định dạng hình có nhiều tùy chọn định dạng hình dạng, hãy bấm chuột phải vào hình dạng, rồi bấm định dạng hình dạng trên menu lối tắt.

Thay đổi màu của một viền hình dạng

 1. Chọn hình dạng có đường viền mà bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường viền hình dạng cho cùng một màu, hãy bấm vào hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm mũi tên bên cạnh Viền Hình dạng, rồi bấm màu sắc bạn muốn. Để ẩn đường viền, bấm Không Viền ngoài.

  Tab Định dạng bên dưới Công cụ SmartArt.
  Tab định dạng bên dưới công cụ Smartart trong PowerPoint 2010

  Nếu bạn không thấy các tab công cụ smartart hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa smartart. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Thay đổi màu của toàn bộ đồ họa SmartArt

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu, rồi bấm hình thu nhỏ bạn muốn.

  Tab Thiết kế bên dưới Công cụ SmartArt
  Tab thiết kế bên dưới công cụ Smartart trong PowerPoint 2010

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  Lưu ý: 

  • Để xem một màu sắc trông sẽ như thế nào khi áp dụng vào đồ họa SmartArt của bạn, trước khi chọn một hình thu nhỏ, đặt con trỏ lên hình thu nhỏ bạn muốn, rồi xem đồ họa SmartArt của bạn.

  • Để đảm bảo rằng tài liệu của bạn sẽ trông đẹp in màu đen và trắng, bấm vào hình thu nhỏ bên dưới màu chủ đề chính.

Xem thêm

Tạo đồ họa SmartArt

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×